Netbeheerderers publiceren plan voor snellere verbetering van regionale infrastructuren

Nieuwsbericht Plan Netbeheerders

De netbeheerders hebben de zogeheten Nationale Uitvoeringsagenda Regionale Infrastructuur gepubliceerd, een voorstel dat een voorstel om de uitvoering van infrastructuurprojecten te versnellen.

Dit voorstel is op 1 november gepubliceerd. Het document richt zich op een planmatige aanpak, waarbij verschillende stakeholders - waaronder netbeheerders, aannemers, opdrachtgevers en overheden - samenwerken met een duidelijke focus op de opbouw van het energiesysteem. Het idee is dat door deze samenwerking, de uitvoering van projecten logischer en sneller zal verlopen.

De agenda wil niet alleen een blauwdruk voor versnelde uitvoering zijn, maar ook een uitnodiging voor een landelijke dialoog over de uitvoering van infrastructuurprojecten. Netbeheer Nederland ziet dit als een startpunt voor gesprekken met stakeholders over hoe deze versnelling in de praktijk gebracht kan worden. Het uiteindelijke doel is om samen te kijken hoe de versnelling van de uitvoering gerealiseerd kan worden, en hierbij een breder perspectief te bieden aan alle energiegebruikers, variërend van de industrie tot de consument.

Een van de voorgestelde methoden om de uitvoering te versnellen, is het efficiënt inzetten van ‘productiekaravanen’ die systematisch het net toekomstbestendig maken. Daarnaast wordt er gesproken over het opzetten van ‘vergunningfabrieken’ om het proces van grondbeschikbaarheid voor de benodigde infrastructuur te versnellen. Dit zou niet alleen leiden tot een snellere uitvoering, maar ook tot meer transparantie en voorspelbaarheid van het werk dat uitgevoerd moet worden. Met de inzet van deze agenda krijgen alle betrokken partijen eerder inzicht in waar en wanneer er aan de energie-infrastructuur wordt gewerkt, wat op de lange termijn zal bijdragen aan een beter georganiseerde en efficiëntere uitvoering van infrastructuurprojecten.

Lees ook
Nieuws over Liander en het stroomnet in Amsterdam

Nieuws over Liander en het stroomnet in Amsterdam

Netbeheerder Liander heeft in de regio Amsterdam te maken met meer vraag naar capaciteit dan er aanbod is. Bestaande grootgebruikers kunnen niet uitbreiden. Nieuwe grootgebruikers, waaronder datacenters, zijn mede daarom niet welkom in de regio.

Een weinig bekend maar ernstig risico: de ‘floating neutral’ in het datacenter

Een weinig bekend maar ernstig risico: de ‘floating neutral’ in het datacenter

Spanningsonbalans en daaruit voortvloeiende storingen kunnen al snel leiden tot uitval van apparatuur en onvoorziene downtime. Voor datacenters betekent dat bedrijfsonderbrekingen en verlies van klantenvertrouwen. Een “floating neutral” is een mogelijke oorzaak van spanningsonbalans.

Eigen energiehub helpt bedrijfsterrein aan lokaal opgewekte groene stroom

Eigen energiehub helpt bedrijfsterrein aan lokaal opgewekte groene stroom

Acht bedrijven die zich de komende jaren gaan vestigen op een van de kavels van Medel II sluiten zich aan bij een nieuw energiesysteem, een initiatief van energie-infrastructuurspecialist Joulz in samenwerking met regionale netbeheerder Liander.