Netbeheerderers publiceren plan voor snellere verbetering van regionale infrastructuren

Nieuwsbericht Plan Netbeheerders

De netbeheerders hebben de zogeheten Nationale Uitvoeringsagenda Regionale Infrastructuur gepubliceerd, een voorstel dat een voorstel om de uitvoering van infrastructuurprojecten te versnellen.

Dit voorstel is op 1 november gepubliceerd. Het document richt zich op een planmatige aanpak, waarbij verschillende stakeholders - waaronder netbeheerders, aannemers, opdrachtgevers en overheden - samenwerken met een duidelijke focus op de opbouw van het energiesysteem. Het idee is dat door deze samenwerking, de uitvoering van projecten logischer en sneller zal verlopen.

De agenda wil niet alleen een blauwdruk voor versnelde uitvoering zijn, maar ook een uitnodiging voor een landelijke dialoog over de uitvoering van infrastructuurprojecten. Netbeheer Nederland ziet dit als een startpunt voor gesprekken met stakeholders over hoe deze versnelling in de praktijk gebracht kan worden. Het uiteindelijke doel is om samen te kijken hoe de versnelling van de uitvoering gerealiseerd kan worden, en hierbij een breder perspectief te bieden aan alle energiegebruikers, variërend van de industrie tot de consument.

Een van de voorgestelde methoden om de uitvoering te versnellen, is het efficiënt inzetten van ‘productiekaravanen’ die systematisch het net toekomstbestendig maken. Daarnaast wordt er gesproken over het opzetten van ‘vergunningfabrieken’ om het proces van grondbeschikbaarheid voor de benodigde infrastructuur te versnellen. Dit zou niet alleen leiden tot een snellere uitvoering, maar ook tot meer transparantie en voorspelbaarheid van het werk dat uitgevoerd moet worden. Met de inzet van deze agenda krijgen alle betrokken partijen eerder inzicht in waar en wanneer er aan de energie-infrastructuur wordt gewerkt, wat op de lange termijn zal bijdragen aan een beter georganiseerde en efficiëntere uitvoering van infrastructuurprojecten.

Lees ook
De invloed van netcongestie en energie op de datacenterwereld

De invloed van netcongestie en energie op de datacenterwereld

Een van de grootste uitdagingen waar de datacenterindustrie mee te maken heeft, is netcongestie. Dit treedt op wanneer de vraag naar elektriciteit het vermogen van het elektriciteitsnetwerk overstijgt, wat de up time en betrouwbaarheid van datacenters kan beïnvloeden.

Brede steun voor maatschappelijk prioriteren, ACM roept netbeheerders op aan de slag te gaan

Brede steun voor maatschappelijk prioriteren, ACM roept netbeheerders op aan de slag te gaan

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft 78 reacties ontvangen op het ontwerp codebesluit prioriteringsruimte transportverzoeken. Uit deze reacties blijkt dat betrokkenen positief zijn over het voorstel om het verlenen van voorrang aan projecten die bijdragen aan belangrijke maatschappelijke doelen vast te leggen in een wettelijke regeling.

Hoe gaan we om met 80 kW racks?

Hoe gaan we om met 80 kW racks?

Het ontwikkelen van een datacenter rack dat 80 kW aan elektrisch vermogen nodig heeft, is een ingrijpende technische uitdaging die zowel nieuwe mogelijkheden als beperkingen met zich meebrengt. In Nederland lijkt zo’n rack wellicht (nog?) Ondenkbaar, maar op Reddit wordt hierover een interessante discussie gevoerd, voornamelijk door Amerikaanse datacenter-specialisten.