Netbeheerderers publiceren plan voor snellere verbetering van regionale infrastructuren

Nieuwsbericht Plan Netbeheerders

De netbeheerders hebben de zogeheten Nationale Uitvoeringsagenda Regionale Infrastructuur gepubliceerd, een voorstel dat een voorstel om de uitvoering van infrastructuurprojecten te versnellen.

Dit voorstel is op 1 november gepubliceerd. Het document richt zich op een planmatige aanpak, waarbij verschillende stakeholders - waaronder netbeheerders, aannemers, opdrachtgevers en overheden - samenwerken met een duidelijke focus op de opbouw van het energiesysteem. Het idee is dat door deze samenwerking, de uitvoering van projecten logischer en sneller zal verlopen.

De agenda wil niet alleen een blauwdruk voor versnelde uitvoering zijn, maar ook een uitnodiging voor een landelijke dialoog over de uitvoering van infrastructuurprojecten. Netbeheer Nederland ziet dit als een startpunt voor gesprekken met stakeholders over hoe deze versnelling in de praktijk gebracht kan worden. Het uiteindelijke doel is om samen te kijken hoe de versnelling van de uitvoering gerealiseerd kan worden, en hierbij een breder perspectief te bieden aan alle energiegebruikers, variërend van de industrie tot de consument.

Een van de voorgestelde methoden om de uitvoering te versnellen, is het efficiënt inzetten van ‘productiekaravanen’ die systematisch het net toekomstbestendig maken. Daarnaast wordt er gesproken over het opzetten van ‘vergunningfabrieken’ om het proces van grondbeschikbaarheid voor de benodigde infrastructuur te versnellen. Dit zou niet alleen leiden tot een snellere uitvoering, maar ook tot meer transparantie en voorspelbaarheid van het werk dat uitgevoerd moet worden. Met de inzet van deze agenda krijgen alle betrokken partijen eerder inzicht in waar en wanneer er aan de energie-infrastructuur wordt gewerkt, wat op de lange termijn zal bijdragen aan een beter georganiseerde en efficiëntere uitvoering van infrastructuurprojecten.

Lees ook
Hierom is persbericht over nieuw datacenter bij Berlijn voor Nederland interessant

Hierom is persbericht over nieuw datacenter bij Berlijn voor Nederland interessant

Als in Duitsland de pers schrijft over een nieuw en groot datacenter is dat in principe geen nieuws voor de Nederlandse markt. Anders wordt het als het persbericht, waar iedereen naar verwijst, een paar punten bevat die juist elke Nederlander met kennis van de lokale datacentermarkt direct opvalt.

Energietransitie gaat sneller dan veel mensen denken, meent voorzitter van NVDE

Energietransitie gaat sneller dan veel mensen denken, meent voorzitter van NVDE

Nederlanders houden van klagen - over het Nederlands elftal, de files, de belastingdruk en tegenwoordig ook zeker over de energietransitie. Door alle nadruk op wat er wellicht (nog) niet goed gaat - denk aan wet- en regelgeving, het traag afgeven van vergunningen en de welbekende supply chain-problemen - verliezen we soms echter het zicht op de realiteit.

Denen laten zien hoe datacenters kunnen helpen elektriciteitsnetwerk stabiel te houden

Denen laten zien hoe datacenters kunnen helpen elektriciteitsnetwerk stabiel te houden

Datacenters worden steeds meer erkend voor hun potentiële rol bij het stabiliseren van elektriciteitsnetwerken. In Denemarken laat Aeven zien hoe dat voor het Deense netwerk mogelijk is gebleken.