rapport

Lees ook
Emerson Network Power publiceert rapport over vier opkomende datacentermodellen

Emerson Network Power publiceert rapport over vier opkomende datacentermodellen

Emerson Network Power heeft een beknopt rapport gepubliceerd waarin wordt voorspeld dat vier opkomende archetypen de manier waarop datacenters er in de toekomst uitzien en werken, zullen veranderen. Van meet af aan hebben datacenters zich ontwikkeld op basis van technologische innovaties (meestal server-based) en waren het tempo en de richting van1

Energiegebruik van ICT daalt, groei bij datacenters zet door

Energiegebruik van ICT daalt, groei bij datacenters zet door

Tot 2020 wordt per saldo een daling verwacht van het totale energieverbruik van ICT in Nederland van 10 – 20%. Cloudtoepassingen en efficiencyverbeteringen van ICT-apparatuur zullen een sterk besparend effect hebben. Het verbruik aan de aanbodzijde is gestegen door groei van opslag en verwerking bij de datacenters, terwijl het energieverbruik van1

DDA presenteert rapport 'State of the Dutch Data Centers 2018'

DDA presenteert rapport 'State of the Dutch Data Centers 2018'

Brancheorganisatie Dutch Data Center Association (DDA) presenteert vandaag haar rapport 'State of the Dutch Data Centers 2018 - Always On', het grootste jaarlijkse onderzoek naar de Nederlandse datacenter sector. Eddy van Hijum, gedeputeerde van de provincie Overijssel, mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen. De uitreiking vindt plaats op d1

Cloud en Internet of Things jagen vraag naar datacenterruimte op

Cloud en Internet of Things jagen vraag naar datacenterruimte op

Nederland is zonder twijfel het land van datacenters geworden. De laatste zes jaar was sprake van een gemiddelde jaarlijkse groei van 17,5 procent, aldus een rapport van brancheorganisatie ‘Digital Gateway to Europe’. In onder meer Groningen en Noord-Holland zijn bedrijven als Google en Microsoft actief met grootschalige datacenters. Daarnaast ver1

‘Vloeistofkoeling op punt van doorbreken’

‘Vloeistofkoeling op punt van doorbreken’

In het rapport ‘The Tide is Turning Toward Liquid Cooling in Datacenters’ is onderzoeksbureau 451 Research optimistisch over de kansen voor vloeistofkoeling. Met name de opkomst van nieuwe en zeer rekenintensieve applicaties speelt deze ontwikkeling in de kaart, menen de analisten. Directe vloeistofkoeling (DLC), een reeks technieken die warmte ui1

Gebruik datacenter restwarmte kan honderden kiloton CO2-uitstoot besparen

Gebruik datacenter restwarmte kan honderden kiloton CO2-uitstoot besparen

Sinds de Nederlandse datacenters vorig jaar hun restwarmte ‘gratis’ hebben aangeboden aan de samenleving zijn er veel nieuwe restwarmte projecten rond datacenters gestart. De sector geeft aan dat door deze restwarmte te gebruiken voor verwarming van huizen en bedrijven honderdenkiloton CO2-uitstoot aldaar kan worden voorkomen, geschat op zo’n 601

Nederlandse datahub groeit sterk ondanks groeiend protectionisme en Brexit

Nederlandse datahub groeit sterk ondanks groeiend protectionisme en Brexit

De Nederlandse datahub is in 2018 sterk gegroeid, ondanks dreigingen zoals Brexit, toenemend protectionisme en toenemende regulering vanuit de EU. Dit en meer staat beschreven in het rapport 'State of the Dutch Data Hub' dat Digital Gateway to Europe vandaag publiceert. Enkele belangrijke cijfers zijn onder meer een toegenomen adoptie van publieke1

Het is goed dat datacenters over het milieu moeten rapporteren

Het is goed dat datacenters over het milieu moeten rapporteren

Het Uptime Institute beantwoordt in een recent artikel de vraag waarom datacenters steeds meer met het milieu te maken krijgen. De puntsgewijze opsomming van de oorzaken is verhelderend. Voor iedereen die op hoofdlijnen wil weten wat er speelt is dit een goed startpunt.

Normative zorgt voor nauwkeurigere CO2-rapportage in 2023

Normative zorgt voor nauwkeurigere CO2-rapportage in 2023

In 2023 zullen veel bedrijven voor het eerst hun CO2-uitstoot rapporteren. Om deze emissies te kunnen melden, moet een bedrijf ze eerst berekenen, een proces waarbij activiteiten en aankopen worden afgezet tegen de daaruit resulterende CO2-uitstoot. Dit is vooral lastig te realiseren in de waardeketen, omdat het hier lastig kan zijn om alle data t1