Netbeheer Nederland, ACM en het Ministerie van EZK benadrukken prioriteiten voor Europese energie-infrastructuur

matthew-henry-yETqkLnhsUI-unsplash

Netbeheer Nederland heeft samen met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een document gepubliceerd waarin gedeelde prioriteiten voor een robuuste Europese energie-infrastructuur worden belicht.

Om de ambitieuze klimaatdoelen en hernieuwbare energiedoelstellingen te realiseren, zijn substantiële investeringen in de energie-infrastructuur essentieel. Tegelijkertijd vereist het optimaliseren van het huidige netwerk een meer intelligente benadering, aldus de drie organisaties. Veel van de uitdagingen met betrekking tot de energie-infrastructuur moeten op Europees niveau worden aangepakt. Verdere harmonisatie binnen Europa kan een significante bijdrage leveren aan de energietransitie. Om deze reden hebben ACM, het ministerie van EZK en Netbeheer Nederland gezamenlijk dit document opgesteld over het Europese energiesysteem.

Het belicht vijftien stappen die in de ogen van de drie organisaties cruciale actiepunten zijn die betrekking hebben op verschillende thema's, waaronder systeemintegratie, uitbreiding van de energie-infrastructuur, flexibiliteit in energiesystemen, marktontwerp voor offshore infrastructuurtarieven, en het maximaliseren van het potentieel van hernieuwbare en koolstofarme gassen. ACM, het ministerie van EZK en Netbeheer Nederland blijven in nauw overleg met elkaar om op Europees niveau opvolging te eisen voor de geïdentificeerde actiepunten.

Het document onderstreept verder het belang van samenwerking en gecoördineerde inspanningen op Europees niveau om de uitdagingen van de energietransitie aan te pakken. Door gezamenlijk prioriteiten vast te stellen en actie te ondernemen, kunnen belangrijke stappen worden gezet in de richting van een duurzamere en veerkrachtigere energie-infrastructuur voor heel Europa.

 

Foto: Matthew Henry

Lees ook
Nieuws over Liander en het stroomnet in Amsterdam

Nieuws over Liander en het stroomnet in Amsterdam

Netbeheerder Liander heeft in de regio Amsterdam te maken met meer vraag naar capaciteit dan er aanbod is. Bestaande grootgebruikers kunnen niet uitbreiden. Nieuwe grootgebruikers, waaronder datacenters, zijn mede daarom niet welkom in de regio.

Een weinig bekend maar ernstig risico: de ‘floating neutral’ in het datacenter

Een weinig bekend maar ernstig risico: de ‘floating neutral’ in het datacenter

Spanningsonbalans en daaruit voortvloeiende storingen kunnen al snel leiden tot uitval van apparatuur en onvoorziene downtime. Voor datacenters betekent dat bedrijfsonderbrekingen en verlies van klantenvertrouwen. Een “floating neutral” is een mogelijke oorzaak van spanningsonbalans.

Eigen energiehub helpt bedrijfsterrein aan lokaal opgewekte groene stroom

Eigen energiehub helpt bedrijfsterrein aan lokaal opgewekte groene stroom

Acht bedrijven die zich de komende jaren gaan vestigen op een van de kavels van Medel II sluiten zich aan bij een nieuw energiesysteem, een initiatief van energie-infrastructuurspecialist Joulz in samenwerking met regionale netbeheerder Liander.