Google's rapporteert een CO2-uitstoot die bijna 50% stijgt door energievraag van AI

Google Environmental Report

Google heeft bekendgemaakt dat de CO2-uitstoot van het bedrijf bijna 50% is gestegen ten opzichte van 2019. Dit blijkt uit het milieuverslag van 2024 dat het bedrijf onlangs heeft gepubliceerd. Deze stijging vormt een aanzienlijke tegenslag in de ambitie van Google om tegen 2030 netto nul emissies te bereiken. In 2023 steeg de uitstoot van Google ook met 13% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Volgens het rapport is de toename van de uitstoot vooral te wijten aan een verhoogd energieverbruik van datacenters en emissies in de toeleveringsketen. Deze stijging wordt veroorzaakt door de sterk toegenomen vraag naar kunstmatige intelligentie (AI). Het totale elektriciteitsverbruik van de datacenters van Google nam in 2023 met 17% toe. 

De impact van AI op de vraag naar elektriciteit is goed gedocumenteerd. Naar verwachting zal de vraag naar elektriciteit tegen 2030 met 20% toenemen, waarbij AI-datacenters alleen al ongeveer 323 terawattuur aan elektriciteitsvraag in de VS zullen toevoegen, zo meldde CNBC eerder. 

Hoewel hernieuwbare energie een belangrijke rol zal spelen bij het voldoen aan de energievraag van AI, zeggen analisten dat de onmiddellijke implementatie daarvan op zijn minst uitdagend zal zijn. Dit komt onder andere door de tijd die nodig is om de elektriciteitskabels aan te leggen die de bronnen naar de datacenters transporteren, aldus Roger Read, een analist bij Wells Fargo, eerder tegen CNBC. 

Google claimt in het rapport dat zijn datacenters 1,8 keer zo energie-efficiënt zijn als een gemiddeld datacenter. Het bedrijf benadrukt dat het zich blijft inzetten voor het beperken van de milieu-impact van AI door middel van modeloptimalisatie, efficiënte infrastructuur en emissiereducties. 

Google is niet het enige grote technologiebedrijf dat te maken heeft met een verhoogde uitstoot als gevolg van de vraag naar AI. Microsoft meldde in mei dat de totale CO2-uitstoot van het bedrijf sinds 2020 met bijna 30% is gestegen, voornamelijk door de bouw van datacenters. 

Interessant in deze ontwikkeling is dat AWS en Accenture eerder claimden dat AI-workloads bij AWS veel duurzamer zijn dan wanneer deze on-premise worden uitgevoerd. Dit is op zich niet onlogisch, maar het suggereert tegelijkertijd dat de enorme groei van AI-workloads per workload misschien duurzamer is bij een hyperscaler, maar dat het totale aantal workloads zo groot is dat er nog steeds sprake is van een forse toename van het energieverbruik en de CO2-uitstoot.

Lees ook
Nieuws over Liander en het stroomnet in Amsterdam

Nieuws over Liander en het stroomnet in Amsterdam

Netbeheerder Liander heeft in de regio Amsterdam te maken met meer vraag naar capaciteit dan er aanbod is. Bestaande grootgebruikers kunnen niet uitbreiden. Nieuwe grootgebruikers, waaronder datacenters, zijn mede daarom niet welkom in de regio.

Duitse studie: Hergebruik van restwarmte uit datacenters kan jaarlijks 400.000 ton broeikasgassen besparen

Duitse studie: Hergebruik van restwarmte uit datacenters kan jaarlijks 400.000 ton broeikasgassen besparen

Volgens een recente studie van het Duitse Borderstep Institute kan het hergebruiken van restwarmte uit datacenters in de toekomst jaarlijks tot 400.000 ton aan broeikasgassen besparen. Deze bevinding komt voort uit het DC2HEAT-project, dat de mogelijkheden en effecten van restwarmtebenutting in datacenters onderzoekt.

Europa wil datacenters in de ruimte

Europa wil datacenters in de ruimte

Datacenters in de ruimte opzetten? Uit de Europese studie ‘Advanced Space Cloud for European Net zero emission and Data sovereignty’ (ASCEND) blijkt dat dit zeer wel haalbaarheid is. De 2 miljoen euro kostende ASCEND-studie, gecoördineerd door Thales Alenia Space namens de Europese Commissie, stelt vast datacenters in de ruimte technisch, economis1