Duitse studie: Hergebruik van restwarmte uit datacenters kan jaarlijks 400.000 ton broeikasgassen besparen

Data Centre Heat Exchange with AI-Technologies (DC2HEAT) - Borderstep Institute

Volgens een recente studie van het Duitse Borderstep Institute kan het hergebruiken van restwarmte uit datacenters in de toekomst jaarlijks tot 400.000 ton aan broeikasgassen besparen. Deze bevinding komt voort uit het DC2HEAT-project, dat de mogelijkheden en effecten van restwarmtebenutting in datacenters onderzoekt.

Het DC2HEAT-project richt zich op het benutten van restwarmte uit datacenters om fossiele energiebronnen in de warmtesector te vervangen. Dit project berekent op basis van huidige marktvoorspellingen de realistische potentie voor restwarmtebenutting in het jaar 2035. De datacentermarkt groeit explosief, en marktanalisten verwachten dat de capaciteit in de komende jaren minstens zal verdubbelen. Dit betekent ook een aanzienlijke toename van het stroomverbruik door datacenters, blijkt uit de studie.

In datacenters wordt de verbruikte elektriciteit omgezet in warmte. Als deze restwarmte effectief kan worden benut, kan dat een significante bijdrage leveren aan de vermindering van broeikasgasemissies. De exacte hoeveelheid bespaarde emissies hangt af van verschillende factoren, zoals de verdere groei van de datacenterbranche, de toegepaste technologie, de uitbreiding van warmtenetten en de vraag naar restwarmte.

Binnen het DC2HEAT-project zijn de volgende aannames en voorspellingen gebruikt:

  • Nieuwe datacenters in Duitsland met een elektrische aansluitcapaciteit van meer dan 300 kW zullen vanaf 1 juli 2026, zoals voorgeschreven in de energie-efficiëntie richtlijnen, een deel van hun restwarmte benutten.
  • Het extra stroomverbruik door deze nieuwe datacenters wordt in Duitsland tegen 2035 geschat op ongeveer 10 miljard kWh per jaar, waarvan alleen al 5 miljard kWh per jaar in de regio Frankfurt Rijn/Main.
  • Bij het transport van warmte via het warmtenet gaat 15% van de door de datacenters afgegeven warmte verloren.
  • De restwarmte uit datacenters vervangt fossiele warmte met specifieke broeikasgasemissies van gemiddeld 257 g CO2-equivalent per kWh.

Op basis van deze aannames en voorspellingen kan er in 2035 in Duitsland meer dan 1,5 miljard kWh fossiele warmte realistisch worden vervangen door restwarmte uit datacenters. Dit komt overeen met de warmtebehoefte van ongeveer 150.000 woningen. De mogelijke besparing aan broeikasgasemissies wordt geschat op ongeveer 400.000 ton CO2-equivalent. Ongeveer de helft van dit potentieel kan worden gerealiseerd in de regio Frankfurt Rijn/Main.

De studie van het Borderstep Institute onderstreept het aanzienlijke milieupotentieel van restwarmtebenutting uit datacenters. Met de verwachte groei van de datacentersector en de implementatie van efficiënte technologieën kan de hergebruikte restwarmte een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van de warmtesector en de vermindering van broeikasgasemissies. De bevindingen van het DC2HEAT-project bieden een waardevolle basis voor verdere beleidsontwikkeling en investeringen in duurzame energieoplossingen.

Lees ook
Nieuws over Liander en het stroomnet in Amsterdam

Nieuws over Liander en het stroomnet in Amsterdam

Netbeheerder Liander heeft in de regio Amsterdam te maken met meer vraag naar capaciteit dan er aanbod is. Bestaande grootgebruikers kunnen niet uitbreiden. Nieuwe grootgebruikers, waaronder datacenters, zijn mede daarom niet welkom in de regio.

Google's rapporteert een CO2-uitstoot die bijna 50% stijgt door energievraag van AI

Google's rapporteert een CO2-uitstoot die bijna 50% stijgt door energievraag van AI

Google heeft bekendgemaakt dat de CO2-uitstoot van het bedrijf bijna 50% is gestegen ten opzichte van 2019. Dit blijkt uit het milieuverslag van 2024 dat het bedrijf onlangs heeft gepubliceerd. Deze stijging vormt een aanzienlijke tegenslag in de ambitie van Google om tegen 2030 netto nul emissies te bereiken.

E-Waste World 2024 laat ook zien hoe datacenters beter kunnen recyclen

E-Waste World 2024 laat ook zien hoe datacenters beter kunnen recyclen

Op 26 en 27 juni was E-Waste World, Battery Recycling, Metal Recycling Conference & Expo 2024 in Frankfurt. Een internationale bijeenkomst die ook goed op de agenda past van datacenter professionals.