Nieuws over Liander en het stroomnet in Amsterdam

alliander vlaggen 700

Netbeheerder Liander heeft in de regio Amsterdam te maken met meer vraag naar capaciteit dan er aanbod is. Bestaande grootgebruikers kunnen niet uitbreiden. Nieuwe grootgebruikers, waaronder datacenters, zijn mede daarom niet welkom in de regio.

Bovengeschetste beeld is nationaal en internationaal bekend, Amsterdam zit op slot voor datacenters. Wie er al zit heeft daardoor een concurrentievoordeel, wie plannen heeft deze regio te betreden doet er goed aan een ander gebied te kiezen.

Toch is er enige beweging zichtbaar. Liander heeft de afgelopen periode 150 klanten van de wachtlijst kunnen helpen. Dit betreft bedrijven aan de westkant van Amsterdam. Zij worden gevoed door het grote elektriciteitsstation Hemweg.

Liander geeft aan dat er ruimte is ontstaan omdat twee klanten de aanvragen voor grote capaciteit hebben teruggetrokken. Verderop in het persbericht staat het congestiemanagementonderzoek ook aan het licht heeft gebracht dat bedrijven geclaimde capaciteit niet gebruiken:

“Uit onderzoek blijkt ook dat een aantal in 2023 aangesloten klanten op station Hemweg het elektriciteitsnet minder belasten. Ze hebben minder vermogen gebruikt dan ze hadden aangevraagd. Er is daarmee meer capaciteit beschikbaar dan vooraf berekend.”

Die opmerking zal door insiders anders gelezen kunnen worden. Het is bekend dat partijen door het claimen van capaciteit de komst van nieuwe toetreders, concurrenten dus, in hun footprint kunnen vertragen. Dat verschijnsel komt in de datacentersector voor, maar ook bij logistiek.

Het persbericht noemt een onschuldig voorbeeld van een te grote reservering van busbedrijf Transdev die inmiddels is gecorrigeerd. “[het bedrijf] is van een 10 MVA (Mega Volt Ampère) naar een 2 MVA aansluiting gegaan, door efficiënter bussen op te laden. Hierdoor komt 8 MVA vrij en dat is vergelijkbaar met de stroombehoefte van 8000 woningen.”

Minder positief is dat Liander geen bedrijven in het gebied heeft gevonden die hun vermogen flexibel in willen zetten tegen een vergoeding. De redenen waarom grootgebruikers hier de boot afhouden zijn niet genoemd.

(bron)

Lees ook
Google's rapporteert een CO2-uitstoot die bijna 50% stijgt door energievraag van AI

Google's rapporteert een CO2-uitstoot die bijna 50% stijgt door energievraag van AI

Google heeft bekendgemaakt dat de CO2-uitstoot van het bedrijf bijna 50% is gestegen ten opzichte van 2019. Dit blijkt uit het milieuverslag van 2024 dat het bedrijf onlangs heeft gepubliceerd. Deze stijging vormt een aanzienlijke tegenslag in de ambitie van Google om tegen 2030 netto nul emissies te bereiken.

Duitse studie: Hergebruik van restwarmte uit datacenters kan jaarlijks 400.000 ton broeikasgassen besparen

Duitse studie: Hergebruik van restwarmte uit datacenters kan jaarlijks 400.000 ton broeikasgassen besparen

Volgens een recente studie van het Duitse Borderstep Institute kan het hergebruiken van restwarmte uit datacenters in de toekomst jaarlijks tot 400.000 ton aan broeikasgassen besparen. Deze bevinding komt voort uit het DC2HEAT-project, dat de mogelijkheden en effecten van restwarmtebenutting in datacenters onderzoekt.

Europa wil datacenters in de ruimte

Europa wil datacenters in de ruimte

Datacenters in de ruimte opzetten? Uit de Europese studie ‘Advanced Space Cloud for European Net zero emission and Data sovereignty’ (ASCEND) blijkt dat dit zeer wel haalbaarheid is. De 2 miljoen euro kostende ASCEND-studie, gecoördineerd door Thales Alenia Space namens de Europese Commissie, stelt vast datacenters in de ruimte technisch, economis1