Euralarm start werkgroep Milieu & Duurzaamheid

brand

De Europese brancheorganisatie voor elektronische brand- en beveiligingsindustrie Euralarm heeft een nieuwe Task Group opgericht met de focus op milieu- en duurzaamheidskwesties.

Het toenemende aantal Europese wetgevingsinitiatieven gericht op milieu en duurzaamheid als onderdeel van de Europese Green Deal heeft geleid tot de erkenning binnen Euralarm dat meer aandacht nodig is voor milieu en duurzaamheid. Daarom heeft men besloten om voor dit onderwerp een aparte werkgroep op te richten.

De startbijeenkomst van deze nieuwe Task Group werd bijgewoond door 17 experts van 14 organisaties die verschillende secties van Euralarm vertegenwoordigen. De vergadering werd voorgezeten door Christian Schmitz van Honeywell.

Het primaire doel van de werkgroep is om relevante wetgeving met betrekking tot milieu en duurzaamheid te onderzoeken en te beoordelen hoe Euralarm deze wetgeving van invloed kan zijn op de leden van de organisatie.

De werkgroep zal een breed scala aan onderwerpen behandelen. Denk aan de verordening inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten (ESPR), duurzaamheidsvereisten in verband met de herziening van de CPR, het digitale productpaspoort (DPP), de ecologische voetafdruk van producten (PEF), de richtlijn inzake groene claims, het recht op reparatie, mogelijke PFAS-beperkingen, RoHS, REACH en AEEA. Om overlapping te voorkomen en de resultaten te maximaliseren, zal de Task Group nauw samenwerken met de Orgalim Green Transition Working Group.

De werkzaamheden van de Task Group zullen in veel gevallen resulteren in rapportages waarin wetgeving, normen en andere technische specificaties worden samengevat, samen met een beoordeling van de mogelijke impact op Euralarm-leden. Ook onderzoekt men of Euralarm kan of moet reageren op openbare raadplegingen, standpuntbepalingen en richtlijnen.

Lees ook
Amsterdam en de datacenters moeten gaan bewegen

Amsterdam en de datacenters moeten gaan bewegen

Amsterdam heeft er nog een probleem bij en volgens de lokale pers zal nu nog meer naar datacenters gekeken gaan worden. Die belangstelling heeft niets te maken met het gebrek aan stroom of ruimte. Amsterdam heeft enorme behoefte aan restwarmte om het warmtenet te kunnen realiseren.

Leaseweb gecertificeerd volgens Climate Neutral Data Centre Pact (CNDCP)

Leaseweb gecertificeerd volgens Climate Neutral Data Centre Pact (CNDCP)

Leaseweb, een toonaangevende leverancier van clouddiensten en Infrastructure as a Service (IaaS), heeft bekendgemaakt dat ze de certificering van het Climate Neutral Data Centre Pact (CNDCP) heeft verkregen. De certificering bevestigt de naleving van duurzaamheidsnormen door Leaseweb en haar rol in de ondersteuning van de doelen van de Europese Green...

Batterijverordening blijkt ambitieuzer op recycling dan voorgesteld

Batterijverordening blijkt ambitieuzer op recycling dan voorgesteld

De Europese Raad heeft goedkeuring gegeven voor een verordening voor de batterijmarkt in de EU. De nieuwe wetgeving treedt binnen enkele weken in werking. De nieuwe regels hebben als doel een circulaire economie te bevorderen door het reguleren van alle soorten batterijen gedurende hun levenscyclus.