Vertrouwen in de markt neemt verder toe

Peter

De activiteiten in de Nederlandse datacenters blijven gestaag toenemen. De economische vooruitzichten zijn positief, waardoor bedrijven ook weer meer durven te gaan investeren. Er ontstaan ook nieuwe zorgen, bijvoorbeeld over hoge energieprijzen en supply chains die voor lange tijd verstoord lijken, maar vooralsnog zien we het optimisme juist groeien. In oktober blikken de datacenterbeslissers terug op de periode van juli tot en met september. Hoewel de druk op de zorg weer toeneemt door het groeiende aantal Corona-besmettingen, heerst het vertrouwen dat dit deze winter niet tot excessen zal leiden en dat de economie zonder al te grote beperkingen verder kan herstellen. 

 

 Zoals verwacht zien we, ondanks de impact van de zomermaanden, dat de activiteiten in de datacenters gestaag toenam. Die toename komt bijna volledig voor rekening van colocatie datacenters, want bij enterprise datacenters zien we wederom een lichte krimp. Grosso modo blijven bedrijven veel meer workloads naar de publieke cloud verplaatsen dan dat ze er uit terughalen. Het traditionele verplaatsen van bedrijfsservers naar colocatie staat echter op een redelijk laag pitje.

Versnelling

Voor de maanden oktober tot en met december verwachten datacenters dat de groei nog wat versnelt, hoewel het verschil tussen het vierde en derde kwartaal dit jaar toch beperkt lijkt te blijven. Dat geldt vooral voor de enterprise datacenters, want de colocatie datacenters zijn opnieuw twee punten optimistischer geworden ten opzichte van de meting in september.

Vooruitblik

De twaalfmaandelijkse vooruitblik laat de grootste verandering zien. De vrij sterke stijging van 62 naar 65 punten geeft aan dat datacenters meer ruimte krijgen om te plannen voor groei. Vooral ten aanzien van investeringsactiviteiten neemt het optimisme sterk toe en dan vooral bij colocatie datacenters. Enterprise datacenters verwachten juist dat de activiteiten weer wat sneller gaan afnemen, het gevolg van de versnelde uitrol van cloudstrategieën. Ondanks het optimisme, zijn er de nodige wolken aan de hemel. Voor sommige datacenters zullen bijvoorbeeld de gestegen energieprijzen een rol gaan spelen, maar de vraag is op welke manier. Andere datacenters zullen moeite krijgen met de beperkingen die steeds meer overheden ze opleggen. De DDI kan de komende maanden nog alle kanten op…

Lees ook
Dutch Datacenter Index - najaar 2022

Dutch Datacenter Index - najaar 2022

De hoge energietarieven doen steeds meer bedrijven pijn. Hoewel de overstap naar colocatie en de cloud kan bijdragen aan lagere energiekosten, leidt de onzekerheid vooral voor een pas op de plaats. Desalniettemin blijft de groei op ene heel behoorlijk niveau.

Dutch Datacenter Index: Vol goede moed naar de oliebollen

Dutch Datacenter Index: Vol goede moed naar de oliebollen

Op alle fronten laten de activiteiten in de Nederlandse datacenters een versnelling in de groei zien. Vooralsnog maakt de sector zich geen grote zorgen over een eventuele negatieve sector van een muterend en endemisch coronavirus. Hoewel dat negatieve effecten kan hebben op de toch al verstoorde supply chains en de economie in het algemeen, staat1

Dutch Datacenter Index: groeiversnelling

Dutch Datacenter Index: groeiversnelling

In de DDI zien we de groeiversnelling bevestigd die in mei werd aangekondigd. De groei is in de afgelopen drie maanden sterk toegenomen. Wat daarbij opvalt, is dat vooral de investeringen versneld toenemen en dat daarmee een kleine inhaalslag wordt gemaakt. De vooruitzichten blijven positief, maar er lijkt ook een plafond in zicht te komen.