Dutch Datacenter Index: groeiversnelling

DDI-6360

In de DDI zien we de groeiversnelling bevestigd die in mei werd aangekondigd. De groei is in de afgelopen drie maanden sterk toegenomen. Wat daarbij opvalt, is dat vooral de investeringen versneld toenemen en dat daarmee een kleine inhaalslag wordt gemaakt. De vooruitzichten blijven positief, maar er lijkt ook een plafond in zicht te komen.

In juli blikken de datacenterbeslissers terug op de periode van april tot en met juni, een periode waarin het optimisme ten aanzien van Corona alsmaar groter wordt. Colocatie datacenters zien in deze periode een sterke groei optreden. Zowel het aantal verhuurde vierkante meters, het in gebruik zijnde vermogen, als de investeringen groeiden beduidend harder dan in de voorgaande periode. De groei is het sterkst voor wat betreft de investeringen. De laatste terughoudendheid als gevolg van Corona lijkt daarmee verdwenen. Bij enterprise datacenters zien een situatie die vergelijkbaar is met de DDI in mei. Daar vindt een lichte krimp plaats, door het verplaatsen van servers naar colocatie en van workloads naar de cloud.

Voor de maanden juli tot en met september verwachten datacenters een bijna even sterke groei. Deze groei is naar verwachting net iets lager dan in de lente door de komst van de vakantieperiode. Ook hier zien we dat de investeringsbereidheid weer terug op het niveau van voor de pandemie. In de zomer zal de groei weer volledig voor de rekening van colocatie datacenters komen. Enterprise datacenters krimpen wederom licht. Wel valt op dat de verwachte krimp wat kleiner is dan in mei. Ook enterprise datacenters durven weer wat meer in hun faciliteiten te investeren.

In de twaalfmaandelijkse vooruitblik zien we dat het optimisme voor het eerst juist weer wat afvlakt. De index daalt met 2 punten tot 61. De groeiverwachting komt in lijn met de groei van de afgelopen drie maanden en de korte termijnverwachtingen. Datacenters verwachten niet meer dat het nog beter zal gaan worden. Het sentiment lijkt een beetje gedempt te worden door het besef dat met het einde van de moratoria in Amsterdam en Haarlemmermeer, niet alle obstakels voor groei zijn verdwenen. Negatieve berichtgeving zorgt ervoor dat ook betrokken provincies en het Rijk interesse krijgen in de rempedaal. De behoefte aan datacenterruimte groeit intussen onverminderd door.

Lees ook
Dutch Datacenter Index - najaar 2022

Dutch Datacenter Index - najaar 2022

De hoge energietarieven doen steeds meer bedrijven pijn. Hoewel de overstap naar colocatie en de cloud kan bijdragen aan lagere energiekosten, leidt de onzekerheid vooral voor een pas op de plaats. Desalniettemin blijft de groei op ene heel behoorlijk niveau.

Dutch Datacenter Index: Vol goede moed naar de oliebollen

Dutch Datacenter Index: Vol goede moed naar de oliebollen

Op alle fronten laten de activiteiten in de Nederlandse datacenters een versnelling in de groei zien. Vooralsnog maakt de sector zich geen grote zorgen over een eventuele negatieve sector van een muterend en endemisch coronavirus. Hoewel dat negatieve effecten kan hebben op de toch al verstoorde supply chains en de economie in het algemeen, staat1

Vertrouwen in de markt neemt verder toe

Vertrouwen in de markt neemt verder toe

De activiteiten in de Nederlandse datacenters blijven gestaag toenemen. De economische vooruitzichten zijn positief, waardoor bedrijven ook weer meer durven te gaan investeren. Er ontstaan ook nieuwe zorgen, bijvoorbeeld over hoge energieprijzen en supply chains die voor lange tijd verstoord lijken.