Dutch Datacenter Index: Vol goede moed naar de oliebollen

Op alle fronten laten de activiteiten in de Nederlandse datacenters een versnelling in de groei zien. Vooralsnog maakt de sector zich geen grote zorgen over een eventuele negatieve sector van een muterend en endemisch coronavirus.  Hoewel dat negatieve effecten kan hebben op de toch al verstoorde supply chains en de economie in het algemeen, staat daar immers extra digitalisering tegenover.

Met de Dutch Datacenter Index (DDI) brengen Pb7 Research en DatacenterWorks de activiteiten binnen de Nederlandse datacenters kort en krachtig in beeld. We meten iedere maand of de activiteit de afgelopen drie maanden is toegenomen dan wel is afgenomen en wat de verwachtingen zijn voor de komende drie en twaalf maanden. Het theoretische minimum van de Index is “0”, het maximum “100”. Tot zover zitten de scores ruim boven de 50, het punt waarbij groeiers en krimpers elkaar in evenwicht houden.

December 2021

In December blikken de datacenterbeslissers terug op de periode van september tot en met november. Geheel in de sfeer van het seizoen, en in lijn met de verwachtingen uit de vorige DDI, zien we de activiteiten in de laatste kwartaal versnellen. Het aantal vierkante meters dat in gebruik is, groeit even hard als we in oktober zagen. Maar we zien een duidelijke versnelling in de groei op het gebied van vermogen en investeringen. De afgelopen twee jaar, bleef de groei in investeringen wat achter bij de groei in het gebruik. Nu zien we de investeringsgroei weer meer in balans begint te komen. Zoals gebruikelijk zien we dat de groei vooral op het conto van de colocatie datacenters moet worden geschreven. Enterprise datacenters gaan door met het verplaatsen van workloads naar de cloud en deels ook naar colocatie datacenters.

 

Tabel: Dutch Datacenter Index, December 2021

 

Sep – Nov

Dec - Feb

Plus 12 maanden

Vierkante meters in gebruik

60

58

64

Vermogen

64

65

68

Investeringen

60

64

66

Totaal

62

63

66

 

 

 

 

Multi-tenant (colocatie)

71

74

80

Single tenant (enterprise)

49

48

48

Bron: Pb7 Research, December 2021

Voor de maanden december tot en met februari verwachten datacenters dat de groei nog net wat verder versnelt. Opvallend is dat de groei in vierkante meters iets verzwakt, terwijl de groei van het vermogen juist nog net wat versneld naar verwachting. Maar wat we vooral zien is dat investeringsgroei verder versnelt. 

De twaalfmaandelijkse vooruitblik bevestigt het toegenomen vertrouwen in de sector. Na de vrij sterke stijging van 3 punten in oktober, stijgt de DDI nog een punt door naar 66. Vooral het optimisme onder colocatie datacenters over de vraag vanuit de markt is behoorlijk groot. Ook met alle onzekerheden rond corona en de gevolgen daarvan voor de economie, hebben ze er vertrouwen in dat de vraag zich positief ontwikkelt. Enterprise datacenters zullen ook in 2022 niet massaal worden gesloten, maar ze zullen workloads blijven verplaatsen naar colocatie en vooral de cloud. 

 

Figuur: Dutch Datacenter Index, December 2019 – December 2021

Dutch Datacenter Index December 2019 – December 2021

 

Bron: Pb7 Research, December 2021

Peter Vermeulen is directeur van Pb7 Research

 

 

Lees ook
Nieuw traffic-record bij DE-CIX Frankfurt: 15 Tbps

Nieuw traffic-record bij DE-CIX Frankfurt: 15 Tbps

Op woensdagavond 20 september heeft DE-CIX Frankfurt een nieuw verkeersrecord gevestigd door voor het eerst de grens van 15 Terabits per seconde (Tbps) te overschrijden, met een piek van 15,29 Tbps. Ter vergelijking: in 2022 doorbrak Frankfurt de barrières van 11, 12, 13 en 14 Tbps.

Datacenter trends: hou het hoofd koel

Datacenter trends: hou het hoofd koel

Datacenterbeheerders staan voor een dubbele uitdaging: enerzijds moeten de prestaties worden verbeterd om aan de vraag naar hogere snelheden te voldoen, en tegelijkertijd moeten energieverbruik en CO2-uitstoot omlaag worden gebracht. Meer krachtige processoren, fors hogere dichtheid van apparatuur in racks, en servers die meer energie verbruiken leiden...

Apto is nieuwe speler in Europese hyperscale datacentermarkt

Apto is nieuwe speler in Europese hyperscale datacentermarkt

Een nieuwe Europese hyperscale datacenterfirma is van start gegaan - Apto genaamd. Het bedrijf wil meeliften op de volgende golf van de digitale economie. Daartoe zoekt Apto samenwerking met cloud service providers om hun uitbreiding over het Europese continent te faciliteren.