Vertrouwen in de markt neemt verder toe

Peter

De activiteiten in de Nederlandse datacenters blijven gestaag toenemen. De economische vooruitzichten zijn positief, waardoor bedrijven ook weer meer durven te gaan investeren. Er ontstaan ook nieuwe zorgen, bijvoorbeeld over hoge energieprijzen en supply chains die voor lange tijd verstoord lijken, maar vooralsnog zien we het optimisme juist groeien. In oktober blikken de datacenterbeslissers terug op de periode van juli tot en met september. Hoewel de druk op de zorg weer toeneemt door het groeiende aantal Corona-besmettingen, heerst het vertrouwen dat dit deze winter niet tot excessen zal leiden en dat de economie zonder al te grote beperkingen verder kan herstellen. 

 

 Zoals verwacht zien we, ondanks de impact van de zomermaanden, dat de activiteiten in de datacenters gestaag toenam. Die toename komt bijna volledig voor rekening van colocatie datacenters, want bij enterprise datacenters zien we wederom een lichte krimp. Grosso modo blijven bedrijven veel meer workloads naar de publieke cloud verplaatsen dan dat ze er uit terughalen. Het traditionele verplaatsen van bedrijfsservers naar colocatie staat echter op een redelijk laag pitje.

Versnelling

Voor de maanden oktober tot en met december verwachten datacenters dat de groei nog wat versnelt, hoewel het verschil tussen het vierde en derde kwartaal dit jaar toch beperkt lijkt te blijven. Dat geldt vooral voor de enterprise datacenters, want de colocatie datacenters zijn opnieuw twee punten optimistischer geworden ten opzichte van de meting in september.

Vooruitblik

De twaalfmaandelijkse vooruitblik laat de grootste verandering zien. De vrij sterke stijging van 62 naar 65 punten geeft aan dat datacenters meer ruimte krijgen om te plannen voor groei. Vooral ten aanzien van investeringsactiviteiten neemt het optimisme sterk toe en dan vooral bij colocatie datacenters. Enterprise datacenters verwachten juist dat de activiteiten weer wat sneller gaan afnemen, het gevolg van de versnelde uitrol van cloudstrategieën. Ondanks het optimisme, zijn er de nodige wolken aan de hemel. Voor sommige datacenters zullen bijvoorbeeld de gestegen energieprijzen een rol gaan spelen, maar de vraag is op welke manier. Andere datacenters zullen moeite krijgen met de beperkingen die steeds meer overheden ze opleggen. De DDI kan de komende maanden nog alle kanten op…

Lees ook
Dutch Datacenter Index: alle seinen op groen

Dutch Datacenter Index: alle seinen op groen

Met het einde van de Corona-crisis in zicht, zien we dat veel datacenters profiteren van versnelde investeringen in cloud en mobiele werkplekken. Ook zien we dat de duidelijkheid rond de groeimogelijkheden in de MRA een positief effect heeft.

Dutch Datacenter Index Februari 2021

Dutch Datacenter Index Februari 2021

Midden in de inmiddels derde Coronagolf blaken de Nederlandse datacenters van het vertrouwen. De angst voor vraaguitval is vrijwel geheel verdwenen, terwijl het einde van de Corona-crisis binnen bereik ligt. De vraag naar datacentercapaciteit blijft groeien. En we zien dat de investeringsbereidheid ook eindelijk terugveert.   Met de Dutch...

Tegenwind neemt toe

Tegenwind neemt toe

De onrust rond macro-economische dossiers als de Brexit en de handelsrelatie met China is gedurende de zomer verder toegenomen. Maar ook de tijdelijke bouwstop in Amsterdam en de Haarlemmermeer strooit zand in de datacentermotor. Desondanks blijft de structurele vraag naar datacenterruimte ervoor zorgen dat de groei redelijk sterk doorzet. Met de Dutch...