Tegenwind neemt toe

De onrust rond macro-economische dossiers als de Brexit en de handelsrelatie met China is gedurende de zomer verder toegenomen. Maar ook de tijdelijke bouwstop in Amsterdam en de Haarlemmermeer strooit zand in de datacentermotor. Desondanks blijft de structurele vraag naar datacenterruimte ervoor zorgen dat de groei redelijk sterk doorzet.

Met de Dutch Datacenter Index (DDI) brengen Pb7 Research en DatacenterWorks de activiteiten binnen de Nederlandse datacenters kort en krachtig in beeld. We meten iedere maand of de activiteit de afgelopen drie maanden is toegenomen dan wel is afgenomen en wat de verwachtingen zijn voor de komende drie en twaalf maanden. Het theoretische minimum van de Index is ‘0’, het maximum ‘100’. Tot ­zover zitten de scores ruim boven de 50, het punt waarbij groeiers en krimpers elkaar in evenwicht houden.

In augustus blikken de datacenterbeslissers ­terug op de periode van mei tot en met juli. We zien hier dat de zomerdip zoals verwacht dit jaar relatief sterk is. Dat duidt erop dat de ­macro-economische onrust zijn weerslag heeft en de sterke groei aan het ondermijnen is. We zien dat de trend bij single tenant datacenters gelijk blijft: een lichte krimp. Het aantal ­multi-tenant datacenters dat groei heeft ervaren is duidelijk teruggevallen, maar is toch nog stevig positief.

DDI 08-2

De driemaandelijkse vooruitblik dook in juni opvallend sterk met 5 punten naar beneden. In augustus zien we dat deze net als in juni op 57 punten staat. Normaal gesproken ­verwachten we echter een groei, aangezien de vooruitblik op het sterke vierde kwartaal uitkijkt. Opvallend is dat net als in juni vooral de hoogte van de investeringen beduidend minder hard doorgroeit, terwijl de hoeveelheid datavloer en gebruikt vermogen min of meer op oude voet doorgroeien. De vraag blijft dus op ­niveau, maar het vertrouwen of dat zo blijft staat ­onder druk.

De twaalfmaandelijkse vooruitblik bevestigt dat beeld. Er is wat minder vertrouwen in de groei en de index levert twee punten in ten opzichte van juni. Dat is allerminst een ­schokkende afname, maar omdat vooral de investeringen onder druk blijven staan, zijn de voortekenen minder positief dan in een hele lange tijd.

Lees ook
Dutch Datacenter Index - najaar 2022

Dutch Datacenter Index - najaar 2022

De hoge energietarieven doen steeds meer bedrijven pijn. Hoewel de overstap naar colocatie en de cloud kan bijdragen aan lagere energiekosten, leidt de onzekerheid vooral voor een pas op de plaats. Desalniettemin blijft de groei op ene heel behoorlijk niveau.

Dutch Datacenter Index: Vol goede moed naar de oliebollen

Dutch Datacenter Index: Vol goede moed naar de oliebollen

Op alle fronten laten de activiteiten in de Nederlandse datacenters een versnelling in de groei zien. Vooralsnog maakt de sector zich geen grote zorgen over een eventuele negatieve sector van een muterend en endemisch coronavirus. Hoewel dat negatieve effecten kan hebben op de toch al verstoorde supply chains en de economie in het algemeen, staat1

Vertrouwen in de markt neemt verder toe

Vertrouwen in de markt neemt verder toe

De activiteiten in de Nederlandse datacenters blijven gestaag toenemen. De economische vooruitzichten zijn positief, waardoor bedrijven ook weer meer durven te gaan investeren. Er ontstaan ook nieuwe zorgen, bijvoorbeeld over hoge energieprijzen en supply chains die voor lange tijd verstoord lijken.