NL AIC en Surf pleiten voor een eigen op AI gerichte datacenter-infrastructuur voor Nederland

Visual_eigen_infrastructuur-2048x1365

Generatieve AI, maar ook andere AI-applicaties zijn van groot belang voor noodzakelijke innovaties in gezondheid en zorg, in de energietransitie, in klimaat en duurzaamheid, in mobiliteit, in veiligheid en vele andere gebieden, stellen NL AIC en Surf in een artikel op de website van NL AIC. In toenemende mate worden deze applicaties gebouwd op krachtige buitenlandse platforms waardoor we niet alleen als samenleving kritisch afhankelijk worden van deze platforms (lock-in), maar waardoor ook talent en AI-applicaties van bedrijven naar deze buitenlandse platforms worden getrokken waardoor die nog machtiger worden. Zij opletten voor een eigen Nederlandse infrastructuur op dit gebied.

Aangezien AI alle bedrijfssectoren sterk gaat beïnvloeden, is het van belang dat we kunnen beschikken over infrastructuur die innovatie voor die sectoren mogelijk maakt, stellen de twee partijen. Dat geldt ook voor data- en rekenfaciliteiten (met andere woorden: datacenters) die niet meer door één enkele speler en zelfs niet meer door samenwerkende spelers in een sector kunnen worden gerealiseerd. Er is een nationaal initiatief nodig. Dan kunnen ook de bedrijven die nu AI-services aanbieden aan het MKB, en die nu hiervoor gebruik van buitenlandse AI-platforms maken, deze gaan aanbieden op een Nederlandse infrastructuur.

Ook voor maatschappijkritische AI-toepassingen die ons gaan helpen in de energietransitie, in veiligheid, zorg en mobiliteit moeten we kunnen bouwen op een eigen infrastructuur, staat in het bericht op de website van NL AIC. Maar ook om de historisch sterke wetenschap en talent in AI voor Nederland te behouden, is een sterke AI reken- en data-infrastructuur nodig die geschikt is voor de krachtigste toepassingen.  

Onder meer Nederlandse universiteiten, SURF en de NL AIC pleiten daarom voor een eigen Nederlandse infrastructuur, zo mogelijk verbonden met Europa:

  • Om publieke waarden en veiligheid te kunnen borgen.
  • Om verantwoorde mensgerichte AI te kunnen ontwikkelen.
  • Onderzoek en innovatie te ondersteunen en daarbij talent aan te trekken en te behouden.
  • Voor de innovatiekracht van het bedrijfsleven, om autonomie te behouden voor kritische toepassingen van generatieve AI.
  • En, last but not least, om niet afhankelijk te zijn van buitenlandse platforms.

 

Binnenkort verschijnt een manifest waarin het voorstel in meer detail wordt gesproken. Beluister nu alvast hier de podcast van Geert-Jan Houben (TU Delft) en Onno Zoeter (Booking) waarin zij in gesprek gaan over het belang van een goed ecosysteem en een krachtige infrastructuur voor de ontwikkeling en toepassing van AI in Nederland.

Lees ook
Oproep tot registratie en controle van highend AI chips kan grote gevolgen hebben voor datacenters

Oproep tot registratie en controle van highend AI chips kan grote gevolgen hebben voor datacenters

In een recent rapport van de Universiteit van Cambridge wordt gepleit voor het reguleren van de uitlevering van highend AI-chips. Het gaat onder meer om een voorstel om deze chips te taggen en te registreren, wat implicaties kan hebben voor de werking en toegankelijkheid van datacenters wereldwijd. Het rapport, getiteld "Computing Power and the Governance...

AI Platform Alliance van start om voor kunstmatige intelligentie geoptimaliseerde datacentersystemen te vereenvoudigen

AI Platform Alliance van start om voor kunstmatige intelligentie geoptimaliseerde datacentersystemen te vereenvoudigen

Ampere, een ontwerper van ARM-datacenterchips, heeft een belangrijke stap gezet in de wereld van kunstmatige intelligentie (AI) door de AI Platform Alliance te lanceren. Deze alliantie, bestaande uit negen bedrijven, heeft als doel de systeemcomplexiteit te verminderen en betere samenwerking en openheid te bevorderen.

Datacenters krijgen te maken met nieuwe typen IT-hardware met afwijkende eisen voor power en koeling

Datacenters krijgen te maken met nieuwe typen IT-hardware met afwijkende eisen voor power en koeling

In de wereld van datacenters zien we een voortdurende toename van nieuwe soorten en typen IT-hardware. Deze ontwikkeling brengt vaak geheel andere eisen met zich mee op het gebied van elektriciteitsgebruik en koelbehoefte. De datacenterindustrie staat voor de uitdaging om hier adequaat op in te spelen.