Microsoft past mixed reality toe voor audits-op-afstand

Microsoft past mixed reality toe voor audits-op-afstand-Foto kader-1000px

Een aantal jaren terug werd Google Glass gelanceerd. Veel analisten gaven aan dat we aan de vooravond van grote veranderingen stonden. We konden met de hulp van deze digitale bril namelijk de echte wereld en de virtuele wereld met elkaar gaan vermengen. Hoewel bedrijven als Epson al veel langer met dit idee aan de slag staan, lijken nu pas de eerste toepassingen in de wereld van het datacenter tot stand te komen. Een mooi voorbeeld is Microsoft dat nu ‘mixed reality’ gebruikt om beheer en onderhoud op afstand mogelijk te maken.

Kent u ze nog: de Virtual Reality-brillen die een tijd lang populair waren? Onder andere door de kartonnen variant die Google had ontwikkeld om VR via de mobiele telefoon te doen. Het was Apple die daarentegen vaak aangaf niet zo veel in VR te zien. Te slechte kwaliteit en een technologie die simpelweg nog niet volwassen genoeg was. Bij Apple zag men meer in augmented reality. Daarbij wordt de echt fysieke wereld gekoppeld aan een virtuele wereld. Dat ging bijvoorbeeld zo: richt de iPhone op een huis en zie aan de hand van Augmented Reality hoe allerlei info over dat huis op scherm wordt geprojecteerd. Sommige aanbieders van woonartikelen gebruiken deze aanpak om je een idee te geven hoe - bijvoorbeeld - een nieuwe bank in jouw eigen huiskamer zou staan. En wie een relatief nieuwe auto heeft, zal deze aanpak herkennen van de onder andere de navigatiegegevens die op de vooruit van de auto worden geprojecteerd.

Remote assist mobile

Fabrikanten als Epson hebben al een aantal jaren hele interessante toepassingen ‘live’ waarbij men deze technologie inzet in bijvoorbeeld logistieke centra. De gebruiker ziet door deze speciale brillen zijn of haar omgeving maar krijgt extra informatie ter beschikking via de bril. Ook de industrie lijkt verder te zijn met deze aanpak dan datacenters. Met name op het gebied van maintenance van complexe installaties in bijvoorbeeld de olie- en gasindustrie zien we al aardig wat interessante toepassingen van augmented of mixed reality.

Het interessante aan deze aanpak is dat het technisch al vrij lang mogelijk is. Wie bijvoorbeeld op de webpagina’s van Microsoft’s ERP-software Dynamics gaat kijken ziet volop informatie staan over thema’s als ‘remote assist’ of ‘remote assist mobile’. Dat zijn een mooie kreten voor werken-op-afstand waarbij vaak mixed reality om de hoek komt kijken. Microsoft past hierbij zijn HoloLens-omgeving toe. Deze technologie is interessant genoeg afkomstig uit de wereld van gaming.

Bedoeld voor auditors

Datzelfde Microsoft blijkt mixed reality inmiddels toe te passen binnen zijn Azure datacenters. Daarbij gaat het ditmaal niet om de - zeg maar - bekende toepassing van onderhoud en beheer. Microsoft gebruikt deze aanpak om externe auditors toegang te geven tot zijn datacenters. Daarmee speelt het concern in op een lastig probleem voor datacenter operators: hoe geven we externe partijen toegang tot onze datacenters? Auditors zijn uiteraard belangrijk voor klanten van Microsoft. Zij dienen immers toegang te hebben tot de faciliteiten die klanten huren. Maar andere afnemers van diezelfde faciliteiten zitten er uiteraard niet op te wachten dat allerlei externe personen door datacenters lopen waar zij zelf wellicht uiterst gevoelige applicaties hebben draaien en alleen voor henzelf bedoelde data opslaan.

Audits zijn daarom voor veel grote datacenters een lastig onderwerp. Microsoft heeft daar nu een interessante oplossing voor gevonden: geef auditors die namens klanten toegang nodig hebben tot datacenter-faciliteiten toegang via mixed reality. Op die manier kunnen zij de omgeving waar de klant gebruik van maakt inspecteren zonder dat zij daadwerkelijk in die ruimte aanwezig behoeven te zijn. Hierbij maakt Microsoft gebruik van het eerder genoemde Microsoft Dynamics 365 Remote Assist on HoloLens 2.

In de praktijk

Hoe werkt dit precies? Een externe auditor wordt in dit soort situaties gekoppeld aan een medewerker van het datacenter. Deze medewerker zet de HoloLens op en loopt door de gangen, zalen of andere ruimtes die de auditor wil inspecteren. De medewerkers vervult daarmee dus - zoals het wel genoemd wordt - de rol van ‘de ogen van de auditor’. Bovendien gebeurt dit alles in real-time. De auditor ziet dus exact hetzelfde als wat de medewerker van het datacenter door de HoloLens ziet. Als de auditor vragen heeft, kan hij of zij deze stellen aan de medewerker die vervolgens de daartoe benodigde handelingen in real-time kan uitvoeren. Is iets niet goed zichtbaar of wil de auditor een situatie bijvoorbeeld vanuit een andere hoek bekijken, dan kan dit in real-time.

Kan dit niet net zo goed met een videoverbinding gebeuren? Ja dat zou kunnen, maar dan mist de auditor wel allerlei extra informatie die via de HoloLens wél beschikbaar kan worden gesteld. Hier komt dus het idee van mixed relatie of augmented reality om de hoek kijken. Doordat de auditor exact hetzelfde beeld ziet als de datacenter-medewerker in de HoloLens - dat beeld wordt namelijk naar het scherm van de auditor gestreamed - kan dus allerlei extra informatie over het beeld van de werkelijke situatie in de gang of het rack worden geplaatst. Bijvoorbeeld gegevens over de applicaties die op bepaalde systemen in het rack zijn geïnstalleerd. Of een overzicht van onderhoudsgegevens. Of data die aangeeft wanneer mensen het rack hebben geopend. Op deze manier kan de auditor zich een goed beeld vormen van de situatie ter plekke, zonder daar zelf daadwerkelijk aanwezig te zijn.

Minder tijd nodig

Wat zijn nu de belangrijkste voordelen van deze aanpak? Uit een Microsoft case study blijkt dat een belangrijk pluspunt is dat de tijd die nodig is voor een audit nu fors kan worden bekort. Dat heeft enerzijds te maken met het achterwege blijven van het reizen naar en van het datacenter. Maar ook zal in de regel tijdens de audit efficiënter worden gewerkt omdat basale aspecten als koffiepauzes en informele gesprekken in veel gevallen achterwege zullen blijven. Waar een full-blown audit voorheen veelal zes tot acht weken in beslag nam, duurt een audit via HoloLens nu gemiddeld twee tot vier weken.

 

Lees meer over de ontwikkelingen op het gebied van datacenters in de juni-editie van DatacenterWorks.

 

Lees ook
RePlanIT maakt circulaire opties voor laptops en servers inzichtelijk

RePlanIT maakt circulaire opties voor laptops en servers inzichtelijk

Meer nog dan refurbishing of recycling vormt levensduurverlenging van apparaten de basis van een circulaire economie. Om dat effectief te kunnen doen moet je om te beginnen data hebben, zodat het juiste aanschaf- en gebruiksbeleid kan worden gevormd. Het project RePlanIT ontwikkelt tools die juist dat mogelijk maken.

Natron Energy start productie van natrium-ion batterijen

Natron Energy start productie van natrium-ion batterijen

Natron Energy is gestart met de productie van natrium-ion batterijen in de Verenigde Staten. Deze batterijen zijn vooral interessant voor opslag van elektriciteit in windparken en datacenters. Het bedrijf onderstreept dat deze batterijen een hogere vermogensdichtheid en langere levensduur bieden en bovendien veiliger zijn dan bestaande batterijtec1

BICSI publiceert update van ANSI/BICSI 002-2024

BICSI publiceert update van ANSI/BICSI 002-2024

BICSI heeft onlangs ‘ANSI/BICSI 002-2024, Data Center Design and Implementation Best Practices’ en ‘Essentials of Data Center Projects, Second Edition’ uitgebracht. Beide documenten spelen al jaren een belangrijke rol bij het plannen, ontwerpen, bouwen en beheren van datacenterfaciliteiten.