Eurostat herziet monitoringskader circulaire economie

europa

Eurostat heeft het herziene EU-monitoringskader voor de circulaire economie uitgebracht.  Het nieuwe monitoringskader omvat een nieuwe dimensie over wereldwijde duurzaamheid en veerkracht, die wordt toegevoegd aan de reeds bestaande vier dimensies van het vorige monitoringskader: productie en consumptie, afvalbeheer, secundaire grondstoffen en concurrentievermogen en innovatie. Het nieuwe monitoringskader bevat nieuwe indicatoren, met name de materiaalvoetafdruk, hulpbronefficiëntie, consumptievoetafdruk, broeikasgasemissies door productieactiviteiten en materiaalafhankelijkheid.

Stijgingen en dalingen

 

Het monitoringskader laat bijvoorbeeld zien dat het aantal in de EU geregistreerde octrooien voor recycling en secundaire grondstoffen tussen 2000 en 2019 met 14 procent is gestegen.Of dat er in 2021 4,3 miljoen banen waren in de economische sectoren die relevant zijn voor de circulaire economie, een stijging van 11 procent ten opzichte van 2015, en dat de EU-broeikasgasemissies door productieactiviteiten tussen 2008 en 2021 met ongeveer 25 procent zijn afgenomen.

In januari 2018 heeft de Europese Commissie het eerste EU-monitoringskader voor de circulaire economie aangenomen, met als doel de voortgang van de EU en de lidstaten te volgen. Na de introductie van het nieuwe actieplan circulaire economie voor een schonere en concurrerendere Europa is er zojuist een herzien kader aangenomen om de aandachtsgebieden van de circulaire economie en de onderlinge verbanden tussen circulariteit, klimaatneutraliteit en de ambitie voor 'zero pollution' vast te leggen. Het herziene monitoringskader is gebaseerd op de prioriteiten van de circulaire economie in het kader van de Europese Green Deal, het 8e milieuprogramma, de agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de doelstellingen van de EU voor leveringszekerheid en veerkracht.

 

(dit bericht verscheen eerder op circulaire-it.nl)

Meer over
Lees ook
Duitse studie: Hergebruik van restwarmte uit datacenters kan jaarlijks 400.000 ton broeikasgassen besparen

Duitse studie: Hergebruik van restwarmte uit datacenters kan jaarlijks 400.000 ton broeikasgassen besparen

Volgens een recente studie van het Duitse Borderstep Institute kan het hergebruiken van restwarmte uit datacenters in de toekomst jaarlijks tot 400.000 ton aan broeikasgassen besparen. Deze bevinding komt voort uit het DC2HEAT-project, dat de mogelijkheden en effecten van restwarmtebenutting in datacenters onderzoekt.

E-Waste World 2024 laat ook zien hoe datacenters beter kunnen recyclen

E-Waste World 2024 laat ook zien hoe datacenters beter kunnen recyclen

Op 26 en 27 juni was E-Waste World, Battery Recycling, Metal Recycling Conference & Expo 2024 in Frankfurt. Een internationale bijeenkomst die ook goed op de agenda past van datacenter professionals.

nLighten introduceert innovatieve geïntegreerde CFE-score

nLighten introduceert innovatieve geïntegreerde CFE-score

nLighten, een digitaal infrastructuurplatform en koploper in de Europese datacentermarkt, heeft een uitbreiding op de al bestaande CFE-meetmethode (Carbon Free Energy) geïntroduceerd. CFE is een indicator die het percentage koolstofvrije energie meet dat per uur wordt geleverd en verbruikt.