Eurostat herziet monitoringskader circulaire economie

europa

Eurostat heeft het herziene EU-monitoringskader voor de circulaire economie uitgebracht.  Het nieuwe monitoringskader omvat een nieuwe dimensie over wereldwijde duurzaamheid en veerkracht, die wordt toegevoegd aan de reeds bestaande vier dimensies van het vorige monitoringskader: productie en consumptie, afvalbeheer, secundaire grondstoffen en concurrentievermogen en innovatie. Het nieuwe monitoringskader bevat nieuwe indicatoren, met name de materiaalvoetafdruk, hulpbronefficiëntie, consumptievoetafdruk, broeikasgasemissies door productieactiviteiten en materiaalafhankelijkheid.

Stijgingen en dalingen

 

Het monitoringskader laat bijvoorbeeld zien dat het aantal in de EU geregistreerde octrooien voor recycling en secundaire grondstoffen tussen 2000 en 2019 met 14 procent is gestegen.Of dat er in 2021 4,3 miljoen banen waren in de economische sectoren die relevant zijn voor de circulaire economie, een stijging van 11 procent ten opzichte van 2015, en dat de EU-broeikasgasemissies door productieactiviteiten tussen 2008 en 2021 met ongeveer 25 procent zijn afgenomen.

In januari 2018 heeft de Europese Commissie het eerste EU-monitoringskader voor de circulaire economie aangenomen, met als doel de voortgang van de EU en de lidstaten te volgen. Na de introductie van het nieuwe actieplan circulaire economie voor een schonere en concurrerendere Europa is er zojuist een herzien kader aangenomen om de aandachtsgebieden van de circulaire economie en de onderlinge verbanden tussen circulariteit, klimaatneutraliteit en de ambitie voor 'zero pollution' vast te leggen. Het herziene monitoringskader is gebaseerd op de prioriteiten van de circulaire economie in het kader van de Europese Green Deal, het 8e milieuprogramma, de agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de doelstellingen van de EU voor leveringszekerheid en veerkracht.

 

(dit bericht verscheen eerder op circulaire-it.nl)

Lees ook
Project RePlanIT krijgt subsidie KIA-CE

Project RePlanIT krijgt subsidie KIA-CE

AMS Institute, Aliter Networks, IDEAL&CO Explore, WcooliT, KPN, TU Delft, STichting Green IT Amsterdam, Amsterdam Economic Board ontvangen met dit project subsidie vanuit de regeling TSE Industrie CE 2021: Circulaire Economie van de KIA CE en RVO.

Seenons brengt Knowledge Center en Matchmaker voor afvalstromen

Seenons brengt Knowledge Center en Matchmaker voor afvalstromen

Seenons heeft twee nieuwe tools ontwikkeld die organisaties moeten helpen bij het bereiken van Zero Waste. Het platform voor afvalverwerkers heeft een Knowledge Center geïntroduceerd waar bedrijven terecht kunnen met vragen over hun afvalstromen. Die kan gaan over afvalscheiding, circulaire inkoop of compliance met wetgeving, en meer onderwerpen

Salesforce lanceert initiatief om de ecologische voetafdruk van software te verkleinen

Salesforce lanceert initiatief om de ecologische voetafdruk van software te verkleinen

Om energie te besparen en de milieu-impact van datacenters te verkleinen kun je het beste beginnen bij de basis: de software die in datacenters wordt gehost. Het zijn immers de regels code die verwerkt moeten worden door processoren in servers, die data genereren die in storage-apparaten opgeslagen moet worden en die met netwerkapparatuur van A naar...