Eurostat herziet monitoringskader circulaire economie

europa

Eurostat heeft het herziene EU-monitoringskader voor de circulaire economie uitgebracht.  Het nieuwe monitoringskader omvat een nieuwe dimensie over wereldwijde duurzaamheid en veerkracht, die wordt toegevoegd aan de reeds bestaande vier dimensies van het vorige monitoringskader: productie en consumptie, afvalbeheer, secundaire grondstoffen en concurrentievermogen en innovatie. Het nieuwe monitoringskader bevat nieuwe indicatoren, met name de materiaalvoetafdruk, hulpbronefficiëntie, consumptievoetafdruk, broeikasgasemissies door productieactiviteiten en materiaalafhankelijkheid.

Stijgingen en dalingen

 

Het monitoringskader laat bijvoorbeeld zien dat het aantal in de EU geregistreerde octrooien voor recycling en secundaire grondstoffen tussen 2000 en 2019 met 14 procent is gestegen.Of dat er in 2021 4,3 miljoen banen waren in de economische sectoren die relevant zijn voor de circulaire economie, een stijging van 11 procent ten opzichte van 2015, en dat de EU-broeikasgasemissies door productieactiviteiten tussen 2008 en 2021 met ongeveer 25 procent zijn afgenomen.

In januari 2018 heeft de Europese Commissie het eerste EU-monitoringskader voor de circulaire economie aangenomen, met als doel de voortgang van de EU en de lidstaten te volgen. Na de introductie van het nieuwe actieplan circulaire economie voor een schonere en concurrerendere Europa is er zojuist een herzien kader aangenomen om de aandachtsgebieden van de circulaire economie en de onderlinge verbanden tussen circulariteit, klimaatneutraliteit en de ambitie voor 'zero pollution' vast te leggen. Het herziene monitoringskader is gebaseerd op de prioriteiten van de circulaire economie in het kader van de Europese Green Deal, het 8e milieuprogramma, de agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling en de doelstellingen van de EU voor leveringszekerheid en veerkracht.

 

(dit bericht verscheen eerder op circulaire-it.nl)

Lees ook
Hyperscalers en cloud datacenters richten zich steeds meer op aanpakken van Scope 3-emissies

Hyperscalers en cloud datacenters richten zich steeds meer op aanpakken van Scope 3-emissies

Hyperscalers en cloud datacenters bevinden zich momenteel in een cruciale fase, meent onderzoeksbureau GlobData. Deze techbedrijven, die een aanzienlijke hoeveelheid van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (GHG) en energieverbruik voor hun rekening nemen, staan onder druk om duurzame praktijken aan te nemen terwijl de vraag naar digitale diensten...

Zijn CO2-opslagcertificaten een model voor duurzamere datacenters?

Zijn CO2-opslagcertificaten een model voor duurzamere datacenters?

De bouwsector staat aan de vooravond van een transformatie met de introductie van Construction Stored Carbon Credits door de Climate Cleanup Foundation. Deze innovatie, gericht op het verminderen van de CO2-uitstoot door het gebruik van biobased materialen zoals hout, hennep, en stro in de bouw, biedt een veelbelovende aanpak om de milieu-impact van...

NLconnect heeft Product Category Rules (PCR’S) gepubliceerd

NLconnect heeft Product Category Rules (PCR’S) gepubliceerd

NLconnect heeft twee Product Category Rules (PCR’S) gepubliceerd, voor actieve en passieve glasvezelproducten. Beide documenten bevatten rekenregels waarmee fabrikanten op een gestandaardiseerde manier de milieubelasting van veelgebruikte producten in de glasvezel- en telecomindustrie in kaart kunnen brengen. De PCR’s vormen een essentiële bouwsteen...