Energietransitie gaat sneller dan veel mensen denken, meent voorzitter van NVDE

matthew-henry-yETqkLnhsUI-unsplash

Nederlanders houden van klagen - over het Nederlands elftal, de files, de belastingdruk en tegenwoordig ook zeker over de energietransitie. Door alle nadruk op wat er wellicht (nog) niet goed gaat - denk aan wet- en regelgeving, het traag afgeven van vergunningen en de welbekende supply chain-problemen - verliezen we soms echter het zicht op de realiteit.

Dat moet ook Olov van der Gaag hebben gedacht. Van der Gaag is voorzitter van de NVDE. De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie richt zich op verduurzaming van de energievoorziening in ons land. De aangesloten bedrijven zijn actief in hernieuwbare elektriciteit, warmte en gassen en in duurzame mobiliteit, de gebouwde omgeving en de industrie. De activiteiten voor duurzame energie bij de 1600 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim € 43 miljard en bijna 200.000 werknemers in Nederland.

Van der Gaag vond het tijd voor tegengas. En dus plaatste hij op LinkedIn een lijstje met mijlpalen die we als Nederland in het kader van de energietransitie wél hebben gerealiseerd. Dat zijn er namelijk nogal wat. Zo groeide in tien jaar tijd het aandeel duurzame energie in Nederland van 4,7% naar 16,7%. We zijn in die paar jaar gegroeid van 96 windturbines op zee naar 671 en dat gebeurt inmiddels zonder subsidies. De zware industrie bespaart al 2,5 megaton CO2 per jaar. De voor de digitale sector zo belangrijke netbeheerders zijn natuurlijk vaak doelwit van gemopper, maar laten we niet vergeten dat zij - zoals Van der Gaag aangeeft - al wel maar liefst 60.000 kilometer nieuwe elektriciteitskabels hebben aangelegd.

Met andere woorden, misschien wordt het tijd dat we als Nederlanders even iets minder aandacht aan onze ‘nationale hobby’ besteden. In plaats daarvan kan het geen kwaad om soms ook even te kijken naar wat er wél goed gaat.

 

Lees ook
Nieuws over Liander en het stroomnet in Amsterdam

Nieuws over Liander en het stroomnet in Amsterdam

Netbeheerder Liander heeft in de regio Amsterdam te maken met meer vraag naar capaciteit dan er aanbod is. Bestaande grootgebruikers kunnen niet uitbreiden. Nieuwe grootgebruikers, waaronder datacenters, zijn mede daarom niet welkom in de regio.

Een weinig bekend maar ernstig risico: de ‘floating neutral’ in het datacenter

Een weinig bekend maar ernstig risico: de ‘floating neutral’ in het datacenter

Spanningsonbalans en daaruit voortvloeiende storingen kunnen al snel leiden tot uitval van apparatuur en onvoorziene downtime. Voor datacenters betekent dat bedrijfsonderbrekingen en verlies van klantenvertrouwen. Een “floating neutral” is een mogelijke oorzaak van spanningsonbalans.

Eigen energiehub helpt bedrijfsterrein aan lokaal opgewekte groene stroom

Eigen energiehub helpt bedrijfsterrein aan lokaal opgewekte groene stroom

Acht bedrijven die zich de komende jaren gaan vestigen op een van de kavels van Medel II sluiten zich aan bij een nieuw energiesysteem, een initiatief van energie-infrastructuurspecialist Joulz in samenwerking met regionale netbeheerder Liander.