De Save Energy Foundation is van start gegaan.

Save Energy Foundation

Onlangs is de Save Energy Foundation van start gegaan. Deze Nederlandse stichting wil datacenters helpen om slimmer met energie om te gaan. Een belangrijk hulpmiddel hierbij is het meten en verder verbeteren van de Server Idle Coefficient (SIC) en de Data center Idle Coefficient (DcIC). De stichting doet dit via het accrediteren van partijen die op gecertificeerde wijze voor datacenters en IT-afdelingen SIC/DcIC-metingen kunnen verrichten. De eerste partijen hebben zich inmiddels bij dit initiatief aangesloten: colocatie-firma BytesNet en Tuuring, dat een AI Ops-platform heeft ontwikkeld. Als eerste datacenter aggregator heeft WCountiT zich inmiddels bij het initiatief aangesloten.

“De Server Idle Coefficient (SIC) en de Data center Idle Coefficient (DcIC) zijn twee parameters dieaangeven hoeveel energie in servers nog te besparen valt”, vertelt Marco Verzijl, CEO vanWCooliT, een van de initiatiefnemers voor de Save Energy Foundation.“Onder andere in het LEAP-project dat we samen met RVO*), de Amsterdam Economic Board eneen keur aan Nederlandse bedrijven hebben uitgevoerd, hebben we vastgesteld dat veel serversrelatief weinig worden belast. Tegelijkertijd is duidelijk dat servers nog steeds veel energieverbruiken wanneer zij voornamelijk ‘idle cycles’ draaien en dus slechts licht worden belast. Dat isop z’n zachts gezegd opmerkelijk. We accepteren immers ook niet dat onze auto evenveelbrandstof verbruikt als hij stil in onze voortuin staat als wanneer we met 100 kilometer per uurover de A12 rijden. De SIC geeft de verhouding van de hoeveelheid energie die wordt verbruiktvoor ‘stilstaan' als percentage van het totale energieverbruik. Dit is een uitstekende indicatie vande mate waarin een server ‘idle’ is. De DcIC geeft aan hoe deze verhouding is, gemeten over eencomplete computerzaal of datacenter.”

De SIC is uniek, de focus op energie voor ‘idle cycles’ omzeilt namelijk een langslepende discussie over de definitie van ‘nuttige output’ die de basis zou moeten zijn voor een efficiëntiemaat voor ICT. ‘Idle’ is de meest generieke van alle mogelijke workloads, de cycles komen voor op alle processortypen en onder ieder operating system. Ook het feit dat een idle cycle geen nuttige output brengt, is binnen de industrie volledig geaccepteerd. Door niet de cycles zelf, maar de geassocieerde energie te meten, is een maat voor ‘inefficiëntie' gecreëerd. De SIC is dus geen maat voor efficiëntie, maar duidt op een energiebesparingspotentieel in servers.

Veel verbeteringen mogelijk

De Save Energy Foundation helpt IT-managers en datacenters om beter inzicht te krijgen in de SIC, de DcIC en het energieverbruik van hun servers, onafhankelijk van de vraag of deze staan opgesteld in hun eigen serverruimte of in een datacenter. “Door middel van slim virtualiseren kan de serverbelasting vaak drastisch worden verbeterd. Door beschikbare resources goed in te zetten, kan de grootste energiebesparing worden gerealiseerd”, licht Dirk Harryvan, consultant bij Certios toe. Certios is een van de initiatiefnemers oprichters van de Save Energy Foundation. “Door eveneens de power management-instellingen van de server te optimaliseren zonder dat de systeemprestaties of de beschikbaarheid in gevaar komen, kan het energieverbruik tijdens stilstand sterk worden gereduceerd. Met de combinatie van beide technieken kunnen de SIC en DcIC vaak fors worden verbeterd en kan het energieverbruik van servers flink omlaag.”

Forse besparingen

“De Save Energy Foundation wil graag datacenters, IT-managers maar ook adviseurs helpen om beter inzicht in de SIC, de DcIC en het energieverbruik te krijgen”, vertelt Verzijl. “Daarom helpen wij deze partijen met het op een eenduidige manier meten van de SIC en de DcIC. Betrouwbaar inzicht is de belangrijkste eerste stap naar verbetering. Op basis van dit inzicht kunnen verbeterplannen en ook vergelijkingen met andere omgevingen worden gemaakt.

Partijen die de SIC en de DcIC voor hun eigen klanten willen meten, kunnen zich hiervoor laten certificeren, zodat hun klanten weten dat zij op basis van een onafhankelijke en transparante wijze inzicht in deze belangrijke parameters krijgen. Door het verder verbeteren van hun virtualisatiestrategie en het optimaliseren van de power management-instellingen van hun servers kunnen IT-afdelingen en datacenters fors op hun energieverbruik besparen. Het LEAP-project heeft laten zien dat dit kan leiden tot energiebesparingen en dus kostenverlagingen van tien procent of meer.” Door geanonimiseerde data te delen via de eerdere genoemde datacenter aggregators ontstaan benchmarks. Ook aan deze benchmarks is momenteel een gebrek dat door de stichting wordt opgelost.

Energiebesparingplicht

Het optimaliseren van de serverinstellingen is een erkende maatregel in de energiebesparingsplicht die op veel bedrijven en organisaties met uitgebreide IT-infrastructuur van toepassing is. Het monitoren van de SIC en de DcIC is een nuttig hulpmiddel bij het uitvoeren van deze maatregel en geeft de IT-manager en het datacenter inzicht of deze maatregel van toepassing is.

Eerste partners

Tuuring in Rotterdam is een van de partijen die inmiddels nauw met de Save Energy Foundation samenwerkt. Co-founder van Tuuring en CEO Pierre van Elswijk zegt: !Bij Tuuring zijn we er trots op dat we met ons Performance Insights-platform een van de eerste volledig domeinonafhankelijke AI Ops-oplossingen hebben gebouwd. Het feit dat we de SIC- en de DcICdatastandaarden van de Save Energy Foundation moeiteloos konden integreren, is wederom een bewijs hiervan. Door SIC- en DcIC-gegevens te ondersteunen in het platform helpen we klanten meetwaarden op het gebied van energiegebruik en efficiëntie te gebruiken tijdens het beheer van hun digitale landschap. Wij zijn van mening dat duurzaamheid bij elke organisatie een beheersbare KPI moet zijn. De samenwerking met de Save Energy Foundation is een fantastische manier om klanten te helpen bij ons gezamenlijke doel van een groenere toekomst.” Michael Arbman, Manager Business Development & Marketing bij het in Groningen en Rotterdam gevestigde BytesNet, een aanbieder van colocatiediensten, is van mening: “Wij zijn heel blij met de samenwerking met de Save Energy Foundation en Tuuring. Hiermee geven we nog meer inhoud aan de inspanningen waaraan we ons hebben gecommitteerd in het sectorinitiatief dat onlangs door NLdigital en de Dutch Datacenter Association is afgesproken. Met SmartPower & Performance dragen wij bij aan een veilige, duurzame digitale samenleving.”

DCW Award

Tijdens de enkele weken geleden gehouden Data Centre World-beurs en -congres in Londen mocht Willem van Smaalen van WCoolIT en nauw betrokken bij de Save Energy Foundation de Special Contribution To Improving Energy Efficiency Award 2022 in ontvangst nemen. “Met de toekenning van deze award sprak de jury zijn waardering uit voor het ontwikkelen van de Server Idle Coefficient (SIC) en Data center Idle Coefficient (DcIC), twee parameters waarvan de jury overtuigd is dat zij een cruciale rol zullen spelen in de verdere verduurzaming van datacenters in binnen- en buitenland”, aldus Van Smaalen. 
 Datacenters, cloud providers, IT-afdelingen evenals adviseurs en consultants die geïnteresseerd zijn in het toepassen van de Server Idle Coefficient (SIC) en de Data center Idle Coefficient (DcIC) voor het slimmer omgaan met de energie die hun datacenter- en IT-infrastructuur verbruikt, www.saveenergyfoundation.com kunnen contact opnemen met Marco Verzijl: +31 6 380 922 35 of info@saveenergyfoundation.com.

*) Zie https://www.rvo.nl/onderwerpen/energie-besparen-industrie/datacenters voor meer informatie van RVO over de mogelijkheden die power management biedt om energie te besparen en informatie over de resultaten van het LEAP-project.

Lees ook
Eaton en CTS Nordics investeren in NordicEPOD

Eaton en CTS Nordics investeren in NordicEPOD

NordicEPOD, gespecialiseerd in de productie en integratie van gestandaardiseerde energiemodules voor de datacenterindustrie, heeft een investering binnengehaald van CTS Nordics, een bedrijf dat zich toespitst op datacenterontwerp en -bouw, en Eaton, actief met power management.

Switch Datacenters opent AMS4

Switch Datacenters opent AMS4

Switch Datacenters heeft een nieuw datacenter geopend in de regio Amsterdam. Dankzij dit datacenter AMS4 wordt de datacentercapaciteit in Amsterdam en omstreken verder vergroot.

Munters bouwt grote productiefaciliteit in Ierland

Munters bouwt grote productiefaciliteit in Ierland

Munters, een in de Benelux relatief onbekende Zweedse specialist in koelings- en luchtbehandelingstechnologieën, bouwt een nieuwe productiefaciliteit in Cork, Ierland. Deze stap komt voort uit de groeiende vraag naar datacenterkoeling in Europa.