De grote vraag is of de Rekenkamer ook naar datacenters kijkt

geld

Wat hebben de Rekenkamer en datacenters met elkaar te maken? Wellicht meer dan de bedrijven en toeleveranciers van die sector zich realiseren. Grotendeels onder de radar van de publieke belangstelling is de Rekenkamer namelijk bezig met onderzoek dat over de achillespees van de datacenters gaat: het energieverbruik.

De Algemene Rekenkamer heeft als taak de inkomsten en uitgaven van de rijksoverheid te controleren. In het jaarlijkse Verantwoordingsonderzoek krijgt het parlement de resultaten van dat werk te zien. Naast dat grote onderzoek kijkt de Rekenkamer ook naar naar de kosten en effecten van overheidsbeleid.

Tot dat laatste behoort het onder de loep nemen van de wettelijke energiebesparingsplicht bedrijven. Die plicht geldt om twee hoofdredenen: het milieu en de schaarste van energie. Het tweede punt is door de oorlog van Rusland tegen Oekraïne extra duidelijk geworden. De zorgen om schaarste waren er ook al voor 2022.

Over lopende onderzoeken communiceert de Rekenkamer incidenteel. Het is vooral bedoelt om partijen inzicht te geven in de voortgang. Het onderzoek naar de energiebesparingsplicht is in juli van dit jaar begonnen en het schematische overzicht geeft aan dat de rapportage in oktober 2024 naar buiten zal komen.

Tot die tijd zwijgt de Rekenkamer over de details. Nadrukkelijk staat op de website dat via een beroep op de WOO (voorheen WOB) geen tussentijdse publicatie kan worden afgedwongen. We weten daarom niet wat de exacte scope is van het onderzoek. Verontrustend is daarbij dat de Rekenkamer als een van de redenen voor het onderzoek geeft: “[dat] het erop lijkt dat de energiebesparingsplicht maar beperkt wordt nageleefd.”(link)

Het hoeft verder geen uitleg dat datacenters een voorbeeld van een sector zijn die voor de Rekenkamer interessant kan zijn. Dat geldt evenzo voor iedere partij die serverruimtes inricht en daarvoor een beroep doet op de bestaande subsidieregelingen.

Lees ook
Eaton en CTS Nordics investeren in NordicEPOD

Eaton en CTS Nordics investeren in NordicEPOD

NordicEPOD, gespecialiseerd in de productie en integratie van gestandaardiseerde energiemodules voor de datacenterindustrie, heeft een investering binnengehaald van CTS Nordics, een bedrijf dat zich toespitst op datacenterontwerp en -bouw, en Eaton, actief met power management.

Netbeheer Nederland, ACM en het Ministerie van EZK benadrukken prioriteiten voor Europese energie-infrastructuur

Netbeheer Nederland, ACM en het Ministerie van EZK benadrukken prioriteiten voor Europese energie-infrastructuur

Netbeheer Nederland heeft samen met de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een document gepubliceerd waarin gedeelde prioriteiten voor een robuuste Europese energie-infrastructuur worden belicht.

Slim optimaliseren van datacenter Power Usage Effectiveness (PUE)

Slim optimaliseren van datacenter Power Usage Effectiveness (PUE)

In de loop der jaren zijn datacenters uitgegroeid van een handvol servers in een kelder tot honderden, duizenden, soms zelfs honderdduizenden servers op één locatie. Zulke configuraties kunnen een zeer grote invloed hebben op het elektriciteitsnet en de gebruikers ervan in een bepaalde regio. In de loop der jaren is de workload van d1