De grote vraag is of de Rekenkamer ook naar datacenters kijkt

geld

Wat hebben de Rekenkamer en datacenters met elkaar te maken? Wellicht meer dan de bedrijven en toeleveranciers van die sector zich realiseren. Grotendeels onder de radar van de publieke belangstelling is de Rekenkamer namelijk bezig met onderzoek dat over de achillespees van de datacenters gaat: het energieverbruik.

De Algemene Rekenkamer heeft als taak de inkomsten en uitgaven van de rijksoverheid te controleren. In het jaarlijkse Verantwoordingsonderzoek krijgt het parlement de resultaten van dat werk te zien. Naast dat grote onderzoek kijkt de Rekenkamer ook naar naar de kosten en effecten van overheidsbeleid.

Tot dat laatste behoort het onder de loep nemen van de wettelijke energiebesparingsplicht bedrijven. Die plicht geldt om twee hoofdredenen: het milieu en de schaarste van energie. Het tweede punt is door de oorlog van Rusland tegen Oekraïne extra duidelijk geworden. De zorgen om schaarste waren er ook al voor 2022.

Over lopende onderzoeken communiceert de Rekenkamer incidenteel. Het is vooral bedoelt om partijen inzicht te geven in de voortgang. Het onderzoek naar de energiebesparingsplicht is in juli van dit jaar begonnen en het schematische overzicht geeft aan dat de rapportage in oktober 2024 naar buiten zal komen.

Tot die tijd zwijgt de Rekenkamer over de details. Nadrukkelijk staat op de website dat via een beroep op de WOO (voorheen WOB) geen tussentijdse publicatie kan worden afgedwongen. We weten daarom niet wat de exacte scope is van het onderzoek. Verontrustend is daarbij dat de Rekenkamer als een van de redenen voor het onderzoek geeft: “[dat] het erop lijkt dat de energiebesparingsplicht maar beperkt wordt nageleefd.”(link)

Het hoeft verder geen uitleg dat datacenters een voorbeeld van een sector zijn die voor de Rekenkamer interessant kan zijn. Dat geldt evenzo voor iedere partij die serverruimtes inricht en daarvoor een beroep doet op de bestaande subsidieregelingen.

Lees ook
Na telecombranche groeit nu ook in energiesector interesse in datacenters

Na telecombranche groeit nu ook in energiesector interesse in datacenters

Eerder investeerde al Amerikaanse en Scandinavische energiebedrijven in der datacentersector, nu zien we hetzelfde fenomeen ook in Spanje. Het Spaanse energiebedrijf Iberdrola streeft namelijk naar een uitbreiding van zijn activiteiten

Nieuw datacenter van AWS draait geheel op nucleaire energie

Nieuw datacenter van AWS draait geheel op nucleaire energie

kunnen (kleine) nucleaire reactoren een haalbare oplossing zijn voor de leveringsproblemen rond elektriciteit? De discussie - zie bijvoorbeeld hier op LinkedIn - krijgt extra aandacht naar aanleiding van de recente overname door Amazon Web Services van een datacenter

Flexidao helpt Google ook buiten Europa inzicht te krijgen in gebruik van schone energie

Flexidao helpt Google ook buiten Europa inzicht te krijgen in gebruik van schone energie

Flexidao heeft zijn samenwerking met Google uitgebreid, waardoor het nu niet alleen in Europa actief is, maar ook in Noord-Amerika, Latijns-Amerika en Azië. Bij deze samenwerking maakt Google gebruik van Flexidao's Clean Electricity Portfolio Management System voor het nauwkeurig volgen van certificaten voor schone energie. Dat meldt het in Barcel1