SDIA-concept van regional clouds biedt datacenters volop nieuwe kansen

cloud

Over duurzaamheid door IT wordt inmiddels veel gesproken. Digitalisering en connectiviteit zijn immers belangrijke bronnen in de innovatie rondom verduurzaming. Duurzaamheid van IT en dan ook nog eens duurzaamheid in de volledige betekenis van het woord - namelijk aandacht voor mens, milieu en winstgevendheid - dat is een heel ander thema. Daan Terpstra van de Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) deed tijdens IT Infra een belangrijke bijdrage aan deze discussie door het concept van ‘European Regional Clouds’ te introduceren. Een idee dat de datacentersector bovendien volop nieuwe kansen biedt

De SDIA is een Europese non-profit organisatie die als doel heeft om voor 2030 de digitale infrastructuur volledige te verduurzamen.

Versnellen

De aandacht voor verduurzaming en de beleidswijzigingen in de IT-sector nemen toe. Bedrijven conformeren zich aan internationale standaarden of ontwikkelen eige (verdergaande) doelen. Wereldwijd is de ITsector met afstand de grootste koper van duurzame stroom en zowel Microsoft als Google hebben zich gecommitteerd aan ambitieuze doelen.

Digitale technologie is cruciaal in het mogelijk maken van de meeste oplossingen in de klimaatcrisis. Dit is de reden dat grote technologiebedrijven nu actie ondernemen en groene en duurzame oplossingen aanbieden. De SDIA heeft als doel om deze beweging te versnellen, door naast de grote technologiebedrijven de gehele digitale infrastructuur te verduurzamen.

People, planet, profit

De transitie naar een duurzame digitale economie moet een economie opleveren met aandacht voor mens, milieu en winstgevendheid. Naast de onderdelen van onder andere de Europese Green Deal betekent dit dat het publieke belang van de digitale economie wordt onderkent. De mate waarin de infrastructuur cruciaal is voor onze manier van werken en hoe ieder van ons werkt binnen de mogelijkheden en beperkingen van het systeem.

Hoe meer bedrijven kunnen profiteren van de waarde die wordt gecreëerd door de digitale economie, hoe meer welvaart er te verdelen valt. Daarnaast is het internet grenzenloos, zonder overheidscontrole. Dit eerste echte wereldwijde platform kan de welvaart overal vergroten, mits de juiste keuzes worden gemaakt.

Binnen de SDIA werken we samen met circa 65 leden om gezamenlijk de problemen rondom duurzaamheid op te lossen. Door partijen vanuit de hele waardeketen bij elkaar te brengen, creëren we oplossingen die voor iedere partij waarde toevoegen. Onze routekaart geldt als onze poolster met zes indicatoren en circa 40 probleemgebieden die oplossingen behoeven. Van het gebruik van duurzame energie, via de benutting van restwarmte tot het hergebruik van apparatuur en de benuttingsgraad van servers.

Business cases

De leden van de SDIA komen samen in stuurgroepen, die alle gefocust zijn op technische oplossingen voor de ins de routekaart geidentificeerde uitdagingen. Voor elke oplossing worden de belemmeringen voor succes in kaart gebracht - bijvoorbeeld prijs, kosten, markt-ontwerp, educatie of standaarden. Binnen de SDIA worden de benodigde business cases en andere assessments gemaakt om als leidraad te fungeren op nationaal of internationaal niveau voor beleidsontwikkeling en academisch onderzoek. Bij een winstgevende businesscase brengt de SDIA leden bij elkaar om gezamenlijk het idee te ontplooien en te schalen.

Maar terug naar mijn opening en de aanleiding voor mijn verhaal hier vandaag. De verduurzaming van de digitale infrastructuur, en in het bijzonder de Cloud, en de mogelijkheden die dit biedt.

Select gezelschap

De cruciale ruggengraat van de moderne maatschappij is in handen van een zeer select gezelschap. Dit groepje bedrijven bevindt zich niet alleen voor een groot gedeelte buiten onze jurisdictie, maar heeft tevens een buitenproportioneel grote marktinvloed. Volledig geïntegreerde molochen zoals AWS, Microsoft en Google hebben een groot deel van de waardeketen in handen en verkrijgen hierdoor een buitenproportionele marktkracht. De door hen ontwikkelde oplossingen hebben niet als primair doel om keuzevrijheid te vergroten en de macht van de klant te vergroten. Het systeem is bedoeld om klanten te vangen in een ecosysteem en een uniforme, schaalbare setup toe te passen op een wereldwijde schaal.

Maar hoe dan wel?

Door lokaal, duurzaam, transparant, open en open source te werken. Geen Europese equivalent van de grote drie bouwen, maar juist bouwen op de lokale kennis, kunde en netwerken om deze Europese cloud mogelijk te maken. Regionale hubs, gevoed door lokale partners en dienend aan lokale afnemers, met elkaar verbonden tot een Europees netwerk.

Door de diensten op de cloud los te koppelen van het eigenaarschap van de hardware ontstaat er concurrentie op basis van aangeboden diensten, niet op basis van de gehele geïntegreerde aanbieding. Dit biedt meer transparantie en zorgt voor meer keuzemacht bij de eindgebruiker.

Regional cloud in Amsterdam

Hoe komen we daar en wat doen we eerst? Het doel kan alleen worden bereikt als er ketenbreed wordt samengewerkt en als de oplossing in alle aspecten duurzaam is, zowel qua elektriciteit en hardware, als wat betreft gebruik.

Bovendien wordt het ontwerp een openbare blauwdruk om zo andere initiatieven, zowel binnen als buiten Europa te stimuleren. Op dit moment leggen wij de laatste hand aan het eerste proof of concept in de regio Amsterdam. Daarover kunnen wij hopelijk snel meer vertellen.

Door de waardeketen open te breken, zijn er ontelbaar meer kansen voor partijen om zowel te participeren als te profiteren van deze lokale Europese clouds. Bouwen aan deze oplossing zorgt voor de creatie van een nieuwe markt met meer ruimte voor lokale spelers met een blik op ieders winstgevendheid. Voor nieuw te bouwen clouds strekt dit van ontwerp, via bouw, tot beheer, exploitatie en hergebruik. In deze opzet zijn er meer dan genoeg stukken taart voor iedereen. Sterker nog, in een omgeving van gelijke concurrenten bakken we samen aan een taart, alvorens deze te verdelen

Lees ook
De verbinding van Dirk Pol

De verbinding van Dirk Pol

In de wereld van netwerkdiensten staat Dirk Pol ruim 26 jaar lang als een baken, met zijn expertise die de vormgeving van connectiviteit beïnvloedt. Van zijn vroege dagen in softwareontwikkeling tot het sturen van i4 Networks richting innovaties,

Datacenters en duurzaamheid – it’s complicated ?

Datacenters en duurzaamheid – it’s complicated ?

Dat datacenters meer moeten doen aan duurzaamheid zal niet verbazen. Evenmin zal de lezer vreemd opkijken van de verhoogde activiteiten van adviseurs, zoals het Uptime Institute, die met onderzoeken zwaaien.

RePlanIT maakt circulaire opties voor laptops en servers inzichtelijk

RePlanIT maakt circulaire opties voor laptops en servers inzichtelijk

Meer nog dan refurbishing of recycling vormt levensduurverlenging van apparaten de basis van een circulaire economie. Om dat effectief te kunnen doen moet je om te beginnen data hebben, zodat het juiste aanschaf- en gebruiksbeleid kan worden gevormd. Het project RePlanIT ontwikkelt tools die juist dat mogelijk maken.