Dutch Datacenter Index - najaar 2022

Peter

 

De hoge energietarieven doen steeds meer bedrijven pijn. Hoewel de overstap naar colocatie en de cloud kan bijdragen aan lagere energiekosten, leidt de onzekerheid vooral voor een pas op de plaats. Desalniettemin blijft de groei op ene heel behoorlijk niveau.

 

Met de Dutch Datacenter Index (DDI) brengenPb7 Research en DatacenterWorks de activiteiten binnen de Nederlandse datacenters kort en krachtig in beeld. We meten iedere maand of de activiteit de afgelopen drie maanden is toegenomen dan wel is afgenomen en wat de verwachtingen zijn voor de komende drie en twaalf maanden. Het theoretische minimum van de Index is“0”, het maximum “100”. Tot zover zitten de scores ruim boven de 50, het punt waarbij groeiers en krimpers elkaar in evenwicht houden.

 

verplaatsen van activiteiten naar colocatie en we zien ook dat er wat terughoudender wordt geïnvesteerd. Deze trend trekt zich door in de verwachtingen voor de komende 12 maanden. Meestal geven de datacenter beslissers een duidelijk hoger score in de 12-maandenvooruitblik dan in de 3-maanden vooruitblik,doordat over een langere periode groei nu eenmaal waarschijnlijker is. Maar deze maand zien we dat de cijfers tussen beide vooruitblikken vrijwel op één lijn zitten. Men verwacht dus nog altijd groei in de colocatie markt, maar beduidend minder dan enkele maandengeleden. En men verwacht nog altijd krimp inde enterprise markt, maar ook beduidend minder dan voorheen.

 

DCW-2022-04-DDI

 

 

 

Pb7 Research acht de kans groot dat de DDI de komende maanden verder gaat dalen door de aanhoudende onzekerheid in combinatie met de uitdagingen van hoge inflatie en terugvallende economische groei. Op de lange termijn zullen de huidige uitdagingen leiden tot nog meer colocatie en vooral nog meer cloud: het is immers logisch om de computerkracht daar te gaan plaatsen waar dat het meest energie-efficiënt is.

 

auteur

 

Peter Vermeulen,Directeur van pb7 research Www.pb7.NL

 

Over de Dutch Datacenter Index

 

Met de Dutch Datacenter Index (DDI) brengen DatacenterWorks enPb7 Research de activiteiten binnen de Nederlandse datacenters korten krachtig in beeld. We meten iedere maand of de activiteit de afgelopen drie maanden is toegenomen dan wel is afgenomen en wat de verwachtingen zijn voor de komende drie en twaalf maanden. Het theoretische minimum van de Index is “0”, het maximum “100”.Tot zover zitten de scores ruim boven de 50, het punt waarbij groeiersen krimpers elkaar in evenwicht houden. Zie ook: www.datacentersworks.nl/ddi

Lees ook
Dutch Datacenter Index: alle seinen op groen

Dutch Datacenter Index: alle seinen op groen

Met het einde van de Corona-crisis in zicht, zien we dat veel datacenters profiteren van versnelde investeringen in cloud en mobiele werkplekken. Ook zien we dat de duidelijkheid rond de groeimogelijkheden in de MRA een positief effect heeft.

Dutch Datacenter Index Februari 2021

Dutch Datacenter Index Februari 2021

Midden in de inmiddels derde Coronagolf blaken de Nederlandse datacenters van het vertrouwen. De angst voor vraaguitval is vrijwel geheel verdwenen, terwijl het einde van de Corona-crisis binnen bereik ligt. De vraag naar datacentercapaciteit blijft groeien. En we zien dat de investeringsbereidheid ook eindelijk terugveert.   Met de Dut1

Tegenwind neemt toe

Tegenwind neemt toe

De onrust rond macro-economische dossiers als de Brexit en de handelsrelatie met China is gedurende de zomer verder toegenomen. Maar ook de tijdelijke bouwstop in Amsterdam en de Haarlemmermeer strooit zand in de datacentermotor. Desondanks blijft de structurele vraag naar datacenterruimte ervoor zorgen dat de groei redelijk sterk doorzet. Met de1