<


Dutch Datacenter Index Februari 2021

Peter-2015-kl

Midden in de inmiddels derde Coronagolf blaken de Nederlandse datacenters van het vertrouwen. De angst voor vraaguitval is vrijwel geheel verdwenen, terwijl het einde van de Corona-crisis binnen bereik ligt. De vraag naar datacentercapaciteit blijft groeien. En we zien dat de investeringsbereidheid ook eindelijk terugveert.  

Met de Dutch Datacenter Index (DDI) brengen Pb7 Research en DatacenterWorks de activiteiten binnen de Nederlandse datacenters kort en krachtig in beeld. We meten iedere maand of de activiteit de afgelopen drie maanden is toegenomen dan wel is afgenomen en wat de verwachtingen zijn voor de komende drie en twaalf maanden. Het theoretische minimum van de Index is “0”, het maximum “100”. Tot zover zitten de scores ruim boven de 50, het punt waarbij groeiers en krimpers elkaar in evenwicht houden.

Februari 2021

In februari blikken de datacenterbeslissers terug op de periode van november tot en met januari. Nederland in een strenge lockdown en heeft de avondklok ingesteld. Hoewel het aantal besmettingen afneemt, krijgt de besmettelijke Britse variant de overhand. De meeste datacenters maken zich echter weinig zorgen. Corona zorgt voor een versnelling in de adoptie van cloud. Hoewel de on-premises footprint daardoor versneld afneemt, groeit de vraag naar colocatie zeer sterk door de aanbieders van cloud en SaaS. Waar we terugkijken op de afgelopen drie maanden, zien we dat de index opnieuw een punt klimt. Dat past prima bij een doorsnee vierde kwartaal, maar blijkbaar ook een vierde kwartaal dat kampt met een sterke opleving van een pandemie. De extra groei komt geheel voor rekening van colocatiebedrijven. Enterprise datacenters (single tenant) zetten de geleidelijke krimp van de afgelopen jaren verder door.  

 

Tabel: Dutch Datacenter Index, Februari 2021

 

Nov– Jan

Feb – Apr

Plus 12 maanden

Vierkante meters in gebruik

56

55

60

Vermogen

57

57

62

Investeringen

52

53

58

Totaal

55

55

60

 

 

 

 

Multi-tenant

59

61

68

Single tenant

49

47

49

 

Bron: Pb7 Research, Februari 2021

 

Voor de maanden februari tot en met april verwachten datacenters een vergelijkbare groei van de activiteiten. Het eerste kwartaal koelt dit jaar dus niet af ten opzichte van het normaal gesproken sterke vierde kwartaal. Opvallend is de positieve ontwikkeling op het gebeid van investeringen. De investeringsbereidheid heeft sinds de moratoria in en rond Amsterdam en vervolgens de opkomst van Corona op een relatief laag pitje gestaan. En nu neemt die bereidheid eindelijk weer duidelijk toe. Desondanks schudden we nog niet alle voorzichtigheid van ons af. Colocatie-datacenters worden steeds afhankelijker van groeiende cloud-klanten en zien risico’s in de portefeuille van retail colocatie-klanten die er bedrijfseconomisch minder goed voor staan. De economische uitdagingen zullen veel van deze klanten ertoe overtuigen om de on-premises footprint te verkleinen. Maar ze zijn minder happig om op korte termijn met apparatuur te gaan slepen.

In de twaalfmaandelijkse vooruitblik zien we een sterk optimisme terug. De index stijgt tot 60 punten, hoger dan we in de metingen in 2000 hebben gezien. Vooral de investeringsbereidheid neemt daarbij sterk toe. Wat investeringen betreft, stijgt de index met 4 punten door tot 58. In 2000 schommelde de waarde rond de 50, wat duidde op een stabiele situatie, zonder duidelijke groei of krimp. Corona heeft nauwelijks vat gekregen op de groei van de Nederlandse datacenteractiviteit. De opkomst van cloud computing blijkt juist allesbepalend te zijn geworden.

Lees ook
ABN AMRO - Verduurzaming IT heeft duw in de rug nodig

ABN AMRO - Verduurzaming IT heeft duw in de rug nodig

Duurzame IT wordt nog lang niet door alle bedrijven omarmd. Slechts één op de drie IT-beslissers neemt duurzaamheid mee als criterium bij de inkoop van IT-producten en -diensten. Bijna een derde zegt dat de belangrijkste reden is dat ze andere prioriteiten hebben.

Vertiv lanceert volgende generatie UPS-systeem voor kritische toepassingen

Vertiv lanceert volgende generatie UPS-systeem voor kritische toepassingen

Vertiv introduceert de Vertiv™ Liebert® EXM2. Dit is een driefasige monolithische noodstroomvoorziening (UPS) die een dubbele conversie-efficiëntie biedt tot 97 procent. Dit neemt verder toe tot 98,8 procent met de dynamische online modus. Met een vermogen van 100 tot 250 kVA en de toch compacte en flexibele afmeting is de Liebert EXM2 geschikt voor...

Panduit introduceert flexibel configureerbare datacenterkast FlexFusion

Panduit introduceert flexibel configureerbare datacenterkast FlexFusion

Panduit introduceert de FlexFusion™ datacenterkast, die te configureren is voor de veranderende behoeften in datacenters. Deze nieuwe generatie modulaire kasten vormen een breed toepasbaar platform voor elk type datacenter en servicebehoeften, in de huidige hyperschaalbare, edge en multitenant omgevingen