Virtuele tweeling biedt veel kansen voor datacentersector

taylor-vick-aWslrFhs1w4-unsplash-digital-twins  

Digital Twins bieden volop kansen voor het goedkoper en efficiënter beheren en onderhouden van complexe installaties. Toch laat een echte doorbraak bij datacenters nog op zich wachten. Via opleidingen, rapporten en praktijkvoorbeelden uit andere sectoren kunnen we echter een steeds beter beeld ontwikkelen van de mogelijkheden van virtuele tweelingen.

 

Digital Twin Academy

Neem de Fontys Hogeschool. Hier is men gestart met een Digital Twin Academy. Deze is weliswaar gericht op de maakindustrie, maar de start van dit instituut is een duidelijk signaal dat de belangstelling voor digital twins en de vraag naar mensen die hiermee uit de voeten kunnen snel toeneemt. ‘Een digital twin kan namelijk helpen om problemen te voorspellen, nieuwe systemen te testen, maar is ook inzetbaar als een machine al in gebruik is’, schrijft Fontys in een persbericht.

Men geeft hierbij een mooi voorbeeld dat zich makkelijk naar de wereld van serverruimtes en datacenters laat vertalen: “Een voorbeeld is een machineproducent in Nederland die bijvoorbeeld zijn broodbakmachines in Istanbul levert. Bij dergelijke machines hoort ook ondersteuning. Dankzij een digital twin kan een operator van het bedrijf in Nederland beter zien als er problemen optreden in een van haar machines in Istanbul. Je kunt ook data gaan verzamelen en patronen hierin herkennen om zo slijtage van onderdelen te voorspellen, zodat je tijdig de juiste onderdelen kunt vervangen. AI helpt dan om de patronen te vinden om zo predictive maintenance te doen.”

De mogelijkheid om op afstand service te bieden kan interessant zijn voor zowel grote spelers als MKB-organisaties. Het onderhoud kan zo efficiënter en beter geïnformeerd worden uitgevoerd, maar het geheel is duurzamer omdat er minder hoeft worden gereisd, aldus de hogeschool.

Lego-steentjes

Tijdens een expertsessie die DatacenterWorks voor de zomer over digital twins organiseerde werd duidelijk dat er veel techniek komt kijken bij het in software nabouwen van een datacenteromgeving. Hierbij moet ook veel meet- en monitoringdata in de virtuele twin worden geladen, bij voorkeur in real-time. Vervolgens moeten er analyses worden gemaakt van al deze data zodat we tot - bijvoorbeeld - de hierboven genoemde voorspellingen kunnen komen.

Een van de problemen hierbij is dat digital twins zich niet altijd even makkelijk laten toepassen op de werkvloer. Digitale modellen van een zaal in een datacenter waar ook nog eens veel ondersteunende apparatuur staat opgesteld, zijn niet voor iedereen even gemakkelijk te interpreteren. Datzelfde zien we in de maak- en procesindustrie.

Siemens heeft echter een interessant experiment uitgevoerd. Hierbij werd een complexe productie-installatie nagebouwd in software zodat een digital twin van deze systeemomgeving ontstond. Om vervolgens het gebruik van deze virtuele tweeling te vergemakkelijken heeft men delen van de installatie weer fysiek en op schaal nagebouwd met … lego. Hierdoor konden operators zich een veel beter beeld vormen van de fysieke omgeving, iets wat zij in een virtuele omgeving soms lastiger vonden.

Maturity-model

Ook vanuit het Digital Twin Consortium - een organisatie die het gebruik van dit soort technologie wil bevorderen - wordt hard gewerkt om nieuwe tools te ontwikkelen die de acceptatie verder kunnen vergroten. Een van die tools is een zogeheten Digital Twin Maturity Model. Dit model geeft gebruikers en aanbieders een methode in handen waarmee zij kunnen vaststellen hoe een organisatie digital twin-technologie toepast. Staat men nog helemaal aan het begin? Is men al wat stappen verder? Welke extra kennis of vaardigheden zijn nodig om nog weer wat stappen verder te komen? En wat levert dat dan aan extra voordelen en mogelijkheden op?

Er is inmiddels een Digital Twin Maturity Model for Infrastructure ontwikkeld die zich richt op wegen en bruggen en dergelijke. Voor zover bekend is er nog geen maturity model voor datacenters in de maak. Toch biedt dit infrastructuurmodel wel al een goed idee van wat een maturity model aan mogelijkheden biedt. Met name het stap voor stap verder verbeteren van het gebruik van digital twin-technologie om tot een hoger volwassenheidsniveau te komen, kan een eye-opener zijn voor datacenterspecialisten. Op deze manier kan men goed gestructureerd werken aan het steeds beter realiseren van de voordelen van deze technologie.

Whitepaper van Ernst & Young

Tenslotte Ernst & Young. Dit adviesbureau heeft een whitepaper gepubliceerd waarin men in zeer positieve bewoordingen praat over digital twins - en dan met name toegepast op gebouwen. Waarmee men dus al veel dichter bij de wereld van datacenters komt. Het rapport heet 'Digital Twin: The Age of Aquarius in construction and real estate’ waarin de consultants tal van voorbeelden en rekenvoorbeelden geven.

Hun conclusie: een organisatie die digital twins op een goede manier toepast, kan tot 35% op de operationele kosten besparen. Bovendien verlaagt men hiermee de impact van het gebouw op het milieu aanzienlijk. Ook ontstaan interessante mogelijkheden om de medewerkers een beter werkomgeving te bieden en wordt het werken in het gebouw veel positiever ervaren.

 

Robbert Hoeffnagel

 

 

 

Meer over
Lees ook
Digitalisering in datacenters: wat betekent dat voor het ontwerp en de operationele fase?

Digitalisering in datacenters: wat betekent dat voor het ontwerp en de operationele fase?

De applicaties die we elke dag gebruiken veranderen en worden veeleisender waar het om infrastructuur. Er moeten meer gegevens in realtime worden verwerkt, met een lagere latency. Er is aanzienlijk meer symmetrie nodig om grote hoeveelheden oost-westverkeer te ondersteunen. Bovendien is er een sterk toegenomen behoefte aan flexibiliteit.

Amerikanen voeren druk op China en EU op met plannen voor nieuw chipresearchinstituut

Amerikanen voeren druk op China en EU op met plannen voor nieuw chipresearchinstituut

De concurrentiestrijd tussen EU, China en de VS lijkt nog intenser te worden. De Verenigde Staten maken plannen voor een forse investering in de ontwikkeling van nieuwe technologieën en kennis via een nieuw op te richten researchorganisatie.

Digital Twin Consortium publiceert Platform Stack Architectural Framework

Digital Twin Consortium publiceert Platform Stack Architectural Framework

Digital twins kunnen een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop we datacenters ontwerpen, onderhouden en beheren. Hiervoor is het echter wel van groot belang dat digitale tweelingen worden ontworpen en gebouwd op basis van de beschikbare best practices voor schaalbaarheid, interoperabiliteit en composability.