Onderzoek in Ierland: zijn datacenter betrouwbare warmteleveranciers voor stadsverwarming?

dublin

In de Ierse stad Dublin wordt onderzoek gedaan naar de vraag of datacenters betrouwbare leveranciers zijn van restwarmte voor stadsverwarming. Dit onderzoek volgt op een recent artikel gepubliceerd op de website van de krant Dublin Inquirer, waarin de potentie wordt besproken om de warmte die wordt gegenereerd door datacenters te benutten voor de verwarming van gebouwen in de stad.

Het concept van het benutten van warmte van datacenters voor stadsverwarmingssystemen is uiteraard niet nieuw. In tal van steden over de hele wereld onderzoeken vergelijkbare initiatieven hoe de duurzaamheid kan worden verbeterd en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kan worden verminderd. Door gebruik te maken van de restwarmte van onder andere datacenters die anders verloren zou gaan, kunnen steden zoals Dublin hun ecologische voetafdruk verminderen en tegelijkertijd een betrouwbare energiebron voor verwarming bieden.

Er zijn ook uitdagingen die moeten worden aangepakt. Het artikel benadrukt bijvoorbeeld dat er regelingen moeten worden getroffen om de warmtelevering te coördineren en ervoor te zorgen dat de betrouwbaarheid van zowel het datacenter als het verwarmingssysteem wordt gegarandeerd. Dat wordt in Dublin nu onderzocht. Met name kijkt men naar de vraag wat er gebeurt als een datacenter die restwarmte levert aan een warmtenet onverhoopt de deuren sluit. Hoe kan dan de verwarmingstaak van het warmtenet worden ingevuld? En mocht dat niet lukken, wie draait er dan op voor de kosten die gemaakt zijn voor het aanleggen van de stadsverwarming? 

Lees ook
Nieuws over Liander en het stroomnet in Amsterdam

Nieuws over Liander en het stroomnet in Amsterdam

Netbeheerder Liander heeft in de regio Amsterdam te maken met meer vraag naar capaciteit dan er aanbod is. Bestaande grootgebruikers kunnen niet uitbreiden. Nieuwe grootgebruikers, waaronder datacenters, zijn mede daarom niet welkom in de regio.

Google's rapporteert een CO2-uitstoot die bijna 50% stijgt door energievraag van AI

Google's rapporteert een CO2-uitstoot die bijna 50% stijgt door energievraag van AI

Google heeft bekendgemaakt dat de CO2-uitstoot van het bedrijf bijna 50% is gestegen ten opzichte van 2019. Dit blijkt uit het milieuverslag van 2024 dat het bedrijf onlangs heeft gepubliceerd. Deze stijging vormt een aanzienlijke tegenslag in de ambitie van Google om tegen 2030 netto nul emissies te bereiken.

Duitse studie: Hergebruik van restwarmte uit datacenters kan jaarlijks 400.000 ton broeikasgassen besparen

Duitse studie: Hergebruik van restwarmte uit datacenters kan jaarlijks 400.000 ton broeikasgassen besparen

Volgens een recente studie van het Duitse Borderstep Institute kan het hergebruiken van restwarmte uit datacenters in de toekomst jaarlijks tot 400.000 ton aan broeikasgassen besparen. Deze bevinding komt voort uit het DC2HEAT-project, dat de mogelijkheden en effecten van restwarmtebenutting in datacenters onderzoekt.