<


Expertgroep 'Standaardisatie GAIA-X’ van start

gaia-x-300200

GAIA-X is een Europees project met als doel om gemeenschappelijke eisen te ontwikkelen voor een Europese data-infrastructuur. Dit stimuleert aanbod en gebruik van Europese cloud services en versterkt de onafhankelijkheid en data-soevereiniteit van Europa. Standaarden vormen de basis van het afsprakenstelsel GAIA-X. De NEN Expertgroep Standaardisatie GAIA-X (NESG) stelt voor Nederland vast welke standaarden en normen relevant zijn voor GAIA-X en brengt dit in op Europees niveau.

De NESG maakt inzichtelijk welke normen volgens de Nederlandse stakeholders relevant zijn voor GAIA-X. Vervolgens stellen de leden vast welke normen hiervoor nog ontbreken en welke normen geüpdatet of ontwikkeld moeten worden. De expertgroep krijgt toegang tot relevante CEN-CENELEC (Europa) en ISO-IEC (mondiale) normen. De scope strekt van cloud computing, informatiebeveiliging en privacy tot infrastructuur, servers, artificial intelligence en data governance.

Dit normenoverzicht en de ontbrekende normen vormen de kern van de positionering van Nederlandse standpunten over standaarden voor het Europese afsprakenstelsel van GAIA-X. De bedoeling is om in Europa gesprekspartner te zijn over de standaarden binnen GAIA-X. Binnen Nederland stemt de NESG nadrukkelijk af met alle key stakeholders rondom GAIA-X, omdat het belangrijk is om vanuit Nederland zoveel mogelijk met één stem te spreken. Zo komen de belangen unaniem in Europa aan. Voor wat betreft de standaarden verzorgt de NESG deze afstemming en coördinatie.

Expertgroep ‘GAIA-X’


Alle Nederlandse partijen die belang hebben bij de standaarden voor GAIA-X, kunnen deelnemen aan de expertgroep. Hierbij horen ook afgevaardigden uit alle relevante initiatieven op het gebied van GAIA-X. Van de deelnemende experts wordt naast deskundigheid in één of meerdere GAIA-X onderwerpen, commitment gevraagd voor betrokkenheid en tijdsinvestering. Kijk voor meer informatie op nen.nl/gaiax.

Lees ook
Interxion heropent Amsterdam Data Tower en maakt extra capaciteit voor klanten beschikbaar

Interxion heropent Amsterdam Data Tower en maakt extra capaciteit voor klanten beschikbaar

Interxion: A Digital Realty Company, aanbieder van cloud- en carrier-neutrale datacenterdiensten in Europa, heeft de derde en laatste fase van de uitbreiding van haar datacenter AMS17 voltooid. Met deze uitbreiding maakt Interxion vier extra verdiepingen beschikbaar voor klanten van AMS17, ook wel bekend als de Amsterdam Data Tower.

NorthC Datacenters breidt datacenter in Groningen uit

NorthC Datacenters breidt datacenter in Groningen uit

NorthC Datacenters, het grootste regionale datacenterbedrijf in Nederland, gaat haar bestaande datacenter in Groningen uitbreiden. Deze uitbreiding voorziet in de toenemende vraag naar datacenterdiensten in deze regio en onderstreept het groeiende economische belang van Groningen en omstreken.

De ITchannelPRO Datacentergesprekken – Paul Ike van Unica Datacenters

De ITchannelPRO Datacentergesprekken – Paul Ike van Unica Datacenters

In de reeks datacentergesprekken heeft ITchannelPRO ook met Paul Ike, SVP business development & marketing van Unica datacenters, gesproken. Als eerste ging Paul in op het grote aantal bouwprojecten dat nu speelt. Verder kwamen het datacenter campus ter sprake en de relevante ontwikkelingen bij telco datacenters en de edge.