Batterijverordening blijkt ambitieuzer op recycling dan voorgesteld

EU vlag - EC - EP Brussel - P0122050001

De Europese Raad heeft goedkeuring gegeven voor een verordening voor de batterijmarkt in de EU. De nieuwe wetgeving treedt binnen enkele weken in werking. De nieuwe regels hebben als doel een circulaire economie te bevorderen door het reguleren van alle soorten batterijen gedurende hun levenscyclus.

De behoefte aan batterijen zal naar verwachting van de Europese Raad tegen 2030 meer dan tien keer zo groot zijn. Dit wordt mede gedreven door elektrische mobiliteit. De nieuwe richtlijn zal de huidige Batterijrichtlijn uit 2006 vervangen en bestaande wetgeving, met name op het gebied van afvalbeheer, aanvullen. Volgens een commentaar op de nieuwsdienst Euractiv is het doel om Europa vooral met China te laten concurreren op kwaliteit en minder op prijs.

De inhoud van de verordening, die eerder al was goedgekeurd en nu is geformaliseerd, is gebaseerd op de voorstellen voor verplichte duurzaamheidscriteria voor batterijen die eind 2020 door de Europese Commissie zijn gepresenteerd. Belangrijke punten van de EU Batterij-richtlijn zijn onder andere verplichte verklaringen en etikettering met betrekking tot batterijcomponenten en gerecyclede inhoud, evenals een elektronisch “batterijpaspoort” en een QR-code. De regels voor etikettering worden vanaf 2026 van kracht. De verplichting voor een QR-code volgt een jaar later. Omdat het om een verordening gaat, nemen de landen de regels automatisch over.

Quota voor recycling

De recyclingquota in de overeenkomst gaan verder dan de oorspronkelijke specificaties van de Commissie. Tegen 2027 moeten minimaal 50 procent van de materialen uit gebruikte batterijen worden teruggewonnen voor lithium, en tegen 2031 respectievelijk 80 procent voor lithium, en 90 procent voor cobalt, koper, lood en nikkel. Een bepaald percentage van deze teruggewonnen stoffen moet verplicht worden gebruikt in nieuwe batterijen. De minimumvereisten treden pas acht jaar na inwerkingtreding van de richtlijn in werking, waarschijnlijk in 2031, en bedragen dan 16 procent voor cobalt, 85 procent voor lood, en 6 procent voor zowel lithium als nikkel.
Dertien jaar na inwerkingtreding, dus waarschijnlijk in 2036, worden deze percentages verhoogd naar 26 procent voor cobalt, 12 procent voor lithium en 15 procent voor nikkel. Het loodquotum blijft hetzelfde.

Naast deze criteria gaan strengere zorgplichtverplichtingen voor batterijproducenten op het gebied van milieu en sociale aspecten gepaard. Marktdeelnemers zullen in de toekomst de herkomst van de grondstoffen die ze gebruiken en de arbeidsomstandigheden in hun toeleveringsketen moeten controleren. Er is echter een uitzondering voor kleine en middelgrote ondernemingen.

“Batterijen zijn essentieel voor het decarbonisatieproces en de verschuiving van de EU naar emissievrije vervoerswijzen”, aldus Teresa Ribera, de Spaanse minister voor de overgang naar een groene economie. “Tegelijkertijd bevatten afgedankte batterijen veel waardevolle hulpbronnen die we moeten kunnen hergebruiken, in plaats van afhankelijk te zijn van derde landen voor levering. De nieuwe regels zullen de concurrentiekracht van de Europese industrie bevorderen en ervoor zorgen dat nieuwe batterijen duurzaam zijn en bijdragen aan de groene transitie.”

(dit artikel verscheen eerder op Circulaire-IT.nl)

Meer over
Lees ook
China begint productie van onderwaterdatacenters

China begint productie van onderwaterdatacenters

Zoeken naar duurzame en efficiënte manieren om datacenters te huisvesten is in veel landen een prioriteit geworden. China heeft recentelijk een significante stap gezet op dit gebied door te starten met de bouw van onderwaterdatacenters (UDC), een concept dat voor het eerst werd geïntroduceerd door Microsoft's Project Natick in 2014.

Nieuw EU-fonds van 4 miljard euro voor schone energieprojecten interessant voor datacenters

Nieuw EU-fonds van 4 miljard euro voor schone energieprojecten interessant voor datacenters

Recent heeft de Europese Unie een belangrijke stap gezet in de richting van schone energie door €4 miljard beschikbaar te stellen voor schone energieprojecten, waaronder energieopslag. Dit initiatief, dat voortkomt uit de EU's Innovation Fund, biedt niet alleen een impuls voor milieuvriendelijke technologieën, maar biedt ook kansen voor datacenters...

Europese Investeringsfonds zet in op vermindering energieverspilling in datacenters

Europese Investeringsfonds zet in op vermindering energieverspilling in datacenters

Het Europese Investeringsfonds (EIF) heeft 145 miljoen euro geïnvesteerd in een privaat fonds dat zich richt op het terugdringen van energieverspilling in onder andere datacenters en andere faciliteiten die veel energie gebruiken. Deze investering is onderdeel van de bredere inspanningen van de EU om duurzaamheid in de energiesector te bevorderen.