OCP komt met update checklist voor bestaande datacenters

33496163901_b55fb42f0f_o

Open Compute heeft een update gepubliceerd van de checklist die colocatie-datacenters in staat stelt inzicht te krijgen in de vraag of een faciliteit geschikt is voor het huisvesten van Open Racks en andere op OCP-principes gebaseerde open source hardware. De aanpassingen zijn vooral ingegeven door de sterk toegenomen belangstelling vanuit enterprise-organisaties om te kunnen beoordelen in hoeverre colo’s OCP Ready zijn.

De checklist is opgesteld door het OCP Data Center Facility-project. Steeds meer exploitanten van colocatie-faciliteiten zien de waarde in van het gereedmaken van hun datacenter voor het huisvesten van OCP-hardware. Deze checklist helpt hen om vast te stellen in hoeverre hun faciliteit inderdaad hiervoor geschikt is. Ook biedt het hen een hulpmiddel om een overzicht te verkrijgen van de eventuele aanpassingen die nog nodig zijn voordat hun faciliteit OCP Ready is. Bovendien willen colo’s graag aan klanten kunnen laten zien dat zij inderdaad in staat zijn OCP-hardware te ontvangen.

Het document dat nu is gepubliceerd, is beschikbaar via de Data Center Facility Project wiki. Het is gericht op het definiëren van de voorzieningen die een Europese colocatie-faciliteit zou moeten bieden om te voldoen aan het nieuwste ontwerp (versie 2) van Open Rack. Dit kabinet kan - indien geheel vol met apparatuur - maximaal 500 kg wegen met een maximale IT-last van 6,6kW.

Hoewel binnen het Open Rack-ontwerp de mogelijkheid bestaat om dit kabinet ook in andere geografische regio’s in te zetten en een veel hogere IT-belasting te ondersteunen (bijvoorbeeld 36kW en maximaal 1.400 kg) heeft de projectgroep besloten om zo snel mogelijk een zogeheten ‘minimaal levens­vatbaar product’ (MVP of ‘minimal viable product’) document te creëren. Daarom is besloten de checklist te beperken om te voorkomen dat een te complex document zou ontstaan. Het projectteam is bovendien van mening dat, indien de minimale ‘must-have’-eis op dit

lagere niveau zou worden vastgesteld, tot 80% van de bestaande colo-faciliteiten in Europa geschikt zou zijn voor een Open Rack.

Binnen de checklist zijn de attributen van elk datacenter-subsysteem beoordeeld en gerangschikt onder één van de rubrieken: ’must-have’, ‘nice-to-have’ of ‘considerations’ ofwel ’overwegingen’. Per attribuut zijn de parameters vervolgens in één van twee kolommen geplaatst: ‘aanvaardbaar’ of ‘optimaal’. De must-have/acceptabele attributen worden door het projectteam beschouwd als de minimale vereiste die de colo moet stellen om plaats te bieden aan een Open Rack V2 die maximaal 500 kg weegt als hij bevolkt is en een maximale IT-belasting van 6,6kW. De nice-to-have-attributen worden niet essentieel geacht voor een introductie, maar kunnen op basis van een bepaald scenario wel degelijk nuttig zijn. De attributen onder de rubriek ‘overwegingen’ kunnen het beste beschouwd worden als huurderspecifieke eisen.

De checklist bevat ook richtlijnen om de parameter van een attribuut als optimaal te beschouwen. Als deze door de colo of huurder wordt geïmplementeerd, kunnen alle voor­delen van het Open Rack-ontwerp worden bereikt. De checklist is als volgt opgesplitst:

 • Architectuur
  • Data Center Access
  • White Space
 • Electrical Systems
 • Koeling
 • Mechanisch
 • Klimaat
 • Telecommunicatiebekabeling, -infrastructuur,­ -routes en -ruimtes
  • Kabelroutes en -ruimtes
  • Bekabeling
 • Netwerkinfrastructuur

Architectuur en toegang

In dit deel van de checklist wordt ingegaan op de eisen die nodig zijn om een kant-en-klaar rack vanaf de vrachtwagen in het datacenter te kunnen brengen. Er zijn ten aanzien van dit punt talloze attributen overwogen en opgenomen in de checklist. Denk aan een must-have/acceptabele parameter als het feit dat levering op straatniveau kan plaatsvinden zonder opstap en drempelvrij. Een laadperron met een integrale lift waarmee racks op pallets direct vanuit de vrachtwagen naar de ontvangst­ruimte kunnen worden getransporteerd beschouwt het projectteam als must-have/optimaal.

De must-have/acceptabele parameter voor de afleverroute zou 2,7m hoog bij 1,2m breed zijn. Daarmee biedt de route voldoende vrije hoogte en breedte in de deuropening die leidt naar de in- en uitpaklocaties. Veel colo’s kennen helling richting zaal. Het is dus belangrijk dat de hoek van deze helling bekend is, aangezien een vol Open Rack met een maximaal gewicht van 1.500 kg zeer moeilijk te verplaatsen is bij hellingen die steiler zijn dan 1:12.

Andere must-have-attributen die hun weg naar de lijst gevonden hebben en die zeer belangrijk kunnen zijn voor een vlotte ingebruikname, zijn specificaties voor de afleverroute binnen het datacenter, zoals hoogte en breedte van deuropeningen in gangen. Evenals het maximale gewicht dat een lift kan dragen.

Architectuur/white space

In de checklist is een aantal attributen overwogen, waarvan er veel als must-have zijn geclassificeerd. Open Racks zijn zwaar van aard en veel van de traditionele colo’s die nog maar 10 jaar geleden zijn gebouwd, zijn niet ontworpen voor pods met 24 racks met een gewicht per kabinet van 500 kg tot 1.500 kg. Een must-

have/aanvaardbaar parameter voor de belasting van de toegangsvloer die een rack van 500 kg kan dragen, zou 732 kg/m2 (150 lb/ft2) (7,17 kN/m2) zijn.

Elektrische systemen

De IT-apparatuur in een Open Rack wordt gevoed door een of twee in het rack gemonteerde voorzieningen die AC naar 12V DC-

gelijkrichters bevatten. Deze distribueren via busbars achterin het rack 12V of 48V naar de in het kabinet geplaatste IT-apparatuur. Deze ‘power shelf’ kan ook lithium ion-accu’s bevatten die als back-up dienen (BBU). Dit biedt als voordeel dat een colo geen centrale upstream UPS behoefte hebben.

Om een colo in de EU geschikt te maken voor een Open Rack met een IT-belasting van 6,6kW, zou een must-have/aanvaardbaar-eis zijn een rack-voeding, gevoed door een centrale upstream UPS met een capaciteit van 3 fase 16A en voorzien van een IEC60309-2 5 kabel. Het nice-to-have-attribuut, dat in de checklist als ‘optimaal’ is gecategoriseerd omdat het de mogelijkheid biedt om energiezuiniger en flexibeler te zijn, zou zijn dat de colo het rack niet van voeding voorziet via een upstream UPS, maar via het input distribution board van de UPS. Voor een colo en een huurder is het belangrijk om de opstarttijd van de generator te kennen. Zeker ook als de racks afhankelijk zijn van een BBU als noodstroomvoorziening. Zodat er voldoende autonomie is om het goed functioneren van de IT-apparatuur te kunnen garanderen totdat het stroomaggregaat in gebruik wordt genomen.

Koeling

Een van de voordelen van het Open Rack-ontwerp is dat alle onderhoud en bekabeling van de apparatuur in het rack aan de voorzijde kan worden uitgevoerd. Als de racks zich in een warme gang bevinden, hoeft het onderhoudspersoneel dus nooit in die ruimte te komen, wat normaal gesproken erg oncomfortabel is om in te werken. Daarom werd het als een nice-to-have/optimaal-regeling beschouwd om over een systeem voor de insluiting van warme gangpaden te beschikken. De must-have-attributen in deze sectie van de checklist omvatten de insluiting van warme of koude gangpaden, de luchttoevoer- en inlaattemperatuur van voor naar achter en de vochtigheid binnen de door Ashrae aanbevolen grenzen.

Telecommunicatiebekabeling, -infrastructuur, -routes en -ruimten

De must-have/aanvaardbaar opstelling voor het routeren van netwerkbekabeling naar een Open Rack zou zijn: boven- of ondertoegang en naar de voorkant van het rack. Een nice-to-

have/optimaal-parameter voor het routeren van bekabeling naar kabinetten voor netwerk­aansluitingen zou zijn deze alleen vanaf de bovenkant van het rack naar de voorkant te leiden.

Netwerkinfrastructuur

In dit deel van de checklist staan alleen ‘overwegingen’ vermeld, aangezien dit aspect van het ontwerp zeer specifiek is voor de eisen en wensen van de huurder. Eigenschappen die door de huurder moeten worden overwogen, omvatten maximale verbindingsafstand tussen de netwerk-switches, transmissiesnelheden van Top-Of-Rack (TOR) switches, mediatype voor de verbindingen van TOR naar de netwerkvertakkingen en de verbindingen tussen de vertakkingen en de core.

33343079672_f2ab58b046_o-615x410

OCP Ready-programma

Naast het opstellen van een checklist voor colo-faciliteiten heeft Open Compute tevens een nieuw programma ontwikkeld waarmee colocatie-datacenters zichtbaar kunnen maken dat zij - zeg maar - OCP Ready zijn. Hiervoor dient een datacenter een speciaal programma te doorlopen.

Om het proces te starten, neemt de colo-operator contact op met Brevan Reyher (Rackspace) of Mark Dansie (InflectionTech). Beide zijn lid van het Data Center Facility Project. De colo-operator zal vervolgens worden gevraagd om zich aan te sluiten bij de mailinglijst (voor zover dat nog niet is gebeurd).

Vervolgens krijgt de exploitant van de colocatie-faciliteit een scorecard/checklist toegewezen. Zodra de scorecard/checklist is voltooid en klaar is voor beoordeling door de community, dient de colocatie-faciliteit het eigen datacenter en het resultaat van de afgeronde checklist te presenteren aan de community. Hierbij presenteert de colo-operator de resultaten van de checklist en alle ondersteunend informatiemateriaal (tekeningen, gegevens over inbedrijfstelling en dergelijke). De community-leden zullen hierbij vragen stellen, de discussie aangaan en dergelijke.

Is deze presentatie met positief resultaat volbracht, dan gaat het proces naar het zogeheten ‘OCP Incubation Committee’ (IC) voor verder onderzoek. De operator van de colocatie-installatie presenteert zich opnieuw aan het IC en als ook deze fase goed wordt doorlopen, is het proces voltooid en kan de exploitant op zijn website en in ander marketingmateriaal de term ‘OCP Ready’ gaan gebruiken.

Mark Dansie is consultant bij InflectionTech en lid van het Data Center Facility Project van Open Compute

Meer over
Lees ook
NEN publiceert Safety Cube Methode voor ontwerp, engineering en integratie van systemen en producten

NEN publiceert Safety Cube Methode voor ontwerp, engineering en integratie van systemen en producten

De Safety Cube Methode legt de basis voor een veilige en juiste systeemontwerpen en systeemintegratie door drie componenten ‘mensen’, ‘technisch systeem’ en de ‘omgeving’ en de snijvlakken tussen deze componenten integraal te benaderen in het technisch ontwerpproces. NEN nodigt belanghebbende partijen uit feedback te geven.

Dutch Datacenter Index september 2020

Dutch Datacenter Index september 2020

Gedurende de zomer is de indruk bevestigd dat de impact van Covid-19 op de datacenteractiviteit beperkt blijft. Toch zien we dat er aanhoudende zorgen zijn over de liquiditeit van klanten, en houden single tenant-datacenters de hand op de knip.

Vertiv lanceert monitoringoplossing met krachtige mogelijkheden voor kleine en middelgrote edge-datacenters

Vertiv lanceert monitoringoplossing met krachtige mogelijkheden voor kleine en middelgrote edge-datacenters

Vertiv, wereldwijd leverancier van kritieke digitale infrastructuur- en continuïteitsoplossingen, lanceert Vertiv™ Environet™ Alert. Deze nieuwe softwareoplossing biedt grootzakelijke infrastructuurmonitoring- en beheer-mogelijkheden voor kleine datacenters en edge-omgevingen. Vertiv™ Environet™ Alert is wereldwijd beschikbaar