Mist de datacenterindustrie de boot als het om Digital Twins gaat?

DCW-2021-04-280x210

OPMERKELIJK

Dat is wellicht een wat al te stellige uitspraak, maar duidelijk is wel dat we als branche zeker niet voorop lopen als het gaat om de adoptie van deze aanpak. En dat is toch opmerkelijk,want de voordelen van deze technologie zijn groot. Ernst & Young heeft in een rapport berekend dat gebouwbeheerders die digital twins toepassen al gauw zo’n 35% op hun beheerkosten kunnen besparen. Dat is niet gering. Ook de voordelen als het gaat om milieu-impact zijn groot.

HOOG OP AGENDA

Laten dat nu net twee thema’s zijn die ook hoog op de agenda van datacenters staan. Kostenbesparing is altijd goed, denken veel datacenteroperators. Het maakt de firma bovendien aantrekkelijker voor het geval men een rol in de consolidatie wil spelen die al een tijd aan de gang is. Duurzaamheid is een lastiger onderwerp,maar de druk op dat vlak neemt steeds verder toe. Dus ook daar is (nog meer) actie gewenst.

 

KUNST AFKIJKEN

In tegenstelling tot de maakindustrie of de wereld van de infrastructuur (wegen, bruggen en dergelijke) en zelfs gemeentelijke overheden zien we rond digital twins nog niet zo heel veel activiteit in de datacenterwereld. Zien we de toegevoegde waarde niet? Doet het veel datacenters te veel denken aan DCIM, dat toch grote moeite had zijn belofte waar te maken en is men bij digital twins bang voor eenzelfde ontwikkeling? Of is men simpelweg behoudend en wacht men liever nog even een tijdje af?

Gelukkig zien we dat er in andere sectoren meer activiteiten zijn. Wellicht kunnen wedaar op meeliften. Zo heeft de Fontys inmiddels een Digital Twin Academy opgericht.Weliswaar gericht op de maakindustrie, maar studenten en cursisten die de basisprincipes eenmaal in de vingers hebben kunnen ongetwijfeld al snel een vertaalslag naar datacenters maken.

REKENSOMMEN

Eerlijk gezegd zou het rapport van Ernst &Young wel eens de meeste impact kunnen hebben. Het is immers een bekend adviesbureau dat in het rapport rekenvoorbeelden en best practices aandraagt. Zodat we kunnen bekijken hoe men in een sector als vastgoed deze technologie al toepast. Kunnen we meteen kijken waar de problemen en valkuilen bij implementatie en toepassing zich bevinden.

MOOIE CASES

Als DatacenterWorks gaan we zeker door met schrijven over digital twins. Liefst met toepassingen in de datacenterwerld. Dus mocht u een mooie binnen- en of buitenlandse case kennen, laat het ons gerust weten.

Lees ook
Digitalisering in datacenters: wat betekent dat voor het ontwerp en de operationele fase?

Digitalisering in datacenters: wat betekent dat voor het ontwerp en de operationele fase?

De applicaties die we elke dag gebruiken veranderen en worden veeleisender waar het om infrastructuur. Er moeten meer gegevens in realtime worden verwerkt, met een lagere latency. Er is aanzienlijk meer symmetrie nodig om grote hoeveelheden oost-westverkeer te ondersteunen. Bovendien is er een sterk toegenomen behoefte aan flexibiliteit.

Amerikanen voeren druk op China en EU op met plannen voor nieuw chipresearchinstituut

Amerikanen voeren druk op China en EU op met plannen voor nieuw chipresearchinstituut

De concurrentiestrijd tussen EU, China en de VS lijkt nog intenser te worden. De Verenigde Staten maken plannen voor een forse investering in de ontwikkeling van nieuwe technologieën en kennis via een nieuw op te richten researchorganisatie.

Digital Twin Consortium publiceert Platform Stack Architectural Framework

Digital Twin Consortium publiceert Platform Stack Architectural Framework

Digital twins kunnen een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop we datacenters ontwerpen, onderhouden en beheren. Hiervoor is het echter wel van groot belang dat digitale tweelingen worden ontworpen en gebouwd op basis van de beschikbare best practices voor schaalbaarheid, interoperabiliteit en composability.