Hoe brengen we DCIM naar een hoger niveau?

Datacenter Infrastructure Management ofwel DCIM biedt interessante mogelijkheden voor tal van spelers: denk aan facilitair managers, CIO’s en IT-managers. De voordelen die het meeste bij een facilitair beheerder zullen aanspreken hebben ongetwijfeld te maken met de voorzieningen die de kans bieden om de kosten van een datacenter te verlagen, de betrouwbaarheid te verbeteren en het beheer te stroomlijnen. Dat is ook nodig, want het datacenter kan en moet beter beheerd worden. En dat lukt ook - met een nieuwe kijk op DCIM. 

shutterstock_294087938-615x477

Laten we eens kijken naar de mogelijkheden die een DCIM-oplossing de facilitair manager te bieden heeft.

Voordelen in de praktijk

Drie voordelen springen er dan uit:

  • Lagere kosten door beter beheer van het energieverbruik - Een van de grootste operationele kostenposten van een datacenter zijn uiteraard de uitgaven voor energie. Deze energie is nodig voor de opgestelde IT-apparatuur (servers, storage en dergelijke), maar vooral ook voor de airco-installatie. Doordat de DCIM-oplossing is geïntegreerd met de power feeds die het gebouw binnenkomen, is de software in staat het verbruik aan energie zorgvuldig te monitoren. Hierbij kan separaat naar de IT-apparatuur en naar de facilitaire installaties worden gekeken. Op deze manier kan de PUE van het gebouw nauwkeurig in kaart worden gebracht, met alle mogelijkheden van dien om tot een optimalisatie van het energieverbruik te komen. Het draait hier echter niet alleen om energiekosten. Veel bedrijven zijn initiatieven gestart om het energieverbruik over de volle breedte van hun organisatie verder te verlagen. DCIM in het datacenter kan hier een nuttige bijdrage aan leveren, zodat iedere organisatie zijn steentje kan bijdragen aan het terugdringen van de belasting van het milieu.
  • Monitoring voor betere operationele betrouwbaarheid - Veel organisaties die beginnen met het gebruik van DCIM passen deze software toe als een tool dat in de achtergrond aanwezig is en zich bezighoudt met het verzamelen van zoveel mogelijk loggegevens die voortgebracht worden door de vele systemen en installaties die in het datacenter staan opgesteld. Het kan hierbij gaan om honderden of zelfs duizenden databronnen. Daarbij gaat het veelal om gegevens over energieverbruik, temperatuur, luchtvochtigheid en luchtstromen. Hierdoor ontstaat een omvangrijke verzameling van gegevens die gemakkelijk kan worden geanalyseerd. Bovendien kan deze data gebruikt worden om tot een virtueel model van het datacenter en zijn infrastructuur te komen. Hierin kan een ‘mapping’ worden gemaakt van de relaties tussen de verzamelde data en de diverse systemen, installaties en componenten. Dat is onder andere nuttig om tot een schema voor proactief onderhoud te komen. Ook kunnen allerlei inefficiënties zichtbaar worden gemaakt. Daarnaast biedt een virtueel model van de infrastructuur uitstekende kansen om tot een versnelling van root-cause analyses te komen in die gevallen dat zich een storing of probleem voordoet.
  • Betere capaciteitsplanning - Het is uiteraard geen nieuwe constatering dat de mate waarin een datacenter efficiënt kan functioneren in belangrijke mate afhankelijk is van de capaciteitsplanning die voor deze faciliteit wordt gebruikt. Een goede planning van de benodigde en beschikbare capaciteit vereist gedetailleerde berekeningen onder zowel normale omstandigheden als situaties waarin zich pieken in de belasting voordoen. Voor dit doel maken facilitair managers in de regel gebruik van gespecialiseerde software tools voor capacity planning. Hierbij wordt uitgegaan van de huidige belasting van de diverse zalen, power feeds en dergelijke compleet met een extrapolatie naar de verwachting van de toekomstige bezetting en belasting. Daarbij wordt gerekend op basis van de lokale energieprijzen. Delta heeft hiervoor bijvoorbeeld InfraSuite Manager ontwikkeld. Ook hier kan DCIM een belangrijke bron van informatie blijken. Een dergelijke beheeromgeving kan immers een gedetailleerd beeld geven van de huidige belasting, maar geeft bijvoorbeeld ook gegevens over schommelingen in de tijd als het gaat om de hoeveelheid koeling die gevraagd wordt. Het combineren van stand-alone pakketten voor capaciteitsplanning en DCIM is dan ook erg nuttig. Op die manier kan immers op basis van reële gebruikerscijfers worden ingeschat wanneer het datacenter ten aanzien van een bepaalde voorziening uit zijn capaciteit loopt en wanneer dus extra voorzieningen bijgeplaatst dienen te worden.

DCIM en IT

Hoewel DCIM oorspronkelijk is ontwikkeld als hulpmiddel voor facilitair beheerders kan ook de IT-afdeling zijn voordeel doen met het gebruik van deze managementsoftware. Het gaat hierbij om minimaal twee belangrijke aspecten:

  • DCIM voor asset management - Als DCIM-pakketten ergens goed in zijn dan is het wel asset management. Met andere woorden: het in kaart brengen van alle apparatuur die opgesteld staat in een datacenter. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om facilitaire apparatuur of IT-systemen. Het is daarbij heel eenvoudig om de locatie te bepalen van een defecte server of een netwerkapparaat dat niet naar behoren functioneert. Voor veel IT-afdelingen is het bepalen van de fysieke locatie van ‘hun’ apparatuur echter een lastig probleem. Zij hebben vaak geen idee waar apparatuur zich fysiek bevindt. Met als gevolg dat het oplossen van een storing - bijvoorbeeld software die niet beschikbaar is of een business proces dat traag of niet functioneert - onnodig lang kan duren. DCIM kan hierbij dus goede diensten bewijzen, met als gevolg een verdere verbetering van de betrouwbaarheid van het datacenter. Maar er speelt nog een punt. Bij asset management is het niet alleen belangrijk om te weten waar zich welke apparatuur bevindt, het is ook van cruciaal belang hoe deze apparaten precies zijn geconfigureerd. En hoe deze in de dagelijkse praktijk worden gebruikt of belast. Denk aan het aantal virtual machines dat op een fysieke server is geplaatst. DCIM ‘ziet’ welke fysieke servers volledig belast zijn en welke niet. Hierdoor kan dus snel inzicht ontstaan in de vraag welke fysieke systemen - bijvoorbeeld - meer VM’s aan kunnen en welke reeds volledig vol zitten. Uiteraard leidt deze aanpak ook weer tot voordelen voor de facilitair beheerder, aangezien het overbrengen van VM’s van een reeks slechts deels benutte servers naar een of enkele systemen die volledig worden belast interessante voordelen biedt op het gebied van energieverbruik.
  • DCIM voor connectiviteit - DCIM integreert ook met de netwerkinfrastructuur en biedt daarmee zicht op de poort-naar-poort verbindingen in een datacenter. Kijk hierbij bijvoorbeeld naar mogelijkheden om een goed inzicht te hebben in de vraag waar op zaal zich alle top-of-rack switches bevinden. En waar de core switches. Op die manier ontstaat een goed zicht op de netwerktopologie in de faciliteit. Ook ontstaat dan duidelijkheid over de vraag waar zich welke bekabeling bevindt en wat dit betekent ten aanzien van bijvoorbeeld patching. Ondanks het feit dat ‘software defined networking’ (SDN) steeds populairder wordt, blijft het immers van cruciaal belang om te weten hoe de fysieke netwerkinfrastructuur in elkaar zit.

Naar hoger niveau

In de beginperiode was er slechts een handvol DCIM-pakketten beschikbaar. Inmiddels zijn er talloze producten van tal van aanbieders beschikbaar. Hoe kunnen we nu antwoord geven op de vraag wat het beste DCIM-pakket voor een datacenter is en hoe we deze software het beste kunnen implementeren? Eigenlijk is het aantal beschikbare oplossingen veel te groot om stuk voor stuk te kunnen evalueren.

MCIS_Key_Visual_Datacenter_3_CMYK-615x410

Het is echter maar de vraag of een uitputtend onderzoek naar ‘de beste DCIM-oplossing’ wel de beste aanpak is. Mijn advies is altijd: kijk goed naar de doelstellingen die het datacenter wil realiseren. Beoordeel DCIM-pakketten vervolgens op aspecten als:

  • Hoe presteert de software in een operationele omgeving?
  • Wordt alle hardware in ons datacenter door het pakket ondersteund?
  • Hoe goed integreert het DCIM-pakket met de door ons gebruikte oplossingen op het gebied van IT-management?

Vaak geven we het beste antwoord op dit soort vragen door goed te kijken naar het ecosysteem dat rondom een bepaald DCIM-pakket is ontstaan. Met andere woorden: met welke PDU’s, switches en andere apparatuur werkt het DCIM-pakket out-of-the-box al samen? Kijk hier ook nadrukkelijk naar veel vergeten apparaten als beveiligingscamera’s of systemen voor toegangsbeheer. Een aanbieder die een one-stop-shop model kent en dus standaard dit soort interfaces al in de software heeft opgenomen, heeft dan uiteraard een belangrijke streep voor op andere fabrikanten.

Kijken naar de toekomst

Daarmee hebben we duidelijk aangegeven welke rol DCIM kan spelen in een datacenter en hoe we tot de keuze van het juiste DCIM-pakket kunnen komen. Maar hoe ontwikkelt DCIM zich nu verder?

Veel datacenters kennen inmiddels een werkwijze die een 24/7-operatie mogelijk maakt. DCIM sluit meer en meer bij deze trend aan en maakt een belangrijke mate van automatisering van veel taken en handelingen mogelijk. Op die manier kunnen problemen voorspeld worden en al zijn opgelost voordat zij daadwerkelijk optreden. Nieuwe datacenters zijn bovendien voorzien van uitgebreide Internet of Things (IoT) voorzieningen die sensoren en andere apparaten en functies ondersteunen om deze 24/7-operatie verder te verbeteren.

Ook zullen we een steeds nadrukkelijker integratie zien van DCIM met de operating systems en beheersoftware die gebruikt worden op de IT-laag van het datacenter (compute, storage, network). Verder zullen we meer en meer gaan horen over het gebruik van machine learning binnen DCIM. Deze technologie is als geen ander in staat om continu grote hoeveelheden data te analyseren en hierin patronen te ontdekken. Om vervolgens op basis van die patronen ook maatregelen te nemen of voor te stellen aan beheerders. Op die manier ontstaan talloze mogelijkheden om het energieverbruik van het datacenter verder omlaag te brengen. Maar ook zal machine learning helpen om de beschikbaarheid van de IT-voorzieningen in het datacenter verder te verbeteren.

Volledig geautomatiseerd

DCIM is allang niet meer een niche-product of een oplossing die alleen door de hyperscale datacenters wordt toegepast. Datacenter Infrastructure Management is een van de belangrijkste pilaren waarop ieder modern datacenter rust. Wel is het belangrijk dat we stoppen met het gebruiken van los van elkaar functionerende DCIM- of monitoring-oplossingen, maar juist kiezen voor een geïntegreerde aanpak waarbij alle relevante data op één centrale plaats wordt verzameld en geanalyseerd. Veel apparatuur die in een datacenter staat opgesteld is inmiddels - zoals dat heet - ‘DCIM aware’ en kan standaard met een DCIM-omgeving samenwerken.

Toch zien we in de dagelijkse praktijk dat menig datacenter nog afhankelijk is van handmatige processen voor het beheren van de infrastructuur. Zeker als het gaat om capaciteitsplanning. De tijd dat dit met spreadsheets kon worden geregeld, is echter toch wel voorbij. Datacenters die nog in deze categorie vallen kunnen een grote stap vooruit maken door simpelweg een DCIM-pakket aan te schaffen - zelfs als zij besluiten enkel de basisfuncties toe te passen. Dit zal direct leiden tot een aanzienlijke verbetering als het gaat om productiviteit en de mate waarin het datacenter efficiënt kan worden beheerd.

Organisaties die reeds met DCIM aan de slag zijn, zullen zien dat de DCIM zich snel ontwikkelt. Wat betekent dat zij tal van nieuwe functies tegemoet kunnen zien. Terwijl ook de integratie met andere managementomgevingen steeds verder zal gaan. De visie van een volledig geautomatiseerd functionerend datacenter kunnen we vandaag de dag wellicht nog niet helemaal invullen, maar die situatie komt wel steeds dichterbij.

Jack Chou, sales manager bij Delta Electronics

Meer over
Lees ook
DCIM cruciaal voor optimaliseren van datacenter

DCIM cruciaal voor optimaliseren van datacenter

Bij veel ondernemingen is het datacenter al lang het meest waardevolle bezit van de organisatie. De vraag naar computer- en opslagmiddelen neemt toe, maar dat geldt ook voor de kosten voor het energieverbruik van het datacenter. Daarmee is het voordeel van het optimaliseren van de infrastructuur van het datacenter evident - het is immers een belangrijke...

Europees project ontwikkelt open source datacenter management

Europees project ontwikkelt open source datacenter management

Het monitoren en meten van de belangrijkste hardware-componenten binnen het datacenter zijn uitgegroeid tot de belangrijkste kenmerken van de Data Center Infrastructure Management (DCIM) tools die momenteel commercieel beschikbaar zijn. Er bestaat weliswaar geen eensluidende definitie van DCIM, maar veelal wordt hieronder verstaan: het geïntegreerde...

Veilig vormgeven van digitale transformatie

Veilig vormgeven van digitale transformatie

Herken en minimaliseer de uitvalsrisico’s van een IT-infrastructuur Om economische redenen is het voor veel middelgrote bedrijven moeilijk de eigen IT-experts alleen in te zetten voor de monitoring van IT-systemen. De oplossing? Een slim monitoring-softwareprogramma dat de grotendeels geautomatiseerde infrastructuur rondom de computerruimte bewaakt....