De belangrijkste veranderingen van ASHRAE’s Thermal Guidelines for Dataprocessing Environments

Iedereen die betrokken is bij de inrichting en het gebruik van datacenters en serverruimtes heeft te maken met ASHRAE. Technical Commission 9.9 van de American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers stelt de thermische richtlijnen voor deze omgevingen op. Recent is daar de vijfde editie van verschenen.

In dit artikel sta ik, net als bij mijn presentatie op IT Infra in ‘s-Hertogenbosch, stil bij de belangrijkste wijzigingen tussen de vierde en vijfde editie.

 

Rittal-masterclass-Elbert-Raben

Corrosie onderzoek Don Beaty

De afgelopen jaren is door ASHRAE onderzoek gedaan naar corrosie. Onder leiding van Don Beaty is gekeken naar de impact van relatieve vochtigheid en gasvormige verontreinigen in de vorm van corrosie op IT hardware.

Men heeft gekeken naar de drie meest voorkomende verontreinigende stoffen, zwaveldioxide, stikstofdioxide en ozon. Daarnaast is de rol van waterstofsulfide en chloorgas als katalysatoren van die drie stoffen onder de loep genomen.

Een van de belangrijkste conclusies van onderzoek Research Project Report RP-1755 is dat relatieve vochtigheid (RV) een sterke correlatie heeft met zilver- en kopercorrosie wanneer combinaties van de verontreinigde stoffen en de katalysatoren aanwezig zijn. Zoals bekend komen zilver en koper veel voor op moederborden en andere IT componenten. Naast de conclusies hebben de onderzoekers ook adviezen geformuleerd.

De bevindingen zijn opgenomen in de vijfde editie van ASHRAE’s Thermal Guidelines for Dataprocessing Environments en er zijn nu twee nieuwe enveloppen voor de klassen A1, A2, A3 en A4. Die enveloppen geven aan dat als de kopercorrosie hoger is dan 300 Ångstrom (Å) en die van zilver hoger dan 200 Å het raadzaam is de RV te verlagen tot 50%. In de vierde editie luidde het advies nog 60%. Hier is de norm dus strenger geworden. Als in omgevingen de kopercorrosie onder de 300 Å zit en die van zilver lager is dan 200 Å dan mag de RV juist weer hoger zijn. Dat was tot 60% en is nu tot 70%.

Dat dit onderzoek liep en deel zou worden van de vijfde editie was te verwachten. Toen Rittal in 2017 een exclusieve masterclass in Nederland met Don Beaty organiseerde (zie foto) liet hij er namelijk al iets over doorschemeren.

 

Don Beaty tijdens het seminar dat Rittal in 2017

High Density

Nieuw in de vijfde editie is de aandacht voor High Density omgevingen. ASHRAE stelt vast dat de bestaande classificatie van A1 – A4 ontoereikend is voor HD omgevingen. Daarom is er nu een nieuwe klasse toegevoegd, H1. Voor H1 geldt aan aanbevolen inlaattemperatuur voor luchtkoeling 18-22 graden. Toelaatbaar is 5-25 graden. In beide gevallen is de bovenwaarde 5 graden lager dan voor de klassen A1-A4.

Vloeistofkoelingsklassen

Bij de richtlijnen voor vloeistofkoeling kennen we W1, W2 en W3. De temperatuur gaat per klasse steeds 10 graden omhoog. ASHRAE zegt dat die stappen onvoldoende aansluiten op de praktijk. Daarom introduceert de vijfde editie W17, W27 en W32 om aan te geven wat de maximale vloeistof intrede temperatuur naar de Information Technology Equipment / Cooling Distribution Unit is.

W32 en W45 zijn vervangen voor W40 en dat is voor de Europese markt een belangrijke verbetering. W40 is met name relevant op compressorloze koeling, wat in Nederland en elders in Noord West Europa veel voorkomt. 

Temperatuur en veiligheid

Tenslotte is er in de vijfde editie aandacht voor de relatie tussen temperatuur, veiligheid en de mens. In de appendix staat aangegeven bij welke temperaturen bijzondere maatregelen te treffen zijn. Door het steeds beter scheiden van warme- en koude luchtstromen neemt temperatuur in datacenters en serverruimtes achter de serverracks alleen maar toe. Bekend is dat installatieautomaten aan de achterzijde al vaker storingen geven die door de hoge uitgaande temperatuur veroorzaakt worden, maar er is nog een aspect dat aandacht verdiend: namelijk de mens. Kan men nog wel veilig werken in deze warme gangen?

Amerikaanse organisaties die kijken naar de veiligheid van deze  werkplek hebben regels voor blootstelling van personeel aan direct zonlicht en veel wind. Die regels zijn bedoeld voor werkzaamheden in de vrije lucht, vertaling daarvan daar datacenters en serverruimtes is een logische stap. Die staat in de appendix van de vijfde editie. 

Don Gross, stemgerechtigd lid van ASHRAE TC 9.9, heeft voor een eigen publicatie een envelop ontwikkeld die illustreert bij welke RV, temperatuur, luchtdruk en dauwpunt de werknemers passende maatregelen moeten treffen. 

Afrondend

De nieuwe TC 9.9 richtlijnen en adviezen hebben consequenties voor de manier waarop we omgevingen koelen. Ook belangrijk is het punt van de veiligheid voor de werknemers. Het model van Don Gross maakt duidelijk dat we in de buurt van grenzen komen waarbij veilig werken niet meer mogelijk is.

Dat laatste punt kan niet los worden gezien van de adviezen over High Performance Computing (HPC) en de introductie van de H1 klasse. Bij High Density zijn we al op het punt gekomen dat gewone luchtkoeling onvoldoende is. Andere manieren van koeling, denk aan heatpipes, vloeistof gekoelde chips en immersion cooling, zijn noodzakelijk.

Ik kan iedereen die professioneel bezig is met datacenters en serverruimtes de vijfde editie van Thermal Guidelines for Dataprocessen Environments en het RP-1755 aanraden. De twee publicaties raken niet alleen over de business van morgen of overmorgen, maar juist ook over die van vandaag.

 

 

Elbert Raben is Manager Product Group IT bij Rittal  B.V.

Lees ook
Nieuw traffic-record bij DE-CIX Frankfurt: 15 Tbps

Nieuw traffic-record bij DE-CIX Frankfurt: 15 Tbps

Op woensdagavond 20 september heeft DE-CIX Frankfurt een nieuw verkeersrecord gevestigd door voor het eerst de grens van 15 Terabits per seconde (Tbps) te overschrijden, met een piek van 15,29 Tbps. Ter vergelijking: in 2022 doorbrak Frankfurt de barrières van 11, 12, 13 en 14 Tbps.

Datacenter trends: hou het hoofd koel

Datacenter trends: hou het hoofd koel

Datacenterbeheerders staan voor een dubbele uitdaging: enerzijds moeten de prestaties worden verbeterd om aan de vraag naar hogere snelheden te voldoen, en tegelijkertijd moeten energieverbruik en CO2-uitstoot omlaag worden gebracht. Meer krachtige processoren, fors hogere dichtheid van apparatuur in racks, en servers die meer energie verbruiken leiden...

Apto is nieuwe speler in Europese hyperscale datacentermarkt

Apto is nieuwe speler in Europese hyperscale datacentermarkt

Een nieuwe Europese hyperscale datacenterfirma is van start gegaan - Apto genaamd. Het bedrijf wil meeliften op de volgende golf van de digitale economie. Daartoe zoekt Apto samenwerking met cloud service providers om hun uitbreiding over het Europese continent te faciliteren.