Datacenters: het nieuwe fundament onder de Nederlandse economie

iStock_82342167_XXLARGE

Het zijn spannende tijden. Nu de Brexit een feit is, is een tijd van economische onzekerheid aangebroken en is er behoefte aan houvast. Een fundament, waarvan met zekerheid gesteld kan worden dat het onwankelbaar is. Dat fundament hebben we in Nederland al een tijd in handen: de datacentersector.

Het is al enige tijd bekend dat de Nederlandse datacentersector al jaren flink groeit. Maar echt goede cijfers ontbraken, en het was tot nu toe ook niet goed inzichtelijk welke trends er waar te nemen zijn in de markt. Dat heeft meerdere redenen, waarop later in de artikel nog terug gekomen zal worden.

Dutch Data Center Report

Om inzicht te verschaffen in de sector, heeft de Dutch Datacenter Association (DDA) in 2015 het initiatief genomen en het Dutch Data Center Report 2015 gepubliceerd. Dit rapport stond vol cijfermateriaal over de Nederlandse datacentermarkt. Afgelopen 14 juni werd tijdens Nationale Datacenter Dag het Dutch Data Center Report 2016 gepubliceerd, de tweede editie in wat een lange reeks zal worden. Uit dit rapport kwamen enkele interessante feiten naar voren. Het belangrijkste resultaat van het onderzoek: de Nederlandse datacentersector groeit jaar op jaar met gemiddeld 15% qua opname in KW en is daardoor de afgelopen vijf jaar verdubbeld.

Het rapport onderstreept daarmee het belang van de datacentersector voor de economische toekomst van Nederland. Met de verschuiving van diensten van de fysieke naar de online economie, de steeds kritischer rol die IT vervult voor bedrijven en consumenten, de opkomst van Internet of Things, Big Data en in de toekomst robotisering, zijn datacenters na kaas het nieuwe exportproduct van Nederland.

De groei van de datacentersector zet onverminderd door. Op basis van de resultaten van het onderzoek is de verwachting dat deze groei ook de komende jaren zal aanhouden. Dat is noodzakelijk, want als Nederland haar Europese koplopersrol en de functie van de digitale mainport, de Digital Gateway to Europe, wil behouden, moet de sector blijven groeien met dubbele cijfers.

Geen tijd om achterover te leunen

iStock_40669372_XLARGE-300x300 Uit het rapport blijkt echter ook dat er nog flink wat hordes genomen moeten worden als Nederland haar koploperspositie wil behouden. Zo is een veelgehoorde kritiek op de groei van datacenters dat zij energie slurpen en dat dit op lange termijn onhoudbaar is. Maar daarmee wordt geen rekenschap afgelegd van het feit dat de datacentersector een van de meest duurzame branches in Nederland is. De branche heeft energie efficiënte tot nieuwe hoogten gebracht en werkt voortdurend aan vergroening en verduurzaming. Bovendien: wat is het alternatief? Datacenters vervullen een steeds belangrijker rol voor de Nederlandse economie en er moet daarom voor gewaakt worden dat (lokale) overheden geen regelgeving opleggen die deze zo beloftevolle sector remt in haar ontwikkeling.

De overheid heeft ook op andere vlakken een rol te vervullen. Eén daarvan is de sector zien voor wat hij is: een groeiende, bloeiende pilaar onder de Nederlandse economie. De datacentersector is het laatste decennium volledig onder de radar van overheid en beleidsmakers gegroeid. Dat komt doordat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van verouderde bedrijfsindelingen statistieken opstelt over de Nederlandse economie. De datacentersector wordt op één hoop gegooid met heel uiteenlopende IT-dienstverleners, waarvan het van sommigen (data entry) nog maar de vraag is of deze überhaupt nog bestaan. Het CBS is overigens ook niet gelukkig met deze situatie. In overleg met de sector zijn de eerste stappen ter verbetering al genomen. Maar ook hier geldt: de sector kan alleen optimaal groeien als de overheid er doeltreffend, ondersteunend beleid op kan maken. Daarvoor zijn goede cijfers nodig.

De jeugd heeft de toekomst

Onze economie wordt steeds meer een digitale economie, en onze samenleving steeds meer een digitale samenleving. Dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door de digitale infrastructuur, hardware en software. En, het belangrijkste: mensen. Mensen met de juiste technische vaardigheden en kennis. Het gaat dan niet alleen over hoger opgeleiden: datacenters hebben ook bekwame, goed opgeleide mensen nodig die hoog volume stroomvoorzieningen kunnen bedienen en onderhouden, verstand hebben van bekabeling, koelapparatuur en het handhaven van de veiligheid in en rondom het datacenter.

Dan hebben we het nog niet eens over de indirecte behoefte aan goed geschoolde mensen die door datacenters ontstaat:leveranciers en afnemers hebben ook goed geschoold IT-personeel nodig. En, last but not least, ook de organisaties die meegaan in de digitale transformatie en hun IT onderbrengen in een datacenter hebben daarvoor goed gekwalificeerd personeel nodig.

Op dit moment levert het Nederlandse onderwijs systeem niet het personeel waar de digitale economie behoefte aanheeft. Hoewel het Nederlandse onderwijs zich kan meten met andere landen die een hoogwaardige digitale infrastructuur hebben, moeten we er voor waken dat we niet achterop gaan lopen. Er is geen aansluiting tussen vraag en aanbod: volgens recente cijfers staan er circa 40.000 vacatures open in de IT-sector, exclusief de aanpalende sectoren.

Om dit op te lossen moet gehandeld worden, waarbij samenwerking de sleutel is. De snelle groei van de sector en de slechte representatie van de sector bij relevante gremia in het verleden, leidden ertoe dat achter de feiten aangelopen werd. Met de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) heeft de sector het gezicht en de representatie gekregen die nodig zijn om samen te kunnen werken aan het oplossen van het tekort aan technisch personeel. Het is ontzettend belangrijk om fors te investeren in het opleiden van gekwalificeerde mensen en om gezamenlijk een aanpakte creëren om de personeelstekorten weg te werken.

State-of-the-Dutch-Datacenters-2016-1-235x300 Het rapport State of the Dutch Data Centers is te downloaden via www.dutchdatacenters.nl/dutch-data-center-report.html

Samen naar de top

Hoewel er dus nog genoeg werk aan de winkel is, is het ook goed om ons te realiseren dat we als sector de afgelopen jaren een heel stevig resultaat hebben neergezet en daar mogen we trots op zijn. Datacenters zijn een kerncomponent van de digitale mainport die Nederland is, de Digital Gateway to Europe, en door samen te werken en knelpunten op te lossen, kunnen we deze positie verder verstevigen. Dat is niet alleen in het belang van de sector zelf, maar van heel Nederland.

Stijn Grove, Directeur Dutch Datacenter Association

Meer over
Lees ook
Kansen nu operators 5G nog vóór 2022 willen uitrollen

Kansen nu operators 5G nog vóór 2022 willen uitrollen

In 2022 hebben de meeste operators (98 procent) hun eerste commerciële 5G-diensten uitgerold, zo blijkt uit onderzoek dat Vertiv en technologieanalysebedrijf 451 Research hielden naar de status van 5G. Het onderzoek biedt inzicht in strategieën en implementatieplannen voor 5G en Edge van meer dan honderd internationale beslissers in de telecom, alsmede...

4.000 extra banen voor Nederlandse datacenter industrie

4.000 extra banen voor Nederlandse datacenter industrie

De Nederlandse datacenter industrie is een groeiende bron van werkgelegenheid, zo blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van de Dutch Data Center Association (DDA), in samenwerking met Interxion en Workrate. De 12.500 banen die de sector momenteel creëert groeit de komende 5 jaar naar schatting tot 16.300. Het daadwerkelijk realiseren van deze groei...

Europese IT-afdelingen luiden alarmbel

Europese IT-afdelingen luiden alarmbel

Te weinig middelen om doelstellingen te verwezenlijken Steeds meer IT-professionals zeggen hun taken niet rond te krijgen. Bedrijven verwachten almaar meer van hun IT-afdeling, bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij de dagelijkse IT-taken (support, beveiliging, GDPR-maatregelen, …) en innovatieve projecten opzetten die de business vooruithelpen. Maar...