MRA en het rapport "datacenters – Impact en feiten"

MRA-interactieve-kaart-bg-2022-v2-600400.jpg

In het recente artikel over het aantal datacenters is verwezen naar een bijeenkomst van de MRA (Metropool Regio Amsterdam). Over die bijeenkomst zijn vragen gesteld. Wat was precies de bedoeling en voor wie dit is georganiseerd.

Op de website van MRA staat het antwoord op die twee vragen als volgt beschreven.

Als relatief nieuwe branche is de datacentersector niet onomstreden. Mede vanwege het hoge elektriciteitsverbruik, de landschappelijke impact en het waterverbruik worden veel vragen gesteld over nut en noodzaak van datacenters. Door gebrek aan kennis lopen in de discussie over datacenters feiten en fictie door elkaar heen. De MRA heeft daarom onderzoeksbureau Stratix opdracht gegeven om de impact van datacenters te objectiveren en beleidsmakers op die manier te helpen om de discussie rond datacenters op waarde te schatten en in perspectief te plaatsen. Stratix heeft hiervoor een rapportage opgesteld: Rapportage datacenters – Impact en feiten.

De presentatie van die rapportage stond centraal, maar was niet het enige onderwerp van de middag. Van die middag is ook een verslag gemaakt, maar dat is op dit moment nog niet online geplaatst. Hetzelfde geldt voor de presentatie. Omdat de presentatie draaide om het rapport van Stratix is het doornemen ervan voldoende om goed zicht te krijgen op wat is besproken en waar de knelpunten voor zowel datacenters, waterbedrijven, energieleveranciers als overheden.

Belangrijkste punt is toch wel dat de groeiscenario’s die tot voor kort door al deze partijen werden aangehouden achterhaald zijn. Dit komt vooral tot uitdrukking in het feitelijke stroomverbruik. Een lager stroomverbruik, inclusief de pieken, heeft een andere impact dan aangenomen. Of dat ook opgaat voor watervebruik en andere zaken staat goed onderbouwd uitgelegd in het rapport.

Meer over
Lees ook
China begint productie van onderwaterdatacenters

China begint productie van onderwaterdatacenters

Zoeken naar duurzame en efficiënte manieren om datacenters te huisvesten is in veel landen een prioriteit geworden. China heeft recentelijk een significante stap gezet op dit gebied door te starten met de bouw van onderwaterdatacenters (UDC), een concept dat voor het eerst werd geïntroduceerd door Microsoft's Project Natick in 2014.

Nieuw EU-fonds van 4 miljard euro voor schone energieprojecten interessant voor datacenters

Nieuw EU-fonds van 4 miljard euro voor schone energieprojecten interessant voor datacenters

Recent heeft de Europese Unie een belangrijke stap gezet in de richting van schone energie door €4 miljard beschikbaar te stellen voor schone energieprojecten, waaronder energieopslag. Dit initiatief, dat voortkomt uit de EU's Innovation Fund, biedt niet alleen een impuls voor milieuvriendelijke technologieën, maar biedt ook kansen voor datacenters...

Europese Investeringsfonds zet in op vermindering energieverspilling in datacenters

Europese Investeringsfonds zet in op vermindering energieverspilling in datacenters

Het Europese Investeringsfonds (EIF) heeft 145 miljoen euro geïnvesteerd in een privaat fonds dat zich richt op het terugdringen van energieverspilling in onder andere datacenters en andere faciliteiten die veel energie gebruiken. Deze investering is onderdeel van de bredere inspanningen van de EU om duurzaamheid in de energiesector te bevorderen.