MRA en het rapport "datacenters – Impact en feiten"

MRA-interactieve-kaart-bg-2022-v2-600400.jpg

In het recente artikel over het aantal datacenters is verwezen naar een bijeenkomst van de MRA (Metropool Regio Amsterdam). Over die bijeenkomst zijn vragen gesteld. Wat was precies de bedoeling en voor wie dit is georganiseerd.

Op de website van MRA staat het antwoord op die twee vragen als volgt beschreven.

Als relatief nieuwe branche is de datacentersector niet onomstreden. Mede vanwege het hoge elektriciteitsverbruik, de landschappelijke impact en het waterverbruik worden veel vragen gesteld over nut en noodzaak van datacenters. Door gebrek aan kennis lopen in de discussie over datacenters feiten en fictie door elkaar heen. De MRA heeft daarom onderzoeksbureau Stratix opdracht gegeven om de impact van datacenters te objectiveren en beleidsmakers op die manier te helpen om de discussie rond datacenters op waarde te schatten en in perspectief te plaatsen. Stratix heeft hiervoor een rapportage opgesteld: Rapportage datacenters – Impact en feiten.

De presentatie van die rapportage stond centraal, maar was niet het enige onderwerp van de middag. Van die middag is ook een verslag gemaakt, maar dat is op dit moment nog niet online geplaatst. Hetzelfde geldt voor de presentatie. Omdat de presentatie draaide om het rapport van Stratix is het doornemen ervan voldoende om goed zicht te krijgen op wat is besproken en waar de knelpunten voor zowel datacenters, waterbedrijven, energieleveranciers als overheden.

Belangrijkste punt is toch wel dat de groeiscenario’s die tot voor kort door al deze partijen werden aangehouden achterhaald zijn. Dit komt vooral tot uitdrukking in het feitelijke stroomverbruik. Een lager stroomverbruik, inclusief de pieken, heeft een andere impact dan aangenomen. Of dat ook opgaat voor watervebruik en andere zaken staat goed onderbouwd uitgelegd in het rapport.

Lees ook
Het spanningsveld tussen AI en duurzaamheid

Het spanningsveld tussen AI en duurzaamheid

Kunstmatige intelligentie (GenAI) belooft meer transformerend te zijn dan elke andere technologie uit de recente geschiedenis. Het kan ervoor zorgen dat er nieuwe sectoren en beroepen ontstaan, en de wereldeconomie naar een nieuw niveau van welvaart brengen. De vraag naar gegevensverwerking zal naar verwachting exponentieel groeien vanwege AI, omd1

Restwarmte datacenter van Interconnect voorkeursalternatief voor warmtenet Meerhoven

Restwarmte datacenter van Interconnect voorkeursalternatief voor warmtenet Meerhoven

Volgens de plannen kan het Eindhovens datacenter van Interconnect als alternatieve bron gekoppeld worden aan het bestaande warmtenet van Meerhoven. Interconnect zal dan via een warmtewisselaar zijn restwarmte kunnen overdragen aan het net.

Onderzoek: ’Groei in de wereldwijde markt voor datacenters ondanks economische uitdagingen’

Onderzoek: ’Groei in de wereldwijde markt voor datacenters ondanks economische uitdagingen’

Volgens de meest recente editie van‘Global Data Center Market Comparison Ranking' van Cushman & Wakefield (C&W) blijft de wereldwijde markt voor datacenters een aanzienlijke groei doormaken.