Rittal Masterclass met ASHRAE’s Don Beaty

Rittal maakt bekend dat Don Beaty, de mede oprichter van ASHRAE, op 20 april in Nederland is voor een masterclass. Beaty is een autoriteit op het gebied van datacenter efficiency.

Rittal organiseert regelmatig kennissessies voor klanten en leveranciers. Hiermee wil het bedrijf bijdragen aan het verhogen van de kennis in de markt en een kennisplatform bieden waar discussies over trends en ontwikkelingen plaatsvinden. Ontwikkelingen in datacenters is één van de terugkomende thema’s bij deze kennissessies.

Thermal Guidlines for Data Processing Environments

Don Beaty, mede oprichter van ASHRAE

Don Beaty, mede oprichter van ASHRAE

Op 20 april staan datacenters en serverruimten centraal tijdens een masterclass verzorgd door Don Beaty. Elbert Raben, Product Manager IT Infrastructuur bij Rittal en verantwoordelijk voor deze dag: “Iedereen die zich met datacenter en serverruimte HVAC bezighoudt kent Don Beaty en ASHRAE, in het bijzonder de Thermal Guidlines for Data Processing Environments die in TC 9.9 staan. Het zijn de facto normen voor alle datacenters en serverruimten. Die richtlijnen zijn onlangs aangepast, er is nu een vierde editie. Dat leek ons een goede aanleiding Don Beaty te vragen naar Nederland te komen en professionals uit de sector over de ontwikkelingen en de vierde editie bij te praten.”

Gekozen is voor een masterclass die inzoomt op vijf onderwerpen. Beaty spreekt eerst over twee recente ASHRAE studies. De eerste gaat over Zerostatic servers en de tweede over de impact van het verlagen van de luchtvochtigheid van 25% naar 10%. Daarna gaat hij in op de voorwaarden en kansen voor verdere kostenverlaging in datacenters. Directe vrije koeling in relatie tot Particulate and Gaseous contamination in Datacom Environments is het vierde onderwerp. Beaty sluit af met een uitleg over de veranderingen in de vierde editie van TC 9.9 en met name de W1 to W5 Liquid Cooling Classes. Hierna is tijd beschikbaar voor vragen en discussie.

Jaak Vlasveld, directeur van GreenIT Amsterdam

Jaak Vlasveld, directeur van GreenIT Amsterdam

De toekomst van het datacenter

Na deze masterclass geeft Jaak Vlasveld, directeur van GreenIT Amsterdam, een presentatie waarin hij stilstaat bij de vraag wat de datacenters van morgen kunnen als dit vandaag al mogelijk is. Vlasveld: “We zien steeds vaker dat sensoren worden ingezet. Niet alleen om de richtlijnen van TC 9.9 te volgen, maar omdat datacenters een andere rol krijgen. Kijk naar wat Smart Industry voor de functie van een datacenter betekent en wat de impact is van maatwerksoftware om een datacenter te optimaliseren. Daar zal mijn presentatie dieper op ingaan.” Vlasveld gaat daarnaast in op externe ontwikkelingen waar datacenters en serverruimten mee te maken krijgen, zoals ruimtelijke ordening aspecten en de stijgende vraag naar hergebruik van restwarmte.

Elbert Raben, Product Manager IT Infrastructuur bij Rittal

Elbert Raben, Product Manager IT Infrastructuur bij Rittal

Elbert Raben geeft als laatste spreker aan welke kant en klare oplossingen beschikbaar zijn bij Rittal, op welke punten de markt nog niet zo ver is en waar nog meer kennis vereist is. Raben: “De ontwikkelingen gaan echt hard. De impact is enorm, minder koeling bijvoorbeeld drukt de bouw- en exploitatiekosten. Tegelijk zien we ook dat door het wijzigen van de richtlijnen en parallel daaraan lopende technische innovaties de server en rack density toeneemt wat gevolgen heeft voor zowel bestaande als nieuwe architectuur en businesscases.” Het overzien van alle veranderingen en profiteren van de onderlinge samenhang zijn punten waar kennisdeling uitkomst kan bieden. Dat is volgens Raben ook exact wat Rittal wil blijven stimuleren en faciliteren.

Aanmelden

De masterclass illustreert waarom het van groot belang is TC 9.9 te begrijpen én te kennen. Om dit te onderstrepen zal Rittal de eerste 50 inschrijvingen voor deze masterclass na afloop een exemplaar van de vierde editie van TC 9.9 overhandigen.

De masterclass wordt op 20 april in Reeuwijk gehouden en de toegang is gratis. Het aantal plaatsen is echter beperkt. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website expert.rittal.nl/opleidingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *