‘Landelijk Actieprogramma Netcongestie is goed vertrekpunt, maar geen oplossing’

Dat stelt de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) in haar online magazine Inzicht. VEMW is het kenniscentrum en de belangenbehartiger voor de zakelijke elektriciteit-, gas- en waterafnemers in Nederland.

Op 20 december heeft minister Rob Jetten het Landelijke Actieprogramma Netcongestie (LAN) in ontvangst genomen, schrijft de VEMW. In dit programma zijn maatregelen in kaart gebracht die de capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet zouden moeten verkleinen. VEMW was betrokken bij de totstandkoming van het actieprogramma, maar is teleurgesteld over de uitkomst. Algemeen directeur Hans Grünfeld: “Het plan schiet echt tekort en is geen oplossing voor dit grote, maatschappelijke probleem.”

Om een eind te kunnen maken aan de huidige capaciteitsproblemen moet er zicht komen op een snelle uitbreiding van het net, aldus VEMW. “En het LAN schetst dat perspectief niet”, constateert Grünfeld. “Zo worden er geen data genoemd waarop bepaalde doelen behaald moeten worden. En het blijft volstrekt onduidelijk of de investeringsplannen van de netbeheerders wel voldoende zijn.” Hij is van mening dat de overheid meer verantwoordelijkheid moet nemen bij dit complexe vraagstuk. Daarbij denkt hij bijvoorbeeld aan het afdekken van bepaalde risico’s, die de betrokken marktpartijen niet zelf kunnen dragen.

Het VEMW geeft aan wel blij te zijn met de afgesproken verbetering van het proces voor de ontwikkeling van investeringsplannen van netbeheerders. Door intensievere samenwerking en afstemming met vertegenwoordigers van netgebruikers zoals VEMW, kunnen zij veel beter anticiperen op veranderingen. Waar wij voorheen pas na de planvorming onze mening konden geven, worden wij er nu in een eerder stadium bij betrokken, aldus Grünfeld.

Grünfeld probeert in het artikel in Inzicht optimistisch te blijven, maar noemt het actieprogramma zoals dat er nu ligt ‘een gemiste kans’. “En dan heb ik het nog niet eens over de principiële bezwaren die wij als VEMW hebben. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over een zogenaamde congestion charge, een soort file-beprijzing. Het komt erop neer dat de slachtoffers van het tekort aan netcapaciteit de rekening gepresenteerd krijgen. Dat is wat ons betreft volstrekt onacceptabel en het draagt op geen enkele manier bij aan de oplossing van het probleem.”

Lees ook
Eigen energiehub helpt bedrijfsterrein aan lokaal opgewekte groene stroom

Eigen energiehub helpt bedrijfsterrein aan lokaal opgewekte groene stroom

Acht bedrijven die zich de komende jaren gaan vestigen op een van de kavels van Medel II sluiten zich aan bij een nieuw energiesysteem, een initiatief van energie-infrastructuurspecialist Joulz in samenwerking met regionale netbeheerder Liander.

Eaton en CTS Nordics investeren in NordicEPOD

Eaton en CTS Nordics investeren in NordicEPOD

NordicEPOD, gespecialiseerd in de productie en integratie van gestandaardiseerde energiemodules voor de datacenterindustrie, heeft een investering binnengehaald van CTS Nordics, een bedrijf dat zich toespitst op datacenterontwerp en -bouw, en Eaton, actief met power management.

Brabants bedrijventerrein krijgt eigen energiehub

Brabants bedrijventerrein krijgt eigen energiehub

Begin mei is op het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) in Hapert een overeenkomst getekend voor het ontwikkelen van een eigen energiehub. De overeenkomst is getekend door 18 ondernemingen, waaronder VDL Groep en VGI Groep, en netbeheerder Enexis.