Kabinet stelt 150 miljoen euro beschikbaar voor versnelling warmtenetten

220513_KMF_WARMTENETWERK_CONGRES_HIRES-5-scaled-e1652703892201-720x360

Het kabinet wil meer huishoudens op warmtenetten aansluiten zodat bestaande gebouwen van het aardgas af kunnen. Daarom stelt het een subsidie beschikbaar voor warmtebedrijven om te blijven investeren in nieuwe warmtenetten. Dat is gunstig nieuws voor datacenters die hun restwarmte willen gebruiken voor samenwerking met warmtebedrijven.

De Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) kan vanaf 1 juni aangevraagd worden en vergoedt het deel van de investering dat zich niet terugverdient, de zogeheten ‘onrendabele top’. Het maximale subsidiebedrag is 20 miljoen euro voor een project. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert deze regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Subsidieaanvragen worden door RVO inhoudelijk beoordeeld op basis van het projectplan. De looptijd van het project is maximaal 7 jaar. Binnen 3 jaar na de subsidieverlening moet worden gestart met de fysieke aanleg van het warmtenet.

In een bericht op de website van de Rijksoverheid stelt minister Rob Jetten: ‘Deze subsidie is onderdeel van een bredere aanpak om Nederland zo veel mogelijk op warmtenetten aangesloten te krijgen. In Nederland moeten 500.000 nieuwe aansluitingen van bestaande woningen op een warmtenet gerealiseerd worden in 2030, bovenop de huidige 500.000 huishoudens die al toegang hebben tot een warmtenet.’

Deze subsidieregeling zal ongetwijfeld ter sprake komen tijdens het Warmtenetwerk Jaarcongres dat op 190 mei plaatsvindt in het Chassé Theater in Breda.

Meer over
Lees ook
Restwarmte datacenter van Interconnect voorkeursalternatief voor warmtenet Meerhoven

Restwarmte datacenter van Interconnect voorkeursalternatief voor warmtenet Meerhoven

Volgens de plannen kan het Eindhovens datacenter van Interconnect als alternatieve bron gekoppeld worden aan het bestaande warmtenet van Meerhoven. Interconnect zal dan via een warmtewisselaar zijn restwarmte kunnen overdragen aan het net.

ING: ‘Overheid laat kans liggen om restwarmte van datacenters als warmtebron te gebruiken'

ING: ‘Overheid laat kans liggen om restwarmte van datacenters als warmtebron te gebruiken'

Demissionair minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat heeft onlangs een rapport gedeeld met de Tweede Kamer over de staat van de Nederlandse digitale infrastructuur. Opmerkelijk is de afwezigheid van een cruciaal element in dit rapport, stelt Samantha Reilly, sector specialist TMT-ICT en duurzame energie bij ING Sector Banking:1

DC2HEAT-project wil AI toepassen voor hergebruik restwarmte

DC2HEAT-project wil AI toepassen voor hergebruik restwarmte

Het DC2HEAT-project gaat op zoek naar een klimaatvriendelijke benutting van restwarmte uit datacenters. Het project vindt plaats in Frankfurt.