Kabinet stelt 150 miljoen euro beschikbaar voor versnelling warmtenetten

220513_KMF_WARMTENETWERK_CONGRES_HIRES-5-scaled-e1652703892201-720x360

Het kabinet wil meer huishoudens op warmtenetten aansluiten zodat bestaande gebouwen van het aardgas af kunnen. Daarom stelt het een subsidie beschikbaar voor warmtebedrijven om te blijven investeren in nieuwe warmtenetten. Dat is gunstig nieuws voor datacenters die hun restwarmte willen gebruiken voor samenwerking met warmtebedrijven.

De Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) kan vanaf 1 juni aangevraagd worden en vergoedt het deel van de investering dat zich niet terugverdient, de zogeheten ‘onrendabele top’. Het maximale subsidiebedrag is 20 miljoen euro voor een project. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert deze regeling uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Subsidieaanvragen worden door RVO inhoudelijk beoordeeld op basis van het projectplan. De looptijd van het project is maximaal 7 jaar. Binnen 3 jaar na de subsidieverlening moet worden gestart met de fysieke aanleg van het warmtenet.

In een bericht op de website van de Rijksoverheid stelt minister Rob Jetten: ‘Deze subsidie is onderdeel van een bredere aanpak om Nederland zo veel mogelijk op warmtenetten aangesloten te krijgen. In Nederland moeten 500.000 nieuwe aansluitingen van bestaande woningen op een warmtenet gerealiseerd worden in 2030, bovenop de huidige 500.000 huishoudens die al toegang hebben tot een warmtenet.’

Deze subsidieregeling zal ongetwijfeld ter sprake komen tijdens het Warmtenetwerk Jaarcongres dat op 190 mei plaatsvindt in het Chassé Theater in Breda.

Meer over
Lees ook
Amsterdam en de datacenters moeten gaan bewegen

Amsterdam en de datacenters moeten gaan bewegen

Amsterdam heeft er nog een probleem bij en volgens de lokale pers zal nu nog meer naar datacenters gekeken gaan worden. Die belangstelling heeft niets te maken met het gebrek aan stroom of ruimte. Amsterdam heeft enorme behoefte aan restwarmte om het warmtenet te kunnen realiseren.

Onderzoek in Ierland: zijn datacenter betrouwbare warmteleveranciers voor stadsverwarming?

Onderzoek in Ierland: zijn datacenter betrouwbare warmteleveranciers voor stadsverwarming?

In de Ierse stad Dublin wordt onderzoek gedaan naar de vraag of datacenters betrouwbare leveranciers zijn van restwarmte voor stadsverwarming. Dit onderzoek volgt op een recent artikel gepubliceerd op de website van de krant Dublin Inquirer, waarin de potentie wordt besproken om de warmte die wordt gegenereerd door datacenters te benutten voor de verwarming...

Nederlandse projectontwikkelaar wil datacenter in Berlijn bouwen

Nederlandse projectontwikkelaar wil datacenter in Berlijn bouwen

De Nederlandse projectontwikkelaar Van Caem plant een datacenter in Berlijn-Lichtenberg. Dat meldt het Duitse analistenbureau Thomas Daily. De projectomvang zou circa 1 miljard euro zijn, goed voor een datacenter van circa 100 MW. Daarmee is het het op vier na grootste datacenter van Duitsland en het grootste van Berlijn.