Wat een jaar

Robbert Hoeffnagel

Nee, ik ga hier niet vaststellen dat 2021 een bizar jaar was. Dat weten we inmiddels allemaal. Wat we ons misschien nog niet realiseren: het was voor de branche zakelijk gezien eigenlijk gewoon een prima jaar. Ondanks alle problemen rond besmettingen en zieken (of erger) die iedereen helaas van dichtbij heeft meegemaakt.

Het afgelopen jaar hebben we als DatacenterWorks weer tal van belangrijke onderwerpen besproken - soms op de website in de vorm van artikelen en blogs, andere keren in het magazine. Bovendien hebben we een aantal zeer succesvolle expertsessies georganiseerd. Helaas waren de meeste daarvan online. Laten we hopen dat we volgend jaar ook weer een aantal sessies kunnen organiseren waarbij we elkaar ook daadwerkelijk ontmoeten.

Een paar ontwikkelingen zijn het afgelopen jaar opgevallen. Allereerst is dat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. We hebben steeds meer moeite om goede mensen te vinden. Hebbern we ze dan eenmaal ‘aan boord’, dan moeten we oppassen, want voor je het weet worden ze weggekaapt. Punt hierbij is een thema dat al een aantal jaar speelt: opleidingen. We kennen in Nederland geen reguliere opleiding die studenten de kans geeft de kennis op te doen die nodig is voor een carrière in de datacenterwereld. Veelal leren we ‘on the job’, aangevuld met een aantal cursussen - al dan niet gekoppeld aan een specifieke leverancier.

De vraag blijft of een sector die zichzelf inmiddels ziet als derde mainport van Nederland zich op die manier verder kan ontwikkelen. Er zijn wel scholingsinitiatieven, maar die zijn vrijwel allemaal gekoppeld aan aanbieders of belangenbehartigers. Al een aantal jaren vraag ik mij af of er wellicht behoefte is aan een HBO-opleiding ‘Datacenter Manager’. Ook in 2022 zie ik die er eerlijk gezegd niet komen. Al denk ik dat de sector hier wel degelijk behoefte aan heeft.

Tenslotte nog een ander punt. Ondank de soms ongenuanceerde berichtgeving in de media is Nederland trots op zijn datacenterbranche. Helaas moeten we ook constateren dat veel van deze datacenters veel minder Nederlands zijn dan we vaak denken. Een groot aantal is inmiddels in buitenlandse handen. Is het verstandig dat we op die manier met die derde mainport van ons land omgaan? Het kabinet heeft wat mogelijkheden om datacenters van cruciaal belang voor ons land te verklaren, maar voor zover bekend is daar nog geen gebruik van gemaakt. In deze editie van DatacenterWorks bespreken we daarom een belangrijk project om Europese regionale clouds te creëren. Op basis van open source-technologie en lokaal of regionaal verankerde datacenters en softwareaanbieders. Ik zou iedereen met een meer dan gemiddelde interesse voor de toekomst van de Nederlandse datacenterbranche willen aanraden dit artikel goed te lezen.

 

Tot volgend jaar!

Robbert Hoeffnagel

Meer over
Lees ook
Editorial

Editorial

Een van de mensen die ik volg op Twitter is een lector Energietransitie. Dagelijks plaatst hij eengrafiekje dat inzicht geeft in een bepaald gedeelte van de energiemarkt. Laatst ging datgrafiekje over de day ahead-stroomprijzen. Die stonden op die dag al op twee maal het niveauwaarboven de EU ‘overwinst’ wil gaan afromen. De prijzen voor 2023 (de zogeheten...

Kantelpunt

Mooi woord: kantelpunt. Een situatie die langzaam maar zeker aan het veranderen is. Tot het moment daar is dat de schaal doorslaat naar de andere kant. Is dat wat er momenteel aan het gebeuren is als het om duurzaamheid en datacenters gaat?