Onderzoek: gezonde groei voor markt voor structured cabling

Bekabeling-ict-dossierbeeld

De wereldwijde markt voor structured cabling was volgens onderzoeksbureau Grand View Research in 2021 goed voor een omzet van 9,7 miljard dollar. Naar verwachting groeit deze markt tot 2030 met gemiddeld 10% per jaar. Denk bij structured cabling aan zowel de bekabeling als de hardware die deel uitmaakt van de netwerkinfrastructuur.

Deze netwerkinfrastructuur zorgt voor het overbrengen van spraak-, video- en datasignalen van het ene punt in het netwerk naar het andere via een communicatienetwerk. Voor een vlotte netwerkverbinding zijn verschillende soorten aansluitapparatuur en kabels nodig. De toename van het aantal internetgebruikers en de snelle adoptie van digitale diensten heeft geleid tot een exponentiële toename van het volume van gevoelige gegevens die door organisaties worden verzameld, schrijven de onderzoekers van Grand View Research . Een structured cabling system vergemakkelijkt de gegevensoverdracht met een hogere snelheid, wat heeft geleid tot flinke marktgroei. Meer nadruk op kosten- en tijdbeheer, groeiende hoeveelheden IoT-gegevens, de behoefte aan automatisering van bedrijven en toenemende concurrentie hebben de vraag naar structured cabling aanzienlijk doen toenemen.

Snellere gegevensoverdracht

Bovendien helpen deze systemen bij een snellere gegevensoverdracht, wat ondernemingen in staat stelt de effectiviteit van hun besluitvormingsproces te verbeteren en hun winstgevendheid te vergroten. De hoge kosten van glasvezelkabels, de lage compatibiliteit met oude communicatieinfrastructuren en de fluctuerende koperprijzen dreigen de marktgroei echter te belemmeren, stelt Grand View Research vast.

Op de Noord-Amerikaanse markt is in alle sectoren van de economie meer gebruik gemaakt van structured cabling. De regio is een early adopter van nieuwe innovatieve technologieën dankzij de aanwezigheid van grote technologiespelers. Bovendien heeft de beschikbaarheid van een betere technologische infrastructuur en betrouwbare netwerkconnectiviteit in de hele regio de groei van de markt gestimuleerd.

Producttypes

Het segment koperkabels domineerde in 2021 de markt met een aandeel van ruim 45,0%, stelt Grand View. Koperkabels zijn geschikt voor transmissiedoeleinden op korte en middellange afstand. Vanwege technologische vooruitgang wordt verwacht dat koperkabels de voorkeur zullen krijgen bij datacenters en desktopverbindingen en dat ze naar verwachting lucratieve kansen zullen bieden. De leveranciers van deze oplossingen worden voornamelijk gedreven door factoren zoals de stijgende vraag naar elektriciteit en sterke investeringen in de ontwikkeling van gebouwen. Bovendien stimuleren de groei van slimme netwerken en een toename van investeringen in upgrades van slimme stroomtransmissie- en distributiesystemen de vraag naar koperkabels.

Het segment glasvezelkabels registreert naar schatting de hoogste gemiddelde jaarlijkse groei tijdens de prognoseperiode tot 2030, menen de onderzoekers. Glasvezel vormt de ruggengraat van het internet en glasvezelkabels dienen als medium om gegevens van de ene naar de andere locatie te transporteren. Deze kabels worden gebruikt in verschillende branches, waaronder telecommunicatie, woningen en bedrijven, overheid, nutsbedrijven, ruimtevaart en particuliere datanetwerken. De toenemende vraag naar snelle internetdiensten zal naar verwachting de belangrijkste groeifactor zijn voor het segment van glasvezelkabels. Het groeiende gebruik van nieuwe telecommunicatietechnologieën zoals 5G mobiele en FTTX-toepassingen (Fiber-to-the-X) zal naar verwachting ook het segment stimuleren.

Marktsegmenten

Het LAN-segment domineerde de markt in 2021 met een omzetaandeel van meer dan 80,0%, aldus Grand View. Deze trend zal naar verwachting aanhouden gedurende de prognoseperiode. Vanwege de toenemende behoefte aan hogesnelheidsnetwerken, is het netwerksysteem gefragmenteerd in kleinere delen met kortere kabellengtes om een hoge datasnelheid mogelijk te maken. LAN maakt een hoge gegevensoverdrachtsnelheid mogelijk omdat de gegevens in kleinere brokken worden opgesplitst. Vanwege de prestaties van verschillende marktsectoren zal de markt voor LAN-kabels naar verwachting aanzienlijk toenemen. De Cat6-categorie zal vooralsnog het snelst groeiende segment zijn en meer bijdragen aan de groei van de LAN-kabelmarkt.

Het datacentersegment zal naar verwachting een lucratieve gemiddelde groei van 11,0% per jaar vertonen van 2022 tot 2030. De groei van gestructureerde bekabeling in datacenters is te danken aan het toenemende gebruik van IoT-apparaten, mobiele data en slimme applicaties. Een aanzienlijke hoeveelheid gegevens wordt gegenereerd via digitale apparaten, waardoor meer opslagruimte nodig is, waardoor de vraag naar datacenters toeneemt. Dit verhoogt op zijn beurt de vraag naar hoge datatransmissiesnelheden.

Concurrenten op de datacentermarkt vergroten hun positie op voorheen onaangeboorde locaties. Bijgevolg wordt verwacht dat de vraag naar gestructureerde bekabelingssystemen tijdens de prognoseperiode verder zal groeien. Volgens Grand View domineerde het IT- en telecommunicatiesegment in 2021 de markt met een aandeel van ruim 30%. Technologische innovaties in de telecommunicatiesector, zoals 5G, vereisen een hoge bandbreedte en lage latency, die wordt geleverd door structured cabling systems. Dit zal naar verwachting van het bureau de markt gedurende de prognoseperiode stimuleren. Het industriële segment zal naar verwachting de komende jaren aanzienlijk groeien als gevolg van de toenemende ontwikkeling en het gebruik van automatiseringstechnieken in alle sectoren. Het segment omvat kleine en grote ondernemingen die structured cabling systems gebruiken voor het aansluiten van machines en voor andere automatiseringsdoeleinden. Bovendien zijn de toenemende behoefte aan snelle machine-naar-machine communicatie en betrouwbaarheid enkele van de factoren die naar verwachting de markt zullen aandrijven.

De Noord-Amerikaanse regio was goed voor het leidende omzetaandeel van meer dan 30,0% in 2021 en zal naar verwachting zijn voorsprong behouden tijdens de prognoseperiode. De regio heeft veel toonaangevende spelers zoals Belden, Corning, Furukawa Electric, Legrand, Nexans en Schneider Electric. De hoge groei in de regio kan worden toegeschreven aan de hoge concentratie van productie- en telecommunicatie-industrieën die voornamelijk gestructureerde bekabelingssystemen gebruiken. Bovendien hebben technologische proliferatie, toegenomen acceptatie van glasvezelkabels, hoge penetratie van digitale diensten en vroege acceptatie van geavanceerde technologieën in verschillende branches, zoals de overheid, woningen en bedrijven, en transport en logistiek, geleid tot marktgroei.

De Europese markt vertoont een stabiele groei, die voor een belangrijk deel voorkomt uit de bekende datacenter hotspots en voor een ander deel uit opkomende Oost-Europese economieën. Asia Pacific zal daarentegen naar verwachting van Grand View naar voren komen als de snelstgroeiende regionale markt met een gemiddelde jaarlijkse groei van 12,5% gedurende de prognoseperiode. Belangrijke factoren zoals overheidsinitiatieven om digitalisering, geavanceerde infrastructuur, groeiende bevolkingen, versnelde adoptie van slimme apparaten en investeringen in cloud- en IoT-technologieën te bevorderen, zullen naar verwachting bijdragen aan de groei van de regionale markt. Economieën zoals China en Japan leiden de APAC-regio. Het toenemende gebruik van internet in deze landen leidt tot een toenemend aantal bouwactiviteiten. Dit zal op zijn beurt naar verwachting de regionale markt gedurende de prognoseperiode aanjagen. Het toenemende gebruik van internet in deze landen leidt tot een toenemend aantal bouwactiviteiten. Dit zal op zijn beurt naar verwachting de regionale markt gedurende de prognoseperiode aanjagen.

 

https://www.grandviewresearch.com

Lees ook
Base 16-technologie in datacenters: Wat zijn de voordelen?

Base 16-technologie in datacenters: Wat zijn de voordelen?

Hyperscale- en edge-datacenters installeren of upgraden verbindingen naar 400G en 800G (2x400G), voor de overstap naar een server- en spine-leaf-architectuur. Daarbij zijn er verschillende MMF- en SMF-transceiveropties om uit te kiezen en kijkt men tevens naar multimode parallelle optica voor netwerkconnectiviteit op korte afstand.

ODF ondersteunt hoge dichtheid glasvezelinstallaties

ODF ondersteunt hoge dichtheid glasvezelinstallaties

De groei en toenemende complexiteit van IT-systemen en cloudservices, ongeacht het bedrijf en de markt waarin u werkt, blijft de behoefte aan netwerkinfrastructuur stuwen. Oplossingen voor die infrastructuur, zoals optische distributieframes (ODF's), moeten meegroeien en evolueren met de organisatie, en tegemoetkomen aan steeds compactere en daardoor...

Amsterdam: Strenger beleid voor nieuwe datacentra

Amsterdam: Strenger beleid voor nieuwe datacentra

De komst van nieuwe datacentra wordt moeilijker. Het is ‘Nee, tenzij’. Datacentra nemen veel ruimte in beslag en gebruiken veel elektriciteit. De gemeente wil daarom strenger zijn bij de komst van nieuwe datacentra. Het voorstel voor nieuw beleid ligt vanaf 28 december ter inzage.