VPS virtualiseert power-infrastructuur van datacenters

Een datacenter dat met het concept van software-defined power aan de slag wil, zal in feite binnen zijn faciliteit een smart grid moeten implementeren. Compleet met sensoren, strategisch geplaatste batterijen voor energieopslag en -distributie en uiteraard software die gebruik en aanbod meet en analyseert, zodat vraag en aanbod op elkaar afgestemd kunnen worden. Precies dat is de ambitie van Virtual Power Systems, een Californische start-up. 

Het is interessant om te zien dat de CEO van VPS - Steve Houck - niet zozeer een achtergrond heeft in de wereld van energiesystemen of elektrotechniek, maar juist afkomstig is uit de IT-wereld. Hij heeft gewerkt voor onder andere storage-gigant EMC, virtualisatiespecialist VMware en Datacore, een speler in de wereld van data storage.

Bekende concepten

In feite combineert Virtual Power Systems een aantal bekende concepten. Dat is allereerst het idee van een hybride auto. Die kent een speciaal pakket aan batterijen die twee functies kennen. Waar nuttig en nodig stroom leveren zodat de auto kan rijden. En zodra de auto in staat is om zelf stroom op te wekken, wordt de batterij gebruikt om energie in op te slaan. Zodra die energie weer nuttig gebruikt kan worden, kan uit deze voorraad worden geput. En zo is de cirkel rond.

Illustratie Software defined power

De tweede trend is virtualisatie en orkestratie. Het bedrijf heeft een aanpak ontwikkeld waarbij IT-hardware niet langer 1-op-1 is gekoppeld aan het energienetwerk. Hier zit nu een laag tussen. Net als gebeurde toen VMware en andere partijen met servervirtualisatie begonnen. In dat geval ‘draait’ een applicatie in een gevirtualiseerde server, die op zijn beurt weer gebruikmaakt van de verwerkingscapaciteit van een hardwarematige computer. Waarbij de applicatie echter wel degelijk ‘denkt’ dat hij met een hardwarematige server te maken heeft. Zo kan de beschikbare hardware-capaciteit veel beter benut worden en kunnen virtuele servers makkelijk worden verplaatst.

ICE-software

Verplaats dit idee nu eens naar de energievoorziening binnen een datacenter en we hebben het idee van VPS kort en bondig uitgelegd. Hierbij wordt tussen de klassieke power-infrastructuur van het datacenter en de IT-apparatuur een speciale softwarelaag gelegd. Deze meet enerzijds de vraag naar energie en krijgt anderzijds vanuit de power-laag info over de beschikbaarheid van energie. Deze vraag en aanbod brengt het bij elkaar. Hierbij probeert deze ICE geheten software de juiste hoeveelheid energie naar het juiste IT-rack te sturen. Ontstaat ergens een overschot aan energie, dan verplaatst de software deze naar een locatie waar te weinig beschikbaar is. Of zorgt het ervoor dat de op strategische posities binnen het datacenter geplaatste lithium-ion batterijen worden geladen. Is ergens een gebrek aan energie, dan kan vanuit de batterijen extra energie worden betrokken. De letters ICE staan overigens voor ‘Intelligent Control of Energy’.

Is dit concept klaar en al te koop? Nee, zover is het nog niet. Het bedrijf zegt echter wel aan proof of concepts-opstellingen te werken, waarbij - niet geheel onverwacht natuurlijk - vooral hyperscalers zijn betrokken en partijen als SAP die grote software-installaties hosten voor hun klanten. Daarnaast werkt het bedrijf naar eigen zeggen samen met onder andere fabrikanten van UPS-systemen, zodat ook deze componenten in een gevirtualiseerde power-infrastructuur kunnen worden opgenomen.