Supplychain-problemen vaak oorzaak van vertragingen in bouw- en renovatieprojecten

_a465f249-9496-49cd-83bd-867b09fcd42f-600

Een recent rapport getiteld ‘Uptime on the Line’ werpt een verontrustend licht op de staat van de datacenterbouw in Europa. Het onderzoek geeft aan dat de bouw van datacenters wordt geplaagd door tal van problemen, variërend van een gebrek aan competenties en apparatuur tot verstoringen in de toeleveringsketen en stijgende kosten. Deze kwesties hebben niet alleen geleid tot vertragingen in projecten, maar dreigen ook de overgang naar meer duurzame praktijken te verstoren.

Het rapport onthult dat de meeste aannemers zich gedwongen zien om hun tijdschema's aan te passen vanwege aanhoudende problemen met de levering van producten. Opmerkelijk genoeg geeft slechts 8% van de ondervraagde datacenter professionals aan geen enkele vertraging als gevolg van verstoringen in de toeleveringsketen te ervaren.

Doordat tegelijkertijd de roep om CO2-arme bouw steeds verder toeneemt, komen de duurzaamheidsdoelen van datacenterprojecten al gauw in gevaar. Het rapport belicht de uitdagingen die de sector tegenkomt bij het implementeren van milieuvriendelijkere praktijken. Het gebrek aan competenties en vaardigheden staat centraal in deze hindernis. Opvallend is dat, behalve in Frankrijk, de meeste onderzochte regio's (waaronder de UK en Nederland) aangeven dat het ontbreken van voldoende gekwalificeerd personeel een van de belangrijkste belemmeringen is voor het gebruik van duurzame energie tijdens de bouwfase.

Het rapport stelt enkele oplossingen voor om de datacentermarkt te ondersteunen bij deze problemen. Deze oplossingen omvatten tactische strategieën en nieuwe technologieën om de stroomvoorziening te waarborgen, groene(re) energie te integreren, de energie-efficiëntie te verbeteren, vertragingen te minimaliseren en om te gaan met weersomstandigheden. Daarbij  benadrukt het rapport de noodzaak van noodplanning en innovatie in apparatuur en installaties. Deze maatregelen kunnen aannemers helpen omgaan met de uitdagingen van verstoringen en vertragingen, terwijl ze ook de groei van de sector ondersteunen. De technologische vooruitgang moet echter ook hand in hand gaan met duurzaamheid, omdat dit de sleutel is tot een succesvolle en duurzame groei van de datacenterindustrie.

De resultaten van het onderzoek  - gehouden onder 700 datacenter professionals uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen en Zweden, en geschreven in opdracht van Aggreko - zijn hier te downloaden.

Lees ook
Nieuws over Liander en het stroomnet in Amsterdam

Nieuws over Liander en het stroomnet in Amsterdam

Netbeheerder Liander heeft in de regio Amsterdam te maken met meer vraag naar capaciteit dan er aanbod is. Bestaande grootgebruikers kunnen niet uitbreiden. Nieuwe grootgebruikers, waaronder datacenters, zijn mede daarom niet welkom in de regio.

Google's rapporteert een CO2-uitstoot die bijna 50% stijgt door energievraag van AI

Google's rapporteert een CO2-uitstoot die bijna 50% stijgt door energievraag van AI

Google heeft bekendgemaakt dat de CO2-uitstoot van het bedrijf bijna 50% is gestegen ten opzichte van 2019. Dit blijkt uit het milieuverslag van 2024 dat het bedrijf onlangs heeft gepubliceerd. Deze stijging vormt een aanzienlijke tegenslag in de ambitie van Google om tegen 2030 netto nul emissies te bereiken.

Duitse studie: Hergebruik van restwarmte uit datacenters kan jaarlijks 400.000 ton broeikasgassen besparen

Duitse studie: Hergebruik van restwarmte uit datacenters kan jaarlijks 400.000 ton broeikasgassen besparen

Volgens een recente studie van het Duitse Borderstep Institute kan het hergebruiken van restwarmte uit datacenters in de toekomst jaarlijks tot 400.000 ton aan broeikasgassen besparen. Deze bevinding komt voort uit het DC2HEAT-project, dat de mogelijkheden en effecten van restwarmtebenutting in datacenters onderzoekt.