SDIA roept datacenters op transparant te zijn over watergebruik

Max Schulze Colour400400

Tijdens een paneldiscussie tijdens ImpactFest 2021 deed Max Schulze, chairman van de Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) een dringende oproep aan datacenters om transparant te zijn over hun watergebruik. Alleen dan kunnen nieuwsberichten als eerder dit jaar over vermeend gebrek aan drinkwater in Noord-Holland als gevolg van de komst van datacenters worden voorkomen.


Deze oproep werd gedaan tijdens een paneldiscussie die de SDIA organiseerde tijdens ImpactFest, een event voor startups en andere partijen die actief zijn met duurzaamheid en venture capitalists en andere financiers.

 

Er is in Noord-Holland geen gebrek aan drinkwater en er is ook geen sprake van datacenters die zo zwaar met bijvoorbeeld burgers concurreren voor drinkwater dat hierdoor problemen ontstaan. Wel hebben deze nieuwsberichten ertoe geleid dat er in de industrie - onder andere binnen de SDIA - nu discussies gaande zijn over de vraag of datacenters eigenlijk wel drinkwater voor koeling moeten gebruiken. Of kan voor dit doel bijvoorbeeld ook oppervlaktewater of regenwater worden ingezet?

Een van de problemen waar partijen die deel uitmaken van de digitale infrastructuur van ons land tegenaan lopen, is het feit dat zij voor het functioneren van onze economie en maatschappij steeds belangrijker zijn geworden. Dat deze partijen hierdoor ook nadrukkelijker gevolgd worden door media, politiek en overheid ligt dan voor de hand. De sector lijkt zich daar nog niet altijd voldoende van bewust, waardoor op onverwachte momenten discussies ontstaan die deze voor ons land belangrijke sector plotsklaps in een negatief daglicht stelt.

Dit kan voorkomen worden als de sector zich proactief opstelt en opener is over de impact die partijen in deze branche op de leefomgeving hebben. De deelnemers aan de paneldiscussie - waaronder Stulz als leverancier van datacenterapparatuur, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Scaleway als cloud-firma - leken er van overtuigd dat meer transparantie over het watergebruik van datacenters tot een veel inhoudelijker discussie zal leiden. Daarbij werd - ook vanuit de zaal - onder andere gewezen op voorbeelden uit de industrie waar partijen met een stevige impact op het milieu en soms zelfs in realtime cijfers over hun ‘footprint’ publiceren op hun website. Daarmee voeden zij als het ware de discussie met de overheid en andere stakeholders met duidelijke cijfers, die daarmee ook een goede basis vormen voor plannen om de milieu-impact verder terug te dringen.

Lees ook
Datacenter trends: hou het hoofd koel

Datacenter trends: hou het hoofd koel

Datacenterbeheerders staan voor een dubbele uitdaging: enerzijds moeten de prestaties worden verbeterd om aan de vraag naar hogere snelheden te voldoen, en tegelijkertijd moeten energieverbruik en CO2-uitstoot omlaag worden gebracht. Meer krachtige processoren, fors hogere dichtheid van apparatuur in racks, en servers die meer energie verbruiken leiden...

Apto is nieuwe speler in Europese hyperscale datacentermarkt

Apto is nieuwe speler in Europese hyperscale datacentermarkt

Een nieuwe Europese hyperscale datacenterfirma is van start gegaan - Apto genaamd. Het bedrijf wil meeliften op de volgende golf van de digitale economie. Daartoe zoekt Apto samenwerking met cloud service providers om hun uitbreiding over het Europese continent te faciliteren.

Raad van State vernietigt bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Trekkersveld IV' gemeente Zeewolde

Raad van State vernietigt bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Trekkersveld IV' gemeente Zeewolde

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van vandaag (20 september 2023) het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Trekkersveld IV' van de gemeente Zeewolde vernietigd. Het bestemmingsplan maakte de komst van een zogenoemd hyperscale datacenter mogelijk.