<


SDIA roept datacenters op transparant te zijn over watergebruik

Max Schulze Colour400400

Tijdens een paneldiscussie tijdens ImpactFest 2021 deed Max Schulze, chairman van de Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) een dringende oproep aan datacenters om transparant te zijn over hun watergebruik. Alleen dan kunnen nieuwsberichten als eerder dit jaar over vermeend gebrek aan drinkwater in Noord-Holland als gevolg van de komst van datacenters worden voorkomen.


Deze oproep werd gedaan tijdens een paneldiscussie die de SDIA organiseerde tijdens ImpactFest, een event voor startups en andere partijen die actief zijn met duurzaamheid en venture capitalists en andere financiers.

 

Er is in Noord-Holland geen gebrek aan drinkwater en er is ook geen sprake van datacenters die zo zwaar met bijvoorbeeld burgers concurreren voor drinkwater dat hierdoor problemen ontstaan. Wel hebben deze nieuwsberichten ertoe geleid dat er in de industrie - onder andere binnen de SDIA - nu discussies gaande zijn over de vraag of datacenters eigenlijk wel drinkwater voor koeling moeten gebruiken. Of kan voor dit doel bijvoorbeeld ook oppervlaktewater of regenwater worden ingezet?

Een van de problemen waar partijen die deel uitmaken van de digitale infrastructuur van ons land tegenaan lopen, is het feit dat zij voor het functioneren van onze economie en maatschappij steeds belangrijker zijn geworden. Dat deze partijen hierdoor ook nadrukkelijker gevolgd worden door media, politiek en overheid ligt dan voor de hand. De sector lijkt zich daar nog niet altijd voldoende van bewust, waardoor op onverwachte momenten discussies ontstaan die deze voor ons land belangrijke sector plotsklaps in een negatief daglicht stelt.

Dit kan voorkomen worden als de sector zich proactief opstelt en opener is over de impact die partijen in deze branche op de leefomgeving hebben. De deelnemers aan de paneldiscussie - waaronder Stulz als leverancier van datacenterapparatuur, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en Scaleway als cloud-firma - leken er van overtuigd dat meer transparantie over het watergebruik van datacenters tot een veel inhoudelijker discussie zal leiden. Daarbij werd - ook vanuit de zaal - onder andere gewezen op voorbeelden uit de industrie waar partijen met een stevige impact op het milieu en soms zelfs in realtime cijfers over hun ‘footprint’ publiceren op hun website. Daarmee voeden zij als het ware de discussie met de overheid en andere stakeholders met duidelijke cijfers, die daarmee ook een goede basis vormen voor plannen om de milieu-impact verder terug te dringen.

Lees ook
Het is goed dat datacenters over het milieu moeten rapporteren

Het is goed dat datacenters over het milieu moeten rapporteren

Het Uptime Institute beantwoordt in een recent artikel de vraag waarom datacenters steeds meer met het milieu te maken krijgen. De puntsgewijze opsomming van de oorzaken is verhelderend. Voor iedereen die op hoofdlijnen wil weten wat er speelt is dit een goed startpunt.

Datacenter BIT levert restwarmte aan Warmtebedrijf Ede

Datacenter BIT levert restwarmte aan Warmtebedrijf Ede

In aanwezigheid van Jan van der Meer, gedeputeerde van de Provincie Gelderland en wethouder Arnold Versteeg van de gemeente Ede, tekenen vandaag BIT en Warmtebedrijf Ede een overeenkomst voor de restwarmtelevering van BIT aan het Edese slimme groene warmtenet. Met deze ‘datathermie’ kunnen circa 1000 extra woning-equivalenten (woningen en bedrijven)...

‘Circulaire strategie effectiever dan modernisering datacenters’

‘Circulaire strategie effectiever dan modernisering datacenters’

Bedrijven die hun CO2-uitstoot willen verminderen, doen er volgens consultancybureau McKinsey goed aan om te kijken naar hun endpoints.