Infrastructuur van olie- en gasindustrie inzetten als offshore datacenter

gasplatform-qe9iudjz0

Bestaande olie- en gasplatformen in de Noordzee kunnen in de toekomst worden ingezet als offshore datacenters. Dit is één van de ideeën die is ingezonden voor de North Sea Energy Challenge van The Oil and Gas Reinvented Community, een samenwerking tussen TNO, Siemens en Shell. De wedstrijd daagt geïnteresseerden uit met ideeën te komen voor een nieuwe bestemming en toepassing voor de olie- en gasplatformen in de Noordzee gericht op de energievoorziening van de toekomst.

De Noordzee is een belangrijke bron van energie voor Nederland. Terwijl er grote plannen zijn voor offshore wind, wordt er tegelijkertijd gestart met het opruimen van de olie- en gasinfrastructuur. De Oil and Gas Reinvented Community denkt dat het beter kan door beide ontwikkelingen te combineren. Innovatievere en duurzame bestemmingen voor olie- en gasplatforms in de Noordzee kunnen helpen om de energietransitie te versnellen tegen lagere maatschappelijke kosten en met behoud van biodiversiteit.

Biodiversiteit behouden

Doordat de olie- en gasplatformen al geruime tijd in de Noordzee staan, is er een brede biodiversiteit ontstaan rondom deze infrastructuur. Om deze biodiversiteit te behouden wil The Oil and Gas Reinvented Community ervoor zorgen dat de olie- en gasplatformen een nieuwe bestemming krijgen, bij voorkeur gekoppeld aan hernieuwbare energiebronnen, in het bijzonder offshore wind.

In totaal zijn ruim 40 verschillende ideeën ingediend en verder ontwikkeld door 350 personen. Veel ingezonden ideeën hebben als doel de infrastructuur van olie- en gaswinning in de Noordzee in te zetten voor nieuwe energiebronnen op zee. Zo zijn er bijvoorbeeld ideeën ingediend voor energieopslag in lege gasvelden, voor de conversie van elektriciteit naar waterstof en het balanceren van het netwerk op zee. Er zijn ook voorstellen ingediend voor het inzetten van platforms voor recreatieve doeleinden zoals duikcentra of als offshore datacenter.

Dossiers