Groei zet hardnekkig door te midden van macro-economische onzekerheid

DDI nov

De Dutch Datacenter Index laat zien dat de onzekerheid in de wereldeconomie nog altijd geen echte vat krijgt op de groei van datacenteractiviteit. We zien dat - net als voorgaande jaren - de groei aan het eind van het jaar versnelt en dat de vooruitzichten redelijk stabiel blijven. Voor de middellange termijn verwachting, zien we nog altijd wat terughoudendheid.

In november blikken de datacenterbeslissers terug op de periode van augustus tot en met oktober. Normaal gesproken en ook nu zien we dat de activiteiten na de zomerpauze weer in een versnelling terechtkomen. We zien die versnelling deze maand zelfs vrij sterk terug. De index stijgt met 3 punten naar 63. Dat is vooral te danken door een sterke groei in vierkante meters datavloer en het gebruikte vermogen. De investeringsgroei blijft daar op dit moment even bij achter en is eerder stabiel. De groei komt volledig op conto van de multi-­tenant datacenters, terwijl de single tenant datacenters een stabiele situatie laten zien, waarbij de datavloer licht krimpt, het vermogen stabiel is en investeringen licht groeien.

Tabel: Dutch Datacenter Index, november 2018

  Aug – Okt Nov – Jan Plus 12 maanden
Vierkante meters in gebruik 59 60 59
Vermogen 62 65 64
Investeringen 65 68 66
Totaal 63 65 64
       
Multi-tenant 73 78 78
Single tenant 50 50 47

Vooruitblik

Datacenters zijn nog altijd optimistisch voor de activiteitengroei in het laatste kwartaal. De driemaandelijkse vooruitblik is vrijwel gelijk aan die we vorige maand zagen. Maar als we iets dieper kijken, zien we toch een duidelijk verschil: de index valt 2 punten hoger uit voor multi-tenant en 2 punten lager voor single tenant datacenters. Dat lijkt allerminst op de vaak voorspelde volledige leegloop van  corporate datacenters, maar laat zien dat het evenwicht verder verschuift naar buiten de deur.

De 12-maandelijkse vooruitblik is de laatste maanden duidelijk verzwakt. We zien nu een stabilisering van die trend, maar zeker geen herstel. Economische onzekerheden blijven dreigend boven de markt hangen. Die onzekerheid is wel minder gaan gelden voor multi-tenant datacenters, die zich redelijk onkwetsbaar lijken te voelen. Voor hen stijgt de index met 3 punten ten opzichte van vorige maand. Single tenant datacenters voelen mogelijk wat meer druk en zouden door kostenombuigingen wat verder de verschuiving naar colo en cloud kunnen gaan voelen. De index daalt voor hen dan ook 4 punten voor de middellange termijn.

Figuur: Dutch Datacenter Index, november 2016 - november 2018

DDI nov

Peter Vermeulen is directeur van Pb7 Research