Gecorrigeerde Dutch Datacenter Index zet opmars voort

DDI-aug

De voorzichtige stijging van de DDI in juni/juli, zet zich bij de meting van begin augustus voort. Zowel de graadmeter voor de datacenteractiviteit in de afgelopen drie maanden, als de graadmeter voor het komende kwartaal liggen een punt hoger ten opzichte van eind mei.

Met de Dutch Datacenter Index (DDI) brengen Pb7 Research en DatacenterWorks de activiteiten binnen de Nederlandse datacenters kort en krachtig in beeld. We meten iedere maand of de activiteit de afgelopen drie maanden is toegenomen dan wel is afgenomen en wat de verwachtingen zijn voor de komende drie en twaalf maanden. N.B. In Augustus heeft Pb7 met terugwerkende kracht de rekenmethode voor de DDI gecorrigeerd, zodat het minimum exact ‘0’ bedraagt en het maximum ‘100’.

Augustus 2014

Bij de meting van begin augustus zien we een verdere toename van de gecorrigeerde DDI als we naar de groei in de afgelopen drie maanden kijken van de datacenteractiviteit. Sinds de vorige meting waarbij we een gecorrigeerde score van 60 zagen, is de DDI 2 punten verder gestegen. De stijging wordt veroorzaakt door lichte stijgingen over de gehele linie van vierkante meters, vermogen en investeringen. Met deze score komen we weer verder boven de 50, het punt waarbij groeiers en krimpers elkaar in evenwicht houden. De vooruitzichten voor de komende drie maanden zijn echter net iets minder positief. De index voor de driemaandelijkse vooruitblik daalt juist 2 punten tot 60. De datacenterbeslissers verwachten echter dat deze vertraging slechts tijdelijk is. De vooruitzichten voor de komende 12 maanden zijn namelijk sterk verbeterd, met een Index die 4 punten omhoogschiet. De lichte groeivertraging die we voor later in het jaar voorzagen, lijkt dus werkelijkheid te worden. Het vertrouwen in de groei op de lange termijn is echter juist sterker geworden.

Tabel: Dutch Datacenter Index, augustus 2014

  Mei -Jul Aug - Okt Plus 12 maanden
Vierkante meters in gebruik 59 55 58
Vermogen 60 64 63
Investeringen 65 60 68
Totaal 62 60 64

Investeringen De trends die we de afgelopen maanden waarnemen in de onderliggende cijfers, zetten ook deze maand door. Op het gebied van het aantal vierkante meters dat in gebruik is, is de groei beduidend afgezwakt. Hoewel deze aantrekt voor de komende 12 maanden, blijft deze groei achter bij de andere indicatoren. Dat de oppervlakte-KPI de minst sterke is, is op zich logisch: de eisen per vierkante meter nemen steeds verder toe. Intussen zien we een zeer sterke (verwachte) toename van de investeringen, niet zozeer in de komende drie maanden, maar vooral voor 2015. Nog altijd zijn investeringen in energie efficiency en beheersystemen wat dat betreft leidend.

Figuur: Dutch Datacenter Index, Januari - Augustus 2014

Peter Vermeulen is directeur van Pb7 Research

 
Dossiers