Europees OTTERS-project wil grip op watergebruik ontwikkelen

otters

Onlangs is in het Museum für Naturkunde in Berlijn de officiële aftrap gegevens van het nieuwe Europese OTTERS-project. Doel is het ontwikkelen van nieuwe tools en methodes voor het vaststellen van het gebruik en de kwaliteit van water in kaart te brengen.

Daarmee gaat dit project wel eens een belangrijke bijdrage leveren aan de discussies die we de laatste jaren vaak hebben gezien rond plannen voor nieuwe datacenters. In veel gevallen blijken lokale burgerinitiatieven zich tegen de komst van deze veelal grote datacenters te keren, niet zelden vanwege een vrees dat deze datacenters zeer veel water zullen consumeren, wat ten koste zal gaan van woonwijken, landbouwgebieden, lokale natuur en dergelijke.

Wat in deze discussies en protesten opvalt is dat deze veelal gebaseerd zijn op angst en veel minder op feiten. Bij veel projecten worden of geen cijfers gebruikt over - bijvoorbeeld - de beschikbare hoeveelheden water, de consumptie door reeds aanwezige partijen, de waterbehoefte van het nieuwe datacenter of de kwaliteit van geloosd water. Worden er wel cijfers gebruikt, dan is de bron vaak onduidelijk, net als de kwaliteit van de gegevens.

Een van de doelstellingen van OTTERS is het ontwikkelen van de tools en methoden om hier meer grip op te krijgen. Het gaat dan oma zowel technische tools, juridische kaders als de betrokkenheid van de lokale communities. Daarbij volgt men een interessante aanpak. Men kijkt hierbij namelijk sterk naar ‘citizens science’. In dit soort projecten spelen burgers een grote rol in het verzamelen, verwerken en analyseren van data, evenals het doen van voorstellen voor veranderingen en verbeteringen. Bijvoorbeeld doordat zij gedurende een bepaalde periode metingen doen die de waterstand in sloten vastlegt, de kwaliteit van water in meertjes in kaart brengt, metingen die de kwaliteit van geloof water bij bedrijven structureel vastlegt en dergelijke.

Lees ook
Project RePlanIT krijgt subsidie KIA-CE

Project RePlanIT krijgt subsidie KIA-CE

AMS Institute, Aliter Networks, IDEAL&CO Explore, WcooliT, KPN, TU Delft, STichting Green IT Amsterdam, Amsterdam Economic Board ontvangen met dit project subsidie vanuit de regeling TSE Industrie CE 2021: Circulaire Economie van de KIA CE en RVO.

Seenons brengt Knowledge Center en Matchmaker voor afvalstromen

Seenons brengt Knowledge Center en Matchmaker voor afvalstromen

Seenons heeft twee nieuwe tools ontwikkeld die organisaties moeten helpen bij het bereiken van Zero Waste. Het platform voor afvalverwerkers heeft een Knowledge Center geïntroduceerd waar bedrijven terecht kunnen met vragen over hun afvalstromen. Die kan gaan over afvalscheiding, circulaire inkoop of compliance met wetgeving, en meer onderwerpen

CyrusOne heeft de plannen voor Nederlandse markt drastisch gewijzigd

CyrusOne heeft de plannen voor Nederlandse markt drastisch gewijzigd

In 2018 betrad CyrusOne de Nederlandse markt. Tussen Amsterdam en Haarlem werd een eerste datacenter gebouwd, in de kop van Noord Holland werd 33 hectare grond gereserveerd. Eind april is door een melding van de gemeente Hollands Kroon duidelijk geworden dat de businessplannen van het bedrijf grondig zijn gewijzigd.