De lente pakt stevig door

DDI-3

In april is het sentiment bij datacenterbeslissers voor wat betreft de datacenter-activiteiten nog verder verbeterd. We zien vooral dat de afgelopen drie maanden zeer positief zijn geweest. De korte termijnverwachting is inmiddels bijna even positief en ook de lange termijnverwachting is gestegen ten opzichte van vorige maand. Hoewel de groei het sterkst is en blijft bij multi-tenant datacenters, zien we ook steeds meer groei bij single tenant datacenters. 

In april zien we dat de zeer positieve trend zich verder doorzet. Meer datacenterbeslissers geven aan de afgelopen periode groei te hebben ervaren op het vlak van zowel oppervlakte, vermogen als investeringen. De index stijgt met maar liefst 3 punten ten opzichte van maart. Daarbij blijft de trend naar meer vermogen per vierkante meter intact. Net als vorige maand wordt het verschil vooral veroorzaakt door single tenant datacenters. Daar zien we dat het activiteitenniveau behoorlijk blijft toenemen. Desondanks hebben multi-tenant datacenters met afstand het grootste aandeel in de groei.

Tabel: Dutch Datacenter Index, April 2017

  Jan – Mar Apr – Jun Plus 12 maanden
Vierkante meters in gebruik 62 60 62
Vermogen 69 64 72
Investeringen 63 63 71
Totaal 65 63 69
       
Multi-tenant 66 75 77
Single tenant 65 52 63

Vooruitblik

Als we naar de vooruitblik voor de korte termijn kijken, dan zien we een verbetering van het sentiment met 2 punten. Qua trend zien we dezelfde ontwikkeling als vorige maand, die zich versterkt: we gaan een zeer positief kwartaal tegemoet waarbij juist niet de single tenant datacenters, maar de commerciële multi-tenant datacenters een sterke toename in activiteiten verwachten. Single tenant datacenters doen het even wat rustiger aan, maar verwachten nog altijd behoorlijk wat additionele activiteiten voor de rest van het jaar.

In de Index zien we de laatste maanden ook een lichte trendbreuk. Waar in de afgelopen jaren vooral veel datacenters meestal aangaven te verwachten dat de investeringen het meest zouden toenemen, sterker dus dan het vermogen en de vloeroppervlakte, zien we nu dat de meeste groei te verwachten is op het gebied van vermogen. De behoefte aan ruwe datacentercapaciteit lijkt het daarmee even te winnen van vernieuwing.

Figuur: Dutch Datacenter Index, April 2015 - April 2017

DDI_615x461

Peter Vermeulen is directeur van Pb7 Research