Bytesnet bouwt aardbevingsbestendig datacenter in Groningen

Bytesnet investeert 20 miljoen euro in een nieuw datacenter en een Datalab op de Campus Groningen. Beide worden aardbevingsbestendig gebouwd.

Het datacenter wordt gebouwd midden op de Zernike Campus Groningen, nabij het “Energy Transition Centre” (EnTranCe). “Het definitieve ontwerp is klaar, de vergunning wordt aangevraagd”, zegt Peter de Jong, CEO van Bytesnet. “We hopen binnenkort te kunnen starten met de bouw. Dan kunnen we het gebouw in het derde kwartaal van volgend jaar openen.”

5.000 m2

Het nieuwe gebouw moet bijdragen aan de ICT-infrastructuur en ambities van Noord-Nederland. Het datacenter krijgt een oppervlakte van in totaal 5.000 m2, waarvan ongeveer de helft is bestemd voor de datavloer. 1.000 m2 is gereserveerd voor technische ruimtes, terwijl 1.500 m2 beschikbaar wordt voor kantoren van Bytesnet en werk-, presentatie-, onderzoeks- en testruimtes voor zowel klanten als partners. Het gaat hierbij onder andere om diverse kennisinstellingen en innovatiewerkplaatsen uit de regio. Dat laatste wordt het Datalab genoemd.

“Het gebouw moet een dynamische plek worden, passend bij Campus Groningen en het regionale ICT-ecosysteem”, aldus De Jong. “Datacenters vormen het hart van de digitale infrastructuur. Het zijn aanjagers van nieuwe clouddiensten, webapplicaties en data-intensief onderzoek. Datacenters zijn het nieuwe fundament onder de economie.”

Energiezuinig datacenter

“Het wordt één van de meest energie-efficiënte datacenters van Nederland. Door toepassing van innovatieve, duurzame technieken ligt het energieverbruik beduidend lager dan gebruikelijk. We willen een van de meest energiezuinige datacenters van Europa zijn”.

Bedrijven, wetenschappers en studenten krijgen toegang tot ICT-faciliteiten voor ondermeer High Performance Computing. Dit zonder hiermee de veiligheid van systemen en data van klanten van Bytesnet in gevaar te brengen. Deze systemen zijn afgeschermd voor onbevoegden. Wie toestemming heeft kan 24/7 toegang krijgen tot het gebouw, de datazaal, de kooi of zelfs het rack. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van biometrie en track & trace-technologieën.

Datalab

Het concept van het Datalab is afgestemd op regionale instellingen, kennisinstellingen en bedrijven. In het Datalab worden onderzoeksfaciliteiten aangeboden op het gebied van ICT-innovaties, waaronder Big Data, eHealth, MKB SMARTfactory en Internet of Things. Ook op het gebied van algemene techniek als energietransitie, elektra, koeling en beveiliging zijn onderzoeksfaciliteiten beschikbaar.

Bytesnet gaat het Datalab ook zelf gebruiken voor innovaties op deze gebieden. Daarnaast wordt de ruimte, middelen en functionaliteiten beschikbaar gesteld aan onderwijs- en onderzoeksinstellingen, de zorgsector en het MKB. Hiermee wil Bytesnet onderzoek, onderwijs, het bedrijfsleven en het regionale ICT-ecosysteem stimuleren.

Voorbeelden

De Jong: “Met de Hanzehogeschool Groningen werken wij samen met De Digital Society Hub (Innovatiewerkplaats ICT en Media) en EnTranCe (innovatiewerkplaats energietransitie). Met Noorderpoort werken wij samen op het gebied van een mbo4-leergang Cloudengineer, stageplaatsen en afstudeeropdrachten voor ICT en Elektrotechniek. Ook met de RUG zijn we in gesprek, evenals met andere grote en kleine spelers op de noordelijke datamarkt. “Dat interactie rondom ICT en data zich juist hier ontplooit is niet voor niets. Op Campus Groningen weten we hoe we grote hoeveelheden data moeten verzamelen en verwerken, maar nog belangrijker is dat we weten hoe we de waarde uit die data kunnen halen. Met de kennis op de Campus veranderen we Big Data in Smart Data. De ontwikkeling van een Datalab past zodoende perfect bij de identiteit van dit gebied.”

datacenter-bytesnet-groningen

Bytesnet investeert 20 miljoen euro in een nieuw datacenter
en een Datalab op de Campus Groningen (bron: Bytesnet)

“We investeren ook in faciliteiten voor High Performance Computing: speciale computers met grote rekenkracht. Die zijn bijvoorbeeld nodig voor wetenschappelijk onderzoek en de verwerking van big data. Bedrijven en onderzoekers kunnen die voor kortere of langere tijd huren, zodat ze zelf niet hoeven te investeren in de dure apparatuur.”

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

“Ook dat past in ons streven naar duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen”, stelt De Jong. “Onderzoek heeft rekenkracht nodig – rekenkracht die groter is dan reguliere ICT-componenten kunnen leveren. Ook genereert dit onderzoek een enorme hoeveelheid data. De huidige werkwijze en bekostiging van dergelijke functionaliteiten doen een enorme afbreuk aan de circulaire economie. Als ieder voor zich investeert is dat niet duurzaam te noemen en niet maatschappelijk onverantwoord.”

De Jong geeft aan inmiddels vergevorderde gesprekken te voeren met bedrijven en organisaties. “Zij geven aan serieuze belangstelling én behoefte te hebben aan de faciliteiten en functionaliteiten die we gaan bieden. Dat onze ambities aansluiten bij die van hen heeft ons doen besluiten nu snel onze plannen in daden om te zetten.”

Lees ook
Datacenter trends: hou het hoofd koel

Datacenter trends: hou het hoofd koel

Datacenterbeheerders staan voor een dubbele uitdaging: enerzijds moeten de prestaties worden verbeterd om aan de vraag naar hogere snelheden te voldoen, en tegelijkertijd moeten energieverbruik en CO2-uitstoot omlaag worden gebracht. Meer krachtige processoren, fors hogere dichtheid van apparatuur in racks, en servers die meer energie verbruiken leiden...

Apto is nieuwe speler in Europese hyperscale datacentermarkt

Apto is nieuwe speler in Europese hyperscale datacentermarkt

Een nieuwe Europese hyperscale datacenterfirma is van start gegaan - Apto genaamd. Het bedrijf wil meeliften op de volgende golf van de digitale economie. Daartoe zoekt Apto samenwerking met cloud service providers om hun uitbreiding over het Europese continent te faciliteren.

Raad van State vernietigt bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Trekkersveld IV' gemeente Zeewolde

Raad van State vernietigt bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Trekkersveld IV' gemeente Zeewolde

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van vandaag (20 september 2023) het bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Trekkersveld IV' van de gemeente Zeewolde vernietigd. Het bestemmingsplan maakte de komst van een zogenoemd hyperscale datacenter mogelijk.