Wat levert restwarmte nu werkelijk op?

BLOC_Petrus-Postma

In mijn werk mag ik de laatste maanden worstelen met concrete cases voor warmtelevering uit datacenters (hopelijk later meer daar over). Dat levert interessante gesprekken op met technici en specialisten waar ik hartstikke blij van word. Niet alleen omdat ik gek ben op inhoud, maar vooral omdat die inhoud er goed uit ziet. In deze blog een korte samenvatting van een leek aan de hand van een paar one-liners. Natuurlijk veel te kort door de bocht en situatie-afhankelijk, maar reageer vooral als het volgens jou onwaar is!

1. De capex voor een datacenter gaat omhoog bij warmtelevering

Maar niet veel. Simpel gezegd, systemen met vloeistofkoeling zijn duurder maar efficiënter waardoor je minder ruimte nodig hebt voor de racks. Laten we er van uit gaan dat je daarmee quitte speelt. Je wilt altijd 100% betrouwbaarheid, dus een standaard pakket met koelinstallaties komt er hoe dan ook. De meerkosten bij het leveren van warmte zit dan alleen in het installeren van warmtepompen of warmtewisselaars aan de rand van het DC.

2. De operationele kosten zullen substantieel lager uitvallen dan de status quo

En dat is interessant op de langere termijn. Klanten voor jouw warmte komen er steeds meer en dat betekent dat iemand anders jouw restwarmte weg gaat koelen. Veel minder draaiuren voor koelinstallaties dus en dat levert meteen geld op. Tegelijkertijd heb je waardevolle want duurzame warmte in de verkoop. Twee keer verdienen. En ten slotte zijn met vloeistof gekoelde systemen efficiënter qua energieverbruik. Drie keer verdienen dus.

3. Ja, er zijn subsidies voor

Ook de overheid snapt dat een energietransitie niet vanzelf gaat. Juist vanwege die toegenomen capex-kosten of de percepties van toegenomen risico’s. Via ons topsectorenbeleid (TKI), via de additionele middelen uit het regeerakkoord (300 miljoen per jaar voor energie-innovatie), Europese Regio-programma’s (EFRO bijvoorbeeld) en via decentrale stimuleringsinstrumenten loop je goede kans op aanvullend geld.

4. Maak het DC tenminste ‘capture ready’

In één van mijn vorige blogs heb ik al gezegd dat je niet van de DC-sector kunt verwachten dat ze zelf duurzame warmte naar de rest van de wereld toe gaat brengen. En in alle eerlijkheid, nog lang niet overal zijn we zover dat de rest van de keten al kaar staat om de DC-warmte te ontvangen en te exploiteren. Maar die wereld zit in een stroomversnelling, dus maak je DC tenminste ‘capture ready’!

Natuurlijk is het ontzettend lastig om de wereld van duurzame warmte te gaan voorzien. Als de warmtebedrijven de pijp nog niet bij je DC hebben liggen, ga jij niet meteen je DC capture ready maken. Als het warmtebedrijf nog geen klanten heeft gecontracteerd, gaat zij nog geen pijpen leggen. Als de klant niet ziet dat er DC-warmte beschikbaar komt blijft ie lekker op aardgas stoken. Iedereen moet tegelijk bewegen, anders gaat het niet.

Dat merk ik nu ook met het fenomeen ‘Regiodeal’. Dit is een extra pot subsidie van het Rijk voor projecten die bijdragen aan de ‘brede welvaart’. Prachtig geformuleerd en warmtelevering vanuit DC’s aan andere sectoren past daar perfect in. Maar in het format moet je nu al aangeven wie de investeerders zijn en wat de begroting is. En die investeerders krijg je niet zonder dat men kan rekenen op geld uit bijvoorbeeld zo’n regiodeal. En die begroting maken we ook niet zonder zicht op een sluitende businesscase. Om gek van te worden soms.

En toch - het is een kwestie van gewoon stug volhouden. Formulier invullen, blijven praten met de DC’s en de warmtebedrijven, de overheden en de afnemers, coalities met lef bouwen, met een kleine bijdrage van alle partners de eerste begrotingen maken en dan vooral nog langer stug vol blijven houden!

Petrus Postma is mede oprichter van het bureau BLOC in Rotterdam. BLOC ontwikkelt next generation gebouwen, gebieden en concepten, altijd vanuit een maatschappelijk transitieperspectief. Duurzaamheid, inclusiviteit en circulariteit zijn daarbij de kernbegrippen. Petrus werkt als manager aan de circulaire transitie van de Westas, van de Greenports en de Nederlandse industrie. Voor meer informatie, check www.bloc.nl