It’s not about you, or is it?

BLOC_Petrus-Postma

De markt voor datacenters groeit als een malle (vorig jaar 18%). Willen we voldoende - en als het even kan groene - stroom voor die markt krijgen en maatschappelijk draagvlak behouden, dan moeten we de warmte die bij datacenters vrijkomt nuttig in gaan zetten. Zo simpel is het.

Het kan. Het is geen rocket science. De businesscase kent (aan de exploitatiekant) een interessante kans. En het gebeurt al. In Stockholm en Eindhoven bijvoorbeeld - en binnenkort in Aalsmeer.

Maar het gaat niet vanzelf. Je moet de hele waardeketen in een keer in beweging krijgen, van de bron tot en met de gebruiker en alles wat daar tussen zit (netwerk, leverancier, overheid, et cetera). Of toch niet helemaal? In mijn vorige column schreef ik al: maak je DC tenminste capture ready. Daar zal op dit platform door anderen meer over geschreven worden. Maar plat gezegd: het is makkelijk en niet duur. En dan kun je met recht zeggen dat de warmte bij jou opgehaald kan worden.

Natuurlijk, een DC gaat geen keiharde garanties afgeven over de levering van warmte, want dat zou jouw Service Level Agreement (SLA) in de weg kunnen zitten. Maar jouw core business is servers laten draaien en daar komt altijd warmte bij vrij.

Is jouw DC capture ready, dan heb je als DC gewoon gedaan wat je moet doen. Vanaf dat moment is het not about you. Wees daar helder in, anderen moeten de waardeketen rond maken.

Ik heb de afgelopen tijd met een flink aantal van de grootste DC-spelers in de regio Amsterdam mogen werken aan nieuwe warmteprojecten. In een aantal sessies met afnemers van warmte (glastuinbouw, kantoren, steden), maar ook met netwerkpartijen, overheden, koepels en warmtebedrijven merk ik dat het werkt. In twee van die cases hopen we de komende maanden concrete ontwikkelplannen te gaan bouwen met die hele waardeketen. Een van de sleutels voor het succes daar is dat het DC duidelijk aangeeft dat ze capture ready zijn of dat gaan doen. Dat zet anderen in beweging. Netwerk- en warmtebedrijven willen die warmte op komen halen en naar een afnemer brengen. Overheden willen dat proces ondersteunen. En afnemers hebben ineens zicht op concrete verduurzaming.

Hulde voor de mensen van Green IT Amsterdam, Dutch Data Center Association, Nederland ICT, Interxion, NL-DC, Evoswitch, SADC, RVO, Meer Groene Warmte, Waternet, Alliander DGO, LTO Glaskracht, pakmanagers, provincie en gemeenten die zich inzetten voor dit doel. Voorwaarts!

Met deze dankbetuiging sluit ik deze reeks columns af. Ik hoop wat inspiratie gebracht te hebben en concrete handvatten voor de verduurzaming van DC’s. Het blijft een geniale uitdaging om warmte die nu verloren gaat nuttig in te zetten en daarmee het gebruik van aardgas of elektra voor verwarming bij anderen te voorkomen. Met een beetje mazzel meld ik me komend voorjaar nog één keer met de resultaten uit de projecten die we nu in de pijplijn hebben.

Petrus Postma is mede oprichter van het bureau BLOC in Rotterdam. BLOC ontwikkelt next generation gebouwen, gebieden en concepten, altijd vanuit een maatschappelijk transitieperspectief. Duurzaamheid, inclusiviteit en circulariteit zijn daarbij de kernbegrippen. Petrus werkt als manager aan de circulaire transitie van de Westas, van de Greenports en de Nederlandse industrie. Voor meer informatie, check www.bloc.nl